Miasto: Wrocław

Ulica: Fiołkowa 38

Kod pocztowy: 53-239

Email: zk_2_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 363 11 57

Fax: 71 339 21 25

Wrocławska "Dwójka" szczepi się

15.04.2021
Wyznaczonym punktem szczepień dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu jest SPOZ MSWiA przy ulicy Grabiszyńskiej. Grupie funkcjonariuszy podano pierwszą dawkę firmowaną nazwą AstraZeneca.

„Święty” na Fiołkowej

10.03.2021
Środowy poranek przyniósł pewne zmiany. Na dwie godziny Zakład Karny Nr2 we Wrocławiu stał się aresztem śledczym.

„SŁUŻBA” jest kobietą – święto Pań na Fiołkowej

08.03.2021
Życzymy Wam abyście odnalazły w ciszy swoje myśli i marzenia, w bliskich Wam osobach siłę i piękno, w otaczającym świecie radość, w kolorach, smakach i zapachach potęgę tworzenia, a w sobie miłość.

Aktualności

Doradztwo czy aktywizacja zawodowa są dla osadzonych ważnym elementem procesu resocjalizacji minimalizującym zjawisko wykluczania z rynku pracy, które jest skutkiem odbywania kary pozbawienia wolności. Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu na mocy porozumienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy realizuje zajęcia dla osadzonych, które znakomicie wpisują się w cele resocjalizacyjne zawarte w art.67 kodeksu karnego wykonawczego.

1 marca 2021r dotarła do nas wiadomość. Zosia, „nasza reżyserka”, po długiej walce z chorobą, odeszła. Jest to dla nas szczególnie smutna wieść. Łączymy się w bólu z najbliższymi i zachowamy w pamięci wszystkie dobre rzeczy, które połączyły Zosię z ludźmi czy to odbywającymi karę, czy też pełniącymi służbę w Zakładzie Karnym Nr2 we Wrocławiu.

Na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu , dotychczas pełniący służbę na stanowisku Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego we Wrocławiu, ppłk Henryk Haryk, został powołany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do pełnienia służby na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego Nr2 we Wrocławiu.

30 lat w SW

26.02.2021

26 lutego Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, płk Tomasz Raczyk, podziękował za służbę mjr. Zbigniewowi Stasiakowi.

Do Wrocławia dotarła zima. Zakład karny obsypany nocnym śniegiem.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej