Miasto: Bydgoszcz

Ulica: ul. Rynek 8

Kod pocztowy: 85-790

Email: zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

Telefon: (52) 346-70-90 / (52) 347-20-32

Zaangażowani

02.07.2020
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy - Fordonie z wielkim zaangażowaniem włączyli się w akcję Służby Więziennej i Ministerstwa Sprawiedliwości „ResortSprawiedliwościPomaga", w ramach której osadzeni szyją maseczki ochronne, niezbędny element funkcjonowania...

#GaszynChallenge – wyzwanie przyjęte

12.06.2020
Fordońska jednostka po nominacji przez Zakład Karny w Inowrocławiu podjęła się wyzwania udziału w akcji zainicjowanej przez jednostkę OSP Gaszyn z powiatu wieluńskiego.

"Tylko od nas zależy, czy będziemy ubożsi o jeden dzień, czy też bogatsi o to, czego w nim dokonaliśmy"

09.06.2020
Zgodnie z tytułowym cytatem Agnieszki Lisak Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie stał się bogatszy o kolejny dobry uczynek i w ramach akcji Służby Więziennej i Ministerstwa Sprawiedliwości pod hasłem „ResortSprawiedliwościPomaga" w dniu dzisiejszym przekazaliśmy kolejną...

Aktualności

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Radca prawny - zawód zaufania publicznego. Zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej, udziela porad i konsultacji prawnych, sporządza opinie prawne oraz występuje przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Jest wykonywany na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Komunikat

01.07.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Kolejna pomoc

29.06.2020

W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie przekazali kolejną partię maseczek.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami,...

Dzień Ojca

23.06.2020

23 czerwca od lat nierozerwalnie kojarzy się z ważną uroczystością, jaką bez wątpienia jest Dzień Ojca. Ojcowie, podobnie jak nasze matki, babcie i dziadkowie doczekali się tym samym swojego święta!

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej