Miasto: Korsze

Ulica: Dubliny 16

Kod pocztowy: 11-430

Email: zk_dubliny@sw.gov.pl

Telefon: 89 754 38 31

Fax: 89 751 00 29

Sprzątanie Wilczego Szańca

09.05.2022
7 maja 2022 roku Zakład Karny w Dublinach w ramach programu resocjalizacji "Start w ekologię" uczestniczył w sprzątaniu terenów lasów państwowych.

Promocja Zakładu Karnego w Dublinach na Pikniku Militarnym w Kętrzynie

28.04.2022
Piknik Militarny z okazji Dnia Sportu Wojskowego zorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie był dla nas okazją do promocji Służby Więziennej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad rekrutacji do formacji, oraz zaprezentowania...

Zostań jednym z nas

21.04.2022
Kolejna wizyta funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dublinach w Kętrzyńskiej szkole ponadpodstawowej była okazją do promocji Służby Więziennej wśród uczniów.

Aktualności

Miting AA z osobami z zewnątrz, udostępnianie literatury pozyskanej dzięki współpracy z Anonimowymi Alkoholikami, rozpowszechnianie ulotek i audycje o tematyce antyalkoholowej to działania, w których osadzeni w Zakładzie Karnym w Dublinach mogli brać udział z okazji Światowego Dnia Trzeźwości.

W okresie przedświątecznym w celu urozmaicenia wolnego czasu oraz zachęcenia do jego aktywnego spędzania zorganizowano w ramach programu readaptacji "Kreatywni za Kratami" zajęcia opierające się na tworzeniu wielkanocnych pisanek oraz kartek świątecznych z udostępnionych przez Zakład Karny materiałów.

Dialog motywujący narzędziem pracy penitencjarnej. Oparty na współpracy, zorientowany na cel sposób komunikowania się. Służba Więzienna umacnia motywację i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego celu wśród osadzonych.

W dniu 29 marca 2022 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dublinach spotkali się z uczniami klasy mundurowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń, w dniu 25 marca 2022 roku zostały wypracowywane kolejne rekomendacje dla Dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

W związku z trudną sytuacją ludności ukraińskiej nadal śpieszymy z pomocą. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Dublinach odpowiedzieli na apel o pomoc ukraińskim więziennikom, których obecna sytuacja jest wyjątkowo trudna.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej