Miasto: Chełm

Ulica: Kolejowa 112

Kod pocztowy: 22-100

Email: zk_chelm@sw.gov.pl

Telefon: 82 562 78 53

Fax: 82 565 35 57

W 80. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę

17.09.2019
Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował płk Artur Gajewski – dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie.

Ósme Narodowe Czytanie

12.09.2019
12 września 2019 r. po raz kolejny spotkaliśmy się, aby uczestniczyć w największej akcji wspólnego czytania dzieł polskiej literatury! Tym razem lekturą Narodowego Czytania były Nowele polskie.

W 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

02.09.2019
W Chełmie odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 1 września 1939 r. Polskę zaatakowały hitlerowskie Niemcy.

Aktualności

W dniu 16 sierpnia 2019 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie płk Artura Gajewskiego oraz dr Kamila Ćwik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie podpisali umowę o nieodpłatnym zatrudnieniu osadzonych.

14 sierpnia 2019 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Marcin Romanowski zwizytował Zakład Karny w Chełmie. W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie mjr Mariola Mielniczuk.

W dniu 12.07.2019r. w ramach projektu patriotycznego w Zakładzie Karnym w Chełmie odbyło się spotkanie dla skazanych z prezesem fundacji im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie Karolem Wołkiem.

Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie płk Artur Gajewski w dniu 17 czerwca 2019 roku podpisał przedwstępną umowę dzierżawy oraz zatrudnienia odpłatnego skazanych z Panem Kamilem Górniakiem - Prezesem Spółki „Arbor” z siedzibą w Wyrykach.

13 czerwca br. Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk wizytował Zakład Karny w Chełmie.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Chełmie a Fundacją im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej