Miasto: Brzeg

Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 29

Kod pocztowy: 49-300

Email: zk_brzeg@sw.gov.pl

Telefon: 77 444 32 02 do 04, 77 416 20 11

Fax: 77 416 22 87

Honorowy Dawca Krwi

13.12.2019
Zakład Karny w Brzegu oraz Oddział Zewnętrzny w Grodkowie po raz kolejny wziął udział w ogólnopolskiej akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna".

Pomoc dla brzeskiego schroniska (video)

09.12.2019
9 grudnia br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie - ppor. Szymon Listwan oraz  por. Magdalena Antoszczyszyn przekazali wsparcie na rzecz brzeskiego schroniska "Przytulisko Psisko".

Uroczysta odprawa służbowa (video)

22.11.2019
22 listopada br. w związku z obchodzonym w Polsce – Narodowym Świętem Niepodległości, w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbyła się uroczystość, w trakcie której funkcjonariuszom brzeskiej i grodkowskiej jednostki nadano wyższe stopnie służbowe, odznaczenia...

Aktualności

16 grudnia br. odbyło się wigilijne spotkanie rodzinne osadzonych z oddziału terapeutycznego dla uzależnionych od środków odurzających.

Studencka wizyta

09.12.2019

8 grudnia br. w Zakładzie Karnym w Brzegu po raz drugi gościli studenci Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu. To kolejna głupa słuchaczy, którym przybliżona została specyfika pracy w zakładzie karnym.

Hortiterapia

02.12.2019

Osadzeni brzeskiej jednostki uczestniczyli w programie readaptacji społecznej "Tajemniczy Ogród".

Nauczanie kursowe

02.12.2019

Na przełomie listopada i grudnia br. na terenie brzeskiej jednostki realizowany był dla osadzonych kurs zawodowy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 rozpoczęto realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie.

11 listopada br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu mjr Jarosław Hołomejko wziął udział w uroczystościach związanych z 101. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej