Miasto: Wrocław

Ulica: Fiołkowa 38

Kod pocztowy: 53-239

Email: zk_2_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 363 11 57

Fax: 71 339 21 25

GISW – zawsze gotowi

08.07.2020
Grupa Interwencyjna Służby Więziennej – tak należy rozwinąć skrót, którym posługujemy się na co dzień.

Symultana Fiołkowa

03.07.2020
W Zakładzie Karnym Nr2 we Wrocławiu realizowany jest program resocjalizacji „Pionek, który został hetmanem”. W piątkowe przedpołudnie 10 osadzonych rozegrało mecz równoległy z wychowawcą, prowadzącym i pomysłodawcą programu.

KOMUNIKAT

29.06.2020
Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez...

Aktualności

KOMUNIKAT

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

W związku z realizacją przez Służbę Więzienną projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach działania 2.7. Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (PO WER) informujemy, że na terenie Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu z dniem 13 lipca 2020 roku planowane jest wznowienie szkoleń kursowych. Szkolenia będą realizowane przy...

W niedzielę, w obwodowej komisji wyborczej zlokalizowanej w Zakładzie Karnym Nr2 we Wrocławiu, osadzeni będą mogli oddać głosy a tym samym razem z resztą społeczeństwa zaprezentować postawę obywatelską. W tym roku wybory są wyjątkowe za sprawą konieczności zachowania reżimu sanitarnego. Jesteśmy przygotowani.

KOMUNIKAT

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Koledzy z Zakładu Karnego w Wojkowicach rzucili nam wyzwanie i jednocześnie włączyli w akcję ratującą człowieka, który bez naszego wsparcia sobie nie poradzi.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej