Miasto: Brzeg

Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 29

Kod pocztowy: 49-300

Email: zk_brzeg@sw.gov.pl

Telefon: 77 444 32 00 do 04

Fax: 77 416 22 87

Praca skazanych na rzecz szpitala (video)

11.06.2018
11 czerwca br. w Brzeskim Centrum Medycznym odbyło się spotkanie Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu ppłk. Zbigniewa Guzaka z Dyrektorem BCM Krzysztofem Konikiem.

Rok pomagania wcześniakom (video)

06.06.2018
6 czerwca br. odbyło się spotkanie rodzinne dla przebywających w Oddziale Terapeutycznym dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych w Zakładzie Karnym w Brzegu. Podsumowano także rok wspierania wcześniaków w ramach programu "Złap nadzieję".

Gimnazjada 2018

23.05.2018
Funkcjonariusze Służby Więziennej Zakładu Karnego w Brzegu 23 maja br. kolejny raz uczestniczyli w Turnieju Szkół Podstawowych, który odbył się na terenie II Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Brzegu.

Aktualności

W roku 2018 w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Oddziale...

Dzień Ojca

21.06.2018

W czwartkowe popołudnie 21 czerwca br. w sali widzeń brzeskiego zakładu karnego kadra penitencjarna jednostki zorganizowała spotkanie z okazji Dnia Ojca, w którym uczestniczyły dzieci naszych podpieczonych.

10 maja br. w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu odbyły się uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Strażaka, w których wziął udział Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu ppłk Zbigniew Guzak.

Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu ppłk Zbigniew Guzak uczestniczył w uroczystej mszy świętej z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbyła się w kościele pw. św. Mikołaja w Brzegu.

W Oddziale Terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Brzegu trwa czwarta edycja programu „Złap nadzieję” związanego z akcją „Ośmiorniczki dla wcześniaków”, realizowanego przy współpracy z Fundacją Małych Serc.

12 kwietnia br. odbyło się spotkanie Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu ppłk. Zbigniewa Guzaka z Dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego mgr Leszkiem Lipińskim.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej