Miasto: Brzeg

Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 29

Kod pocztowy: 49-300

Email: zk_brzeg@sw.gov.pl

Telefon: 77 444 32 02 do 04, 77 416 20 11

Fax: 77 416 22 87

74. rocznica mordu dokonanego na żołnierzach "Bartka"

16.09.2020
12 września br. na Polanie Śmierci w Starym Grodkowie odbyła się uroczystość upamiętniająca 74. rocznicę mordu dokonanego na żołnierzach NSZ VII Okręgu Śląskiego dowodzonych przez kpt. Henryka Flame ps. "Bartek".

Akcja Narodowe Czytanie

10.09.2020
W Zakładzie Karnym w Brzegu oraz w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie osadzeni po raz pierwszy wzięli udział w akcji Narodowego Czytania, która jest organizowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

02.09.2020
1 września br. Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu płk Mariusz Dubielczyk wziął udział w uroczystej mszy św., która odbyła się w kościele Miłosierdzia Bożego w związku z obchodami 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Aktualności

W 2020 roku w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie będą realizowane 4 cykle szkoleniowo-aktywizacyjne skierowane do osadzonych.

Komunikat

31.08.2020

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy oraz w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii; mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19...

3 sierpnia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu płk Mariusz Dubielczyk przyjął ślubowanie od dwóch nowo przyjętych funkcjonariuszy, który rozpoczęli swoją karierę zawodową w szeregach Służby Więziennej.

Informacja

24.07.2020

Informacja w sprawie udzielania widzeń z osadzonymi.

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

W Zakładzie Karnym w Brzegu i Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie osadzeni biorą udział w programie readaptacji społecznej pt. "Czas na pomoc" oraz "Dla potrzebujących".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej