Miasto: Korsze

Ulica: Dubliny 16

Kod pocztowy: 11-430

Email: zk_dubliny@sw.gov.pl

Telefon: 89 754 38 31

Fax: 89 751 00 29

Wzorowa, obywatelska postawa

01.09.2022
Przed dwoma miesiącami st. inspektor Działu Ochrony st. chor. Daniel Lewoń funkcjonariusz Zakładu Karnego w Dublinach. w czasie wolnym od służby, podjął czynności zmierzające do ujęcia sprawcy przestępstwa, a także odzyskania utraconego mienia.

Udział funkcjonariuszy ZK w Dublinach w turnieju strzeleckim

31.08.2022
W dniu 27.08.2022r., funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Dublinach wzięli udział w Turnieju Strzeleckim o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn, który jednocześnie połączony był z akcja charytatywną na rzecz Jasia Korshenrich..

Umowa zatrudnienia odpłatnego z Nadleśnictwem Srokowo

09.08.2022
9 sierpnia 2022 r., Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach ppor. Radosław Markuc podpisał kolejną umowę, dotyczącą odpłatnego zatrudnienia skazanych poza terenem jednostki penitencjarnej, tym razem na rzecz Nadleśnictwa Srokowo reprezentowanego przez Nadleśniczego Zenona Piotrowicza.

Aktualności

Koniec lipca był okazją do udziału w imprezie organizowanej w naszym bliskim sąsiedztwie.

20 czerwca bieżącego roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dublinach odwiedzili przedszkolaków zarówno w Giżycku jak i Wilkasach.

Kolejna wizyta funkcjonariuszy Służby Więziennej w szkole ponadpodstawowej.

Z dniem 02 czerwca 2022 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie powołał ppor. Radosława Markuc na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Dublinach.

W dniu 28.05.2022 r. w Górowie Iławeckim wspólnie z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Kamińsku wzięliśmy udział w Dniach Rodziny oraz zawodach sportowych w ramach Powiatowych Mistrzostw Młodzieżowych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych.

Promocja Służby Więziennej jako atrakcyjnego i stabilnego pracodawcy oraz zapoznanie młodzieży z zasadami rekrutacji to tematy kolejnego spotkania z uczniami szkoły ponadpodstawowej, które odbyło się w dn. 18.05.2022r. w Zakładzie Karnym w Dublinach. Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie mieli okazję poznać naszą formację i dowiedzieć o jej roli dla ochrony społeczeństwa.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej