Miasto: Sieradz

Ulica: Orzechowa 5

Kod pocztowy: 98 200

Email: zk_sieradz@sw.gov.pl

Telefon: 43 827 06 00

Fax: 43 827 06 21

'' NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA 2019 ''

04.12.2019
Kolejna akcja honorowej zbiórki krwi w Zakładzie Karnym w Sieradzu.

Pamięci Sieradzkich Zakładników

15.11.2019
Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu uczestniczył w uroczystych obchodach 80. rocznicy rozstrzelania Sieradzkich Zakładników.

Odznaczenia resortowe i awanse służbowe

14.11.2019
Odznaczenia resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sieradzu.

Aktualności

Praca dla skazanych

XXI aukcja charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem Zakładu Karnego w Sieradzu.

Pożegnanie

29.11.2019

Wykład historyczny przedstawiciela IPN o/Łódź przeprowadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu w ramach cyklicznych spotkań z historią.

Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej Sieradz 2019.

Zakład Karny w Sieradzu, w ramach promowania mediacji jako skutecznej formy polubownego rozwiązywania konfliktów, zorganizował dla osadzonych spotkanie z  Przemysławem Majkowskim - Sędzią Sądu Okręgowego w Sieradzu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej