Miasto: Brzeg

Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 29

Kod pocztowy: 49-300

Email: zk_brzeg@sw.gov.pl

Telefon: 77 444 32 00 do 04

Fax: 77 416 22 87

Honorowo oddali krew

06.03.2019
6 marca br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Brzegu z okazji święta 100-lecia powstania Służby Więziennej wzięli udział w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe pod hasłem KREW.

Nowy dyrektor brzeskiej jednostki

04.03.2019
4 marca br. w Zakładzie Karnym w Brzegu odbyła się uroczysta odprawa służbowa, podczas której Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba przedstawił funkcjonariuszom i pracownikom nowego dyrektora jednostki. Podczas odprawy za dotychczasową służbę...

Test wiedzy o trudnej historii naszego kraju

01.03.2019
1 marca br. w imieniu Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu kpt. Krzysztof Kuczek wraz z kpt. Marcinem Dorociakiem byli gośćmi V edycji konkursu pt. „Żołnierze Wyklęci-Bohaterowie Naszej Wolności”, który zorganizowany został przez II Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta...

Aktualności

24 marca br. pod Zakładem Karnym w Brzegu mężczyzna w towarzystwie kobiety dokonał nieudanej próby przemytu niedozwolonych substancji, przerzucając pakunek przez mur jednostki.

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

22 lutego br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu mjr Jarosław Hołomejko uczestniczył w  uroczystej przysiędze wojskowej, którą złożyli żołnierze służby przygotowawczej.

Od kilku miesięcy na terenie Zakładu Karnego w Brzegu trwają prace remontowo-budowlane, których celem jest poprawa warunków pełnienia służby funkcjonariuszy i zwiększenie bezpieczeństwa na terenie więzienia.

"Świąteczna Paka dla Dzieciaka" to nazwa akcji organizowanej przez Zakład Karny w Brzegu, która polega na zbiórce wśród skazanych słodyczy dla wychowanków domu dziecka. W minione święta nie mogło być inaczej.

W roku 2018 w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Oddziale...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej