Miasto: Bydgoszcz

Ulica: ul. Rynek 8

Kod pocztowy: 85-790

Email: zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

Telefon: (52) 346-70-90 / (52) 347-20-32

Oddziaływania wobec skazanych ociemniałych

15.10.2019
15 października przypada Światowy Dzień Białej Laski – to święto osób niewidomych i niedowidzących obchodzone od 1964 roku. Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie jest jedyną jednostką penitencjarną w kraju, która posiada oddział przeznaczony dla skazanych ociemniałych odbywających karę...

Spotkanie z uczniami

11.10.2019
Na terenie Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie informacyjne przeznaczone dla uczniów klas maturalnych, które poprowadził mjr Radosław Gadzinowski - starszy wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie.

Zasłużony Dla Zdrowia Narodu

09.10.2019
Pod koniec września br. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia najwyższych odznaczeń przyznawanych krwiodawcom "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu". St. sierż. sztab. Adam Jendruszewski – funkcjonariusz...

Aktualności

Na zaproszenie Rektorów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy ppłk Marcin Klimczyk - Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie wziął udział w uroczystych inauguracjach roku akademickiego 2019/2020.

W tym roku mija 80-ta rocznica rozstrzelania mieszkańców Fordonu dokonanego przez Niemców na Rynku, przy kościele pw. Świętego Mikołaja. W uroczystościach wziął udział ppłk Marcin Klimczyk – Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie wraz z pocztem sztandarowym.

W tym roku mija 80. rocznica masowych egzekucji, które odbyły się w fordońskiej Dolinie Śmierci. W uroczystościach wziął udział ppłk Marcin Klimczyk – Dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie.

Podobnie jak w poprzednich latach Zakład Karny w Bydgoszczy – Fordonie przy współpracy z Urzędem Miasta w Bydgoszczy przyłączył się do akcji „Sprzątanie Świata 2019”.

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu przesłało podziękowania dla ppłk. Marcina Klimczyka – Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie za empatię, wsparcie i życzliwą pomoc w utworzeniu fordońskiej Dobrodzielni Wisła.

W dniach 6-17.09.2019 roku do Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie trafiła mobilna wystawa fotograficzna wypożyczona z Muzeum Powstania Warszawskiego upamiętniająca bohatera Powstania, żołnierza Batalionu „Zośka” i kawalera Orderu Virtuti Militari - Jana Rodowicza "Anoda".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej