Miasto: Chełm

Ulica: Kolejowa 112

Kod pocztowy: 22-100

Email: zk_chelm@sw.gov.pl

Telefon: 82 562 78 53

Fax: 82 565 35 57

Pożegnanie żołnierzy wylatujących do Afganistanu z Chełma

13.05.2019
Służbę Więzienną w dniu 10 maja 2019 roku podczas uroczystości reprezentował z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie por. Roman Nikoniuk.

Uroczystości 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

06.05.2019
Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie płk Artur Gajewski wraz z Pocztem Sztandarowym

Spotkanie Wielkanocne w jednostce penitencjarnej

16.04.2019
Święta Wielkanocne to jedne z najstarszych i najważniejszych świąt celebrowanych w chrześcijaństwie. To czas, w którym upamiętniamy Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, spotykamy się z rodziną, przyjaciółmi i życzymy sobie wszystkiego co najlepsze.

Aktualności

W dniu 04.04.2019r. osadzeni z Zakładu Karnego w Chełmie odbywający karę w zakładzie karnym typu półotwartego wzięli udział w akcji edukacyjno - ekologicznej pod hasłem „Czysty Chełm”.

W dniu 1 kwietnia 2019r. Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie płk Artur Gajewski podpisał umowę z firmą Terminal Przeładunkowy Sp. z o.o. w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych.

W związku z istniejącą potrzebą promowania inicjatyw kulturalno-oświatowych i profilaktycznych wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności w dniu 18.03.2019r. w świetlicy administracji ZK Chełm odbył się spektakl teatralny Krakowskiego Teatru „Kurtyna”.

W dniu 18.03.2018r., Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie płk Artur Gajewski gościł Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztofa Stefanowskiego. Podczas odprawy podsumowano działalność Zakładu Karnego w Chełmie w 2018 roku.

Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował płk Artur Gajewski – dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie.

Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował mjr Marek Kudyk – z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej