Miasto: Chełm

Ulica: Kolejowa 112

Kod pocztowy: 22-100

Email: zk_chelm@sw.gov.pl

Telefon: 82 562 78 53

Fax: 82 565 35 57

Podsumowanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

12.01.2022
Zakończenie realizacji projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego...

#OrszakwChełmie

07.01.2022
Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Chełmie w ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga” zaangażowali się w #OrszakwChełmie na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. „Małego Księcia”.

Kolejna umowa podpisana odnośnie odpłatnego zatrudnienia osadzonych

28.12.2021
Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Andrzej Weremko podpisał kolejną umowę dotycząca odpłatnego zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Chełmie na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej BIELUCH z siedzibą w Chełmie reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Janusza Mojak...

Aktualności

w Zakładzie Karnym w Chełmie aktywujemy skazanych do działania

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Służbę Więzienną w trakcie uroczystości reprezentował ppłk Andrzej Weremko – Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie wraz z pocztem sztandarowym.

Cieszymy się, że funkcjonariusze pełniący na co dzień służbę w Zakładzie Karnym w Chełmie gotowi są do niesienia pomocy innym, angażują się w różne inicjatywy poza służbą.

W dniu dzisiejszym ppłk Andrzej Weremko Dyrektor Zakładu karnego w Chełmie przekazał plastikowe nakrętki zebrane przez osadzonych i funkcjonariuszy na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej