Miasto: Grudziądz

Ulica: ul. Sikorskiego 13/17

Kod pocztowy: 86-300

Email: zk_2_grudziadz@sw.gov.pl

Telefon: (56) 668-97-00 / (56) 668-97-66

Siła historii

12.11.2019
W Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu w ramach koła historycznego „Wrzesień 39” odbywa się cykl spotkań historycznych dla osadzonych mających na celu ukazanie piekło niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych.

Święto Niepodległości Polski

12.11.2019
11 listopada 2019 roku przypadła 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Odeszli, a wierna pamięć trwa....

31.10.2019
Pośród cmentarzy, cichych uliczek. Jak wierna pamięć - Palą się znicze...

Aktualności

Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu odwiedzili studenci III roku Polityki Społecznej, Wyższej Szkoły Demokracji im. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu.

Ósma edycja charytatywnej akcji pod hasłem "Dar serca służb mundurowych" odbyła się w grudziądzkiej marinie. W akcji wzięli udział funkcjonariusze: służby więziennej, policji, straży miejskiej, strażacy i wojsko. Głównym organizatorem akcji był Krzysztof Misiewicz, ratownik medyczny. Gospodarzem akcji był 8. Batalion Walki Radioelektronicznej w Grudziądzu.

Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu od kilku lat jest jednym ze współrealizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, do zadań którego należy m.in. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Czytamy Noblistkę

17.10.2019

Z chwilą, gdy Olga Tokarczuk dostała Literackiego Nobla, jej książki błyskawicznie zniknęły z półek księgarń. Biblioteki zapraszają na wspólne ich czytanie. Za pośrednictwem radiowęzła Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu osadzeni zaproszeni zostali do wspólnej lektury fragmentów utworów noblistki.

17 października przypada tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji. Ogólnopolska inicjatywa mająca na celu upowszechnienie idei mediacji, jako narzędzia rozwiązywania konfliktów na gruncie karnym. Z tej okazji, jak co roku w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu zorganizowano kampanię edukacyjną na terenie jednostki.

Wygrać siebie

15.10.2019

Spektakl teatralny z silnym przekazem wychowawczym i profilaktycznym obejrzeli osadzeni w Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej