Miasto: Korsze

Ulica: Dubliny 16

Kod pocztowy: 11-430

Email: zk_dubliny@sw.gov.pl

Telefon: 89 754 38 31

Fax: 89 751 00 29

Śladami historii

30.04.2018
W dniu 28 kwietnia br. osadzeni z Zakładu Karnego w Dublinach w ramach programu resocjalizacyjnego „Obywatel Świata” po raz kolejny mieli możliwość podążać śladami bogatej historii naszego regionu.

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Zakładzie Karnym w Dublinach

16.03.2018
W dniu 12.03.2018 roku zostało przeprowadzone szkolenie przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie w zakresie posługiwanie się sprzętem pożarniczym stanowiącym wyposażenie jednostki oraz budowy linii gaśniczej dla wyznaczonych funkcjonariuszy Zakładu Karnego...

Zaproszenie do współpracy

23.01.2018
Służba Więzienna realizuje Rządowy Program Pracy Dla Więźniów. W związku z powyższym zapraszamy do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Dublinach w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Aktualności

14 maja 2018 roku na terenie strzelnicy sportowej LOK w Iławie odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.

W ramach programu „Obywatel Świata” w dniu 19.05.2018 roku wychowawca wraz z wyselekcjonowaną grupą 6 osadzonych uczestniczył w inscenizacji Bitwy pod Wopławkami.

Przekazania pojazdu dokonał Dyrektor jednostki Pan ppłk Adam Syhłowyj Komendantowi Powiatowemu Policji w Kętrzynie Panu insp. Dariuszowi Ślęzak.

W dniu 21.04.2018 roku skazani z dublińskiego zakładu karnego po raz kolejny włączyli się w akcję sprzątania świata.

W dniu 21 marca br. na terenie tutejszej jednostki odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu słynnego artysty rockowego Wojtka Kubiaka.

W dniu 16.03.2018 r. w Zakładzie Karnym w Dublinach odbyła się odprawa roczna, w której udział wzięła Pani ppłk Elżbieta Jankowska Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie oraz Dyrekcja i kierownictwo dublińskiego zakładu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej