Miasto: Chełm

Ulica: Kolejowa 112

Kod pocztowy: 22-100

Email: zk_chelm@sw.gov.pl

Telefon: 82 562 78 53

Fax: 82 565 35 57

W 81. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę

18.09.2020
Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował mjr Marek Kudyk – z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie wraz z pocztem sztandarowym.

Funkcjonariusze spieszą z pomocą

03.09.2020
2 września Zakład Karny w Chełmie przekazał zebrane plastikowe nakrętki na rzecz potrzebującego Oliwiera Kloca. Jest to kolejna akcja naszych funkcjonariuszy w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

W 81. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

01.09.2020
W Chełmie odbyły się uroczystości upamiętniające 81. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 1 września 1939 r. Polskę zaatakowały hitlerowskie Niemcy.

Aktualności

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Kolejne szkolenia kursowe w Zakładzie Karnym w Chełmie w ramach projektu systemowego pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności " w ramach Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym PO WER 2014-2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

W trakcie wykonywanych obowiązków służbowych funkcjonariusz ds łączności Zakładu Karnego w Chełmie udaremnił dostarczenie na teren jednostki przedmiotu niedozwolonego.

W trakcie wykonywanych obowiązków służbowych funkcjonariuszka służby zdrowia Zakładu Karnego w Chełmie udaremniła dostarczenie na teren jednostki substancji niedozwolonych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej