Miasto: Brzeg

Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 29

Kod pocztowy: 49-300

Email: zk_brzeg@sw.gov.pl

Telefon: 77 444 32 00 do 04

Fax: 77 416 22 87

Wakacje nie muszą być nudne (video)

12.07.2019
Udowadniają to od 19 lat organizatorzy akcji letniej "Piknik na Florydzie", która odbywa się na terenie 1 Brzeskiego Pułku Saperów. W tym roku do udziału w wydarzeniu ponownie dołączyli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Brzegu.

Mundurowa lekcja zawodoznawstwa

06.06.2019
Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Brzegu w 6 czerwca br. gościli na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3  w Brzegu w ramach lekcji zawodoznawstwa.

Z życzeniami dla strażaków

17.05.2019
17 maja br. w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu odbyły się uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Strażaka, w których wziął udział Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu płk Mariusz Dubielczyk.

Aktualności

21 maja br. rozstrzygnięto VI Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych, zorganizowany pod Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Jury postanowiło wyróżnić pracę plastyczną, która wykonana została w Zakładzie Karnym w Brzegu.

21 maja br. w oddziale terapeutycznym dla uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych odbyło się spotkanie osadzonych z przedstawicielami Fundacji Pomost.

Kursy zawodowe

14.05.2019

W 2019 roku w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", Działanie 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Oddziale Zewnętrznym...

Przypadająca w tym roku setna rocznica powstania Służby Więziennej stała się okazją do posadzenia 100 drzewek sosny pospolitej na terenie Nadleśnictwa Brzeg w miejscowości Lubsza.

8 maja br. Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu płk Mariusz Dubielczyk wziął udział w uroczystości wprowadzenia na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu mł. insp. Mariusza Stelnickiego. Spotkanie odbyło się w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

3 maja br. Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu płk Mariusz Dubielczyk reprezentował Służbę Więzienną podczas miejscowych uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej