Miasto: Bydgoszcz

Ulica: ul. Rynek 8

Kod pocztowy: 85-790

Email: zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

Telefon: (52) 346-70-90 / (52) 326-85-38

Fax: (52) 347-20-32

Stawiają na (EKO)logiczne wybory

23.01.2021
Edukacja ekologiczna jest wyjątkowo istotna dla zaszczepienia wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności koncepcji życia w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego, pogłębiania i upowszechniania wiedzy ekologicznej, kształtowania postaw i zachowań przyjaznych środowisku...

101. rocznica powrotu Bydgoszczy do Macierzy

20.01.2021
20 stycznia br. z okazji 101. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy na fordońskim Rynku delegacja Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie uczciła obchody poprzez symboliczne złożenie wieńca pod Pomnikiem Poległych.

Zatrudnienie fundamentem pracy z osadzonymi

18.01.2021
Każda osoba pozbawiona wolności jest inna. Z każdą taką osobą należy pracować indywidualnie w oparciu o deficyty, które doprowadziły do wejścia w konflikt z prawem i popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie prowadzą szereg...

Aktualności

Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie nieustannie dokłada starań, aby osoby odbywający kare pozbawienia wolności mogły nawiązywać i zacieśniać więzy rodzinne. W tym celu organizowane są liczne zajęcia w oddziałach mieszkalnych, gdzie skazani mogą tworzyć upominki czy kartki.

KOMUNIKAT

18.01.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego

Pandemia to czas wyjątkowy zarówno dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak i osób odbywających karę pozbawienia wolności. Dlatego też kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie kładzie duży nacisk i dokłada wszelkich starań, aby organizować osadzonym urozmaicone oddziaływania penitencjarne.

4 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Braille'a. Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie jest jedyną jednostką penitencjarną w kraju, która posiada oddział przeznaczony dla skazanych ociemniałych odbywających karę w systemie terapeutycznym, poza oddziałem. Wobec skazanych ociemniałych prowadzi się liczne oddziaływania terapeutyczne, w tym także naukę pisania pismem Braille'a.

Dzięki bezinteresownej chęci niesienia pomocy najmłodszym funkcjonariusze Służby Więziennej Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie zorganizowali akcję charytatywną, w ramach której została przeprowadzona na terenie jednostki penitencjarnej wśród funkcjonariuszy i pracowników zbiórka na rzecz dwóch bydgoskich rodzin.

Święta Bożego Narodzenia w jednostkach penitencjarnych to czas szczególnie ważny i wyjątkowy, zarówno dla osób pozbawionych wolności, jak i funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej