Miasto: Sieradz

Ulica: Orzechowa 5

Kod pocztowy: 98 200

Email: zk_sieradz@sw.gov.pl

Telefon: 43 827 06 00

Fax: 43 827 06 21

Zakład Karny w Sieradzu będzie budował halę produkcyjną i zatrudniał kolejnych osadzonych

17.03.2020
Dzięki planowanej budowie hali produkcyjnej na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu powstaną nowe miejsca pracy dla osadzonych odbywających wyroki pozbawienia wolności w sieradzkim zakładzie karnym.

Służymy pomocą – mamy to we krwi

11.03.2020
Honorowa zbiórka krwi w Zakładzie Karnym w Sieradzu realizowana w ramach ogólnopolskiej akcji krwiodawczej koordynowanej przez Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.

'' Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ''

18.02.2020
Zakład Karny w Sieradzu edukuje osadzonych w ramach obchodzonego w dniach 21 – 28 lutego 2020 '' Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ''.

Aktualności

KOMUNIKAT

23.03.2020

Komunikat Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu

KOMUNIKAT

17.03.2020

Komunikat Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Oferta Edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazują wiedzę, umiejętności oraz doświadczenia zawodowe z zakresu radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną petentów.

Zakładu Karny w Sieradzu planuje kolejne szkolenia zawodowe dla osadzonych realizowane w ramach POWER 2014-2020.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej