Miasto: Barczewo

Ulica: ul. Klasztorna 7

Kod pocztowy: 11-010

Email: zk_barczewo@sw.gov.pl

Telefon: 89 532 87 00

Fax: 89 532 87 46

Trzeźwość-terapia za więziennym murem

15.04.2021
Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Barczewie jest jednym z największych oddziałów w warunkach penitencjarnych w Polsce.

Z myślą o lepszej przyszłości

01.02.2021
Realizacja kursów zawodowych dla osadzonych w ramach POWER 2014-2020 w Zakładzie Karnym w Barczewie.

Dokończyli budowę domu rodzinie zmarłego funkcjonariusza

02.11.2020
Czas pamięci o tych, co odeszli, jest też czasem wzajemnej pomocy i życzliwości.

Aktualności

W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Zbiórka żywności na terenie Zakładu Karnego w Barczewie w darze dla potrzebujących.

W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Czas przedświąteczny był okazją do zrobienia kartek świątecznych przez osadzonych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej