Miasto: Chełm

Ulica: Kolejowa 112

Kod pocztowy: 22-100

Email: zk_chelm@sw.gov.pl

Telefon: 82 562 78 53

Fax: 82 565 35 57

Generatory ozonu dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Chełmie

19.04.2021
NSZZFiPW w Chełmie przekazał generatory ozonu dla funkcjonariuszy i pracowników chełmskiej jednostki penitencjarnej.

81. rocznica Zbrodni Katyńskiej

13.04.2021
W dniu 13 marca 2021 roku w Chełmie odbyły się obchody z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

"Wielkanocna paczka" - niezmierzona moc radości 

08.04.2021
Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Chełmie włączyli się w akcję,  która  polegała na zebraniu dobrowolnych funduszy, artykułów spożywczych oraz chemicznych w celu zorganizowania Wielkanocnej Paczki dla wybranej rodziny.

Aktualności

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

W ramach zawartego porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Zakładem Karnym w Chełmie działamy na wysokim poziomie pomimo trudnego czasu zwiazanego z pandemią.

W dniu 1 marca 2021 roku w Chełmie odbyły się obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Jednym z nadrzędnych celów kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw a w szczególności poczucia odpowiedzialności co doskonale wpisuje się w kanon wartości idei sprawiedliwości naprawczej, która rozumiana jest jako metoda rozwiązywania konfliktu powstałego pomiędzy ofiarą a sprawcą przestępstwa.

Uroczystość, której tradycyjnie towarzyszyło przyznanie funkcjonariuszom odznak za „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, awansów, zorganizowano w związku z obchodami Święta Służby Więziennej . Wręczenia nominacji oraz odznaczeń dokonał ppłk Andrzej Weremko Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej