Miasto: Chełm

Ulica: Kolejowa 112

Kod pocztowy: 22-100

Email: zk_chelm@sw.gov.pl

Telefon: 82 562 78 53

Fax: 82 565 35 57

75.rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu

16.07.2018
Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował mjr Marek Kudyk – z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie.

Spotkanie z dr Andrzejem Rybakiem, autorem książki „Stalag 319"

13.07.2018
W dniu 12.07.2018 roku odbyło się spotkanie dla osadzonych z Panem dr Andrzejem Rybakiem, kierownikiem Centrum Wiedzy o Regionie, autorem książki „Stalag 319, który poprowadził prelekcje na temat łamania praw człowieka.

Aktywizacja zawodowa w Zakładzie Karnym w Chełmie

09.07.2018
Dziesięciu skazanych ukończyło kurs przyuczający do zawodu szwacza finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Aktualności

W dniu 15 czerwca 2018 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się Mistrzostwa Służb Mundurowych w Judo. Wśród zawodników nie zabrakło chełmskiego akcentu.

Szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki penitencjarnej przeprowadzone przez kierownika działu świadczeń pomocy środowiskowej mgr Dorotę Lipczuk z MOPR w Chełmie.

W dniu 22 maja 2018 roku w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti odbyło się uroczyste otwarcie wystawy twórczości osadzonych zorganizowanej w ramach VI Ogólnopolskiego Konkursu „Nowe życie starych przedmiotów”.

Chełmska Służba Więzienna włącza się lokalnie w porządkowanie cmentarzy wojennych, mogił żołnierzy oraz podejmuje działanie w kierunku uwrażliwiania świadomości skazanych na potrzebę roztoczenia opieki nad miejscami pamięci.

Obchody Święta 3 Maja w Chełmie rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej. Po jej zakończeniu uczestnicy złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.

W Zakładzie Karnym w Chełmie zawarto kolejną umowę w sprawie odpłatnego zatrudnienia skazanych. Tym razem praca świadczona będzie na rzecz firmy ARBOR sp. z o.o., zajmującej się m.in. przetwórstwem drewna.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej