Miasto: Bydgoszcz

Ulica: ul. Rynek 8

Kod pocztowy: 85-790

Email: zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

Telefon: (52) 346-70-90 / (52) 326-85-38

Fax: (52) 347-20-32

Świadomość kluczem profilaktyki

01.08.2021
Rak płuca to najczęstszy pod względem zachorowalności rak w Polsce. Nowotwór płuc powoduje także największą liczbę zgonów spośród wszystkich nowotworów. Tylko w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie populacja skazanych palących wyroby tytoniowe stanowi ponad 82% wszystkich...

Praca więziennych psychologów z uzależnionymi od substancji psychoaktywnych

29.07.2021
Jak wynika ze statystyk policyjnych liczba przestępstw wszczętych w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z roku na rok wzrasta i nie są to wyłącznie postępowania wszczęte w związku z posiadaniem substancji psychoaktywnych, ale także przestępstwa...

Kolejne kilogramy kolorowej pomocy dla Mikołaja

28.07.2021
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie oraz Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie coraz częściej włączają się w akcje pomocowe na rzecz potrzebujących. Niektóre z nich stają się regułą. Tak też jest z organizowaniem akcji na rzecz 6-letniego Mikołaja.

Aktualności

Ruszamy z POWER-EM

27.07.2021

27 lipca br. w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie rozpoczął się ostatni kurs zawodowy zaplanowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój na lata 2014-2020, będący integralną częścią Projektu pn. ''Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Oddał ponad 28 litrów krwi. Od 19 lat regularnie pomaga oddając honorowo krew i zapowiada, że na tym nie zaprzestanie. Jego wieloletnie zaangażowanie i wysiłek, a także wola pomagania zostały docenione przez przyznanie odznaki „Zasłużonego Dawcy Krwi I stopnia”.

Ogłoszenie o naborze do służby w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ogłosiła nabór na studia niestacjonarne i studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022.

W 2010 roku Krajowa Rada Radców Prawnych ustanowiła 6 lipca Dniem Radcy Prawnego, a to dlatego, że w tym dniu 1982 roku została uchwalona Ustawa o radcach prawnych, kładąc podwaliny pod samorząd radców prawnych.

Udzielenie pierwszej pomocy jest kluczową umiejętnością, która może znaleźć zastosowanie w nieprzewidzianych sytuacjach. Ze statystyk wynika, że 70% przypadków zatrzymania akcji serca ma miejsce poza szpitalem (najczęściej w domu), zazwyczaj towarzyszą temu jacyś świadkowie, zaś resuscytacja oddechowo-krążeniowa zwiększa możliwość przeżycia poszkodowanego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej