Miasto: Korsze

Ulica: Dubliny 16

Kod pocztowy: 11-430

Email: zk_dubliny@sw.gov.pl

Telefon: 89 754 38 31

Fax: 89 751 00 29

Razem możemy więcej

03.11.2021
W piątek 29 października br. rozpoczęto realizację działań zawartych w porozumieniu pomiędzy Zakładem Karnym w Dublinach, a Nadleśnictwem Srokowo. Celem jest współpraca ukierunkowana na readaptację społeczną osadzonych.

WSPÓŁPRACA Z NADLEŚNICTWEM SROKOWO

11.10.2021
W dniu 7 października 2021 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach ppłk Adam Syhłowyj oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo Zenon Piotrowicz zawarli porozumienie w ramach, którego skazani będą uczestniczyć w pracach na terenie miejscowych lasów oraz Ośrodka Edukacji...

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MIEDIACJI

08.10.2021
Przed nami Międzynarodowy Dzień Mediacji przypadający w tym roku 21 października. Zostanie poprzedzony Tygodniem Mediacji. Corocznie Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony jest w trzeci czwartek października.

Aktualności

Komunikat dotyczący zasad i organizacji widzeń w Zakładzie Karnym w Dublinach w czasie epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Motywator

23.09.2021

Porozmawiajmy o zmianie, czyli Dialog Motywujący w jednostkach penitencjarnych na przykładzie Zakładu Karnego w Dublinach.

Zabiegi strzyżenia włosów oraz układania fryzur stosuje się odkąd istnieje ludzkość. W zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce fryzjerstwo również ma ogromne znaczenie.

W ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) grupa 10 osadzonych zdobyła nowe kwalifikacje zawodowe.

Z okazji Święta Wojska Polskiego wszystkim Żołnierzom i pracownikom cywilnym składamy najlepsze życzenia oraz wyrazy szacunku i uznania.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości - rekrutacja.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej