Miasto: Korsze

Ulica: Dubliny 16

Kod pocztowy: 11-430

Email: zk_dubliny@sw.gov.pl

Telefon: 89 754 38 31

Fax: 89 751 00 29

Komunikat

12.03.2020
Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C,...

Spotkanie projektowe „Kooperacja efektywna i skuteczna“

24.02.2020
W dniu 13 lutego 2020r w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach odbyło się spotkanie decydentów gmin Korsze, Reszel oraz Powiatu Kętrzyńskiego w związku z działaniami projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna“.

Rusza nabór do szkoły wyższej SW

24.02.2020
Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Aktualności

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, a także w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, w związku z wystąpieniem w województwie warmińsko-mazurskim potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, a także w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, w związku z wystąpieniem w województwie warmińsko-mazurskim potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo-Biznesowego im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie odwiedziła zakład karny.

W Zakładzie Karnym w Dublinach realizowany jest projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” POWER 2014-2020.

Zakład Karny w Dublinach realizuje rządowy programu "Praca dla Więźniów. Ponad połowa osadzonych przebywających w dublińskiej jednostce penitencjarnej jest skierowana do zatrudnienia

25 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Dublinach odbyła się coroczna msza święta oraz spotkanie opłatkowe osób pozbawionych wolności

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej