Miasto: Grudziądz

Ulica: ul. Sikorskiego 13/17

Kod pocztowy: 86-300

Email: zk_2_grudziadz@sw.gov.pl

Telefon: (56) 668-97-00 / (56) 668-97-66

Międzynarodowy Dnień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Pamiętamy

27.01.2021
Pomimo ograniczeń wynikających ze stanu epidemii Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu nie zapomniał o tegorocznych obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Cyfrowe spotkanie AA na terenie grudziądzkiej dwójki

26.01.2021
W sytuacji, gdy pandemia koronawirusa uniemożliwiła bezpośrednie spotkania osób uzależnionych z grupami samopomocowymi zarówno na wolności jak i na terenie jednostek penitencjarnych, grupa AA ZODIAK z oddziału terapeutycznego spotkała się na mitingu AA on-line.

Spotkanie funkcjonariuszy ze studentami na platformie e-learningowej

22.01.2021
Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu wzięli udział w wykładzie on-line ze studentami I roku studiów magisterskich, kierunek pedagogika resocjalizacyjna, przedmiot metodyka pracy specjalisty resocjalizacyjnego z elementami projektowania uniwersalnego Uniwersytetu...

Aktualności

KOMUNIKAT

19.01.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Akcje zbierania nakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomocy innym. Nakrętki zbiera się po to, by pokryć koszty związane z pomocą potrzebującym. Cele są różne – zakup wózka inwalidzkiego, sfinansowanie leczenia, pomoc domom dziecka itp. W Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu nakrętki zbierają już chyba wszyscy. Zebrane w ten sposób środki trafią na konto chorego Arka.

KOMUNIKAT

31.12.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Zakład Karny w Stargardzie w grudniu br. rozstrzygnął rozpoczęty w październiku 2020 roku szósty Ogólnopolski Przegląd Muzyki Więziennej „Dźwięki Wolności”. Po raz pierwszy naszą jednostkę reprezentował osadzony, który pod okiem uzdolnionego muzycznie wychowawcy udoskonala swój talent.

KOMUNIKAT

23.12.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W zakładach karnych przebywają skazani z różnych środowisk. Dla niektórych dużym wyzwaniem bywa wyartykułowanie jednej wypowiedzi bez przekleństw, nie mówiąc już o powstrzymaniu się na cały dzień od bogatego repertuaru tzw. „brzydkich wyrazów”. Od momentu przybycia do więzienia zwracamy szczególną uwagę na jakość używanych słów, uczymy w jaki sposób wyrażać emocje nie używając słów niecenzuralnych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej