Miasto: Brzeg

Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 29

Kod pocztowy: 49-300

Email: zk_brzeg@sw.gov.pl

Telefon: 77 444 32 00 do 04

Fax: 77 416 22 87

Dzielimy się, wspierając

02.01.2019
"Świąteczna Paka dla Dzieciaka" to nazwa akcji organizowanej przez Zakład Karny w Brzegu, która polega na zbiórce wśród skazanych słodyczy dla wychowanków domu dziecka. W minione święta nie mogło być inaczej.

Nauka zawodu szansą na przyszłość

21.12.2018
W roku 2018 w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem...

Przekazano ośmiorniczki (video)

17.12.2018
17 grudnia br. odbyło się spotkanie rodzinne osadzonych z oddziału terapeutycznego dla uzależnionych od środków odurzających, podczas którego Fundacji Małych Serc przekazano kolejną partię ośmiorniczek dla wcześniaków.

Aktualności

Czas świąteczny jest trudnym okresem dla osób odbywających karę pozbawienia wolności. Dlatego 20 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Brzegu odbył się przedświąteczny koncert pt. "Skazani - skazanym".

16 grudnia br. w Grodkowie odbyły się obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości zorganizowali: NSZZ Solidarność Region Śląsk Opolski, NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu, Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu oraz Burmistrz Grodkowa.

Świadectwo zmiany

10.12.2018

Oddziaływania resocjalizacyjne w pracy nad skazanymi mogą być realizowane w różnych formach. Jedną z nich są spotkania z ludźmi, którzy potrafią przekazać świadectwo zmiany.

Honorowi Dawcy Krwi

30.11.2018

30 listopada br. w związku z udziałem w ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna" przed murami Zakładu Karnego w Brzegu pojawił się autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Szkolenie skazanych

20.11.2018

W Zakładzie Karnym w Brzegu w listopadzie br. odbył się kurs zawodowy o  kierunku konserwator powierzchni płaskich w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

11 listopada br. Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu ppłk Zbigniew Guzak wziął udział w uroczystościach związanych z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej