Miasto: Bobolice

Ulica: Stare Borne 14

Kod pocztowy: 76-020

Email: zk_stare_borne@sw.gov.pl

Telefon: 94 316 08 20

Fax: 94 318 76 80

Magic Garden- nowy kontrahent w borneńskiej jednostce

26.01.2021
W dniu 26.01.2021 r na terenie Zakładu Karnego w Starem Bornem Pan Dyrektor ppłk Janusz Wiśniewski zawarł umowę najmu nowo wybudowanej hali produkcyjnej z nowym kontrahentem firmą MAGIC GARDEN reprezentowaną przez Pana Daniela Gacek - prezesa Magic Garden oraz Dominika Greinert...

Bo pomagać trzeba zawsze

26.01.2021
„Wrażliwość na osoby starsze jest istotną cechą cywilizacji. Cywilizacja będzie się rozwijała, jeśli potrafi szanować rozsądek, mądrość osób starszych”. – Papież Franciszek.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA

26.01.2021
DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO W STAREM BORNEM OGŁASZA NABÓR DO PRACY NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA ZAKŁADU KARNEGO W STAREM BORNEM (pracownik cywilny – 1 etat)

Aktualności

W Zakładzie Karnym w Starem Bornem zakończono prace związane z termomodernizacją budynków na terenie jednostki.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, kierując się aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Osocze na nowy rok

13.01.2021

Organizm ludzki, który przezwyciężył wirus COVID-19, wytwarza specyficzne przeciwciała mające zdolność neutralizacji wirusa SARS-CoV-2 czyli głównego winowajcy choroby. Wspomniane przeciwciała znajdują się w osoczu ozdrowieńca, czyli osoby , która po przebyciu potwierdzonego testami laboratoryjnymi zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Ozdrowieniec co bardzo ważne i istotne może bez uszczerbku na swoim zdrowiu, podzielić się tym cennym lekiem. Przeciwciała zawarte...

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, kierując się aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, kierując się aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Korupcja stanowi powszechny na całym świecie problem społeczny, gospodarczy i polityczny. Występuje z różnym nasileniem w poszczególnych krajach, a jej rozmiar uzależniony jest w dużej mierze od społecznego przyzwolenia na zachowania nieetyczne. Katalog ilości zachowań korupcyjnych jest bardzo szeroki. Różnorodne zachowania przestępcze związane z korupcją to: łapownictwo, przekupstwo, kradzież, (protekcję), nepotyzm, oszustwa i nadużycia zawodowe .

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej