Miasto: Bydgoszcz

Ulica: ul. Rynek 8

Kod pocztowy: 85-790

Email: zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

Telefon: (52) 346-70-90 / (52) 326-85-38

Fax: (52) 347-20-32

Pamiętamy...

13.04.2021
13 kwietnia wspominamy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jest to 81. rocznica wydarzeń. 17 września 1939 roku broniąca się przed napaścią Niemiec Polska została zdradziecko zaatakowana przez sowiecką Rosję. Agresja ze wschodu była konsekwencją paktu Ribbentrop – Mołotow, zawartego 23...

Aktywność fizyczna elementem więziennego życia osadzonych

07.04.2021
Realizacja programów resocjalizacyjnych i zajęć sportowych oraz kulturalno-oświatowych prowadzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Mają one za zadanie propagowanie aktywności fizycznej...

Wielkanocne Święta w izolacji

04.04.2021
Wielkanoc, a dokładniej Niedziela Wielkanocna to dla Chrześcijan najważniejsze święto. Upamiętnia śmierć, mękę i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niedzielę Wielkanocną poprzedza Wielki Tydzień i Wielki Post. To ważny czas dla wielu Chrześcijan i wiąże się z wieloma...

Aktualności

KOMUNIKAT

16.04.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ruszyła kolejna edycja programu pn."Warsztaty manualne". Tym razem osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karny w Bydgoszczy Fordonie, realizują twórczość plastyczną związaną ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi. Osadzeni chętnie zgłosili się do udziału w programie, głównie myśląc o swoich dzieciach, dla których chcą wykonać kartki świąteczne.

1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału.

Trwa rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2021/2022.

KOMUNIKAT

17.03.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Od wielu lat funkcjonariusze Służby Więziennej i pracownicy fordońskiego zakładu karnego angażują się w pomoc na rzecz potrzebujących osób. Jedną z takich form jest zbieranie plastikowych nakrętek. Tym razem Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie i Oddział Zewnętrzny w Strzelewie zorganizowali akcję na rzecz 6-letniego Mikołaja.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej