Miasto: Grudziądz

Ulica: ul. Sikorskiego 13/17

Kod pocztowy: 86-300

Email: zk_2_grudziadz@sw.gov.pl

Telefon: (56) 668-97-00 / (56) 668-97-66

Uczymy żyć bez agresji

13.07.2020
W Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu aktualnie realizowany jest dla osadzonych Trening Zastępowania Agresji ART prowadzony przez wyszkolonych funkcjonariuszy grudziądzkiej jednostki.

Komunikat

09.07.2020
Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

WYZWANIE: MOTYWATOR! Dołącz i pracuj nad sobą!

09.07.2020
Skuteczne oddziaływania penitencjarne muszą być nowoczesne, dopasowane do zmieniających się realiów i pojawiających się nowych problemów i zagrożeń.

Aktualności

Szacuje się, że ponad 2 miliony dzieci w Europie ma rodzica w więzieniu. Kiedy bliska osoba odbywa karę pozbawienia wolności, sytuacja może być trudna dla całej rodziny. Szczególnie cierpią na tym dzieci, które niejednokrotnie nie rozumieją tej trudnej sytuacji, cierpią ze względu na obciążenie emocjonalne wyrokiem rodzica, ale też z powodu nagłego pogorszenia warunków ekonomicznych, uczucia osamotnienia, stygmatyzacji.

Komunikat

01.07.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podejmowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Rodakom na kresach

01.07.2020

#ResortSprawiedliwościPomaga. Dzisiaj przekazaliśmy maseczki ochronne w ramach akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”, które w lipcu pojadą do Polaków mieszkających na terytorium Litwy. Dobro wraca! Niewiele brakuje.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – tekst roty ślubowania...

Komunikat

26.06.2020

Pomimo, że świat zwolnił z powodu pandemii wirusa COVID19, życie toczy się nadal.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej