Miasto: Sieradz

Ulica: Orzechowa 5

Kod pocztowy: 98 200

Email: zk_sieradz@sw.gov.pl

Telefon: 43 827 06 00

Fax: 43 827 06 21

30-lecie istnienia grupy AA '' SAMOPOMOC ''

18.03.2019
Miting rocznicowy grupy Anonimowych Alkoholików.

Kolejny rok z POWER

26.02.2019
Rozpoczyna się kolejny rok uczestnictwa Zakładu Karnego w Sieradzu w szkoleniach zawodowych dla osadzonych realizowanych w ramach POWER 2014-2020.

„ NEGRO ” węszy za murami sieradzkiego więzienia

25.01.2019
Pies specjalny pomaga wykrywać niebezpieczne środki odurzające na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu.

Aktualności

Praca dla skazanych

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461). W świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną...

Osadzeni z sieradzkiego więzienia zapoznawali się z pracami malarskimi prezentowanymi w Muzeum Okręgowym w Sieradzu.

Koncert zespołu rockowego '' SILENT'' za murami sieradzkiego zakładu karnego.

Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez współpracę z grupą " POPLON ".

3 funkcjonariuszy sieradzkiego zakładu karnego otrzymało brązowe odznaki honorowych zasłużonych dawców krwi.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej