Miasto: Wrocław

Ulica: ul. Kleczkowska 35

Kod pocztowy: 50-211

Email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 327 26 00

Fax: 71 329 17 72

Nabór do Służby Więziennej

09.09.2019
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

Powrót do szkoły

02.09.2019
Po przerwie wakacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu wznawia proces dydaktyczny

Pocztówka z wakacji

29.08.2019
Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu udaremnili próbę przemytu narkotyków na teren więzienia

Aktualności

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu to jedna z kilku jednostek penitencjarnych w Polsce, przy której funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. Centrum od początku swojego istnienia czynnie uczestniczy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i w istotny sposób przyczynia się do procesu resocjalizacji skazanych.

Wychowawczyni działu penitencjarnego ujawniła w liście do osadzonego substancje narkotyczne

Funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w zorganizowanych w Oleśnicy obchodach rocznicowych

Zaczytani

26.08.2019

Rok 2019 jest dla biblioteki Zakładu Karnego Nr 1 rokiem przełomowym. Najpierw udział w akcji „Książki za kraty”, później nawiązanie stałej współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną, aż w końcu kontakt z Fundacją Zaczytani.org, czego rezultatem była dostawa blisko 250 kartonów książek.

Można inaczej

19.08.2019

W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu prowadzone są specjalistyczne oddziaływania korekcyjne wobec sprawców przestępstw na tle seksualnym

W ramach realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów” Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu podpisał umowę z nowym kontrahentem - Spółdzielnią „Premegal” Zakładem Pracy Chronionej z siedzibą we Wrocławiu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej