Miasto: Wrocław

Ulica: ul. Kleczkowska 35

Kod pocztowy: 50-211

Email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 327 26 00

Fax: 71 329 17 72

Nabór do Służby Więziennej

19.08.2019
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

Można inaczej

19.08.2019
W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu prowadzone są specjalistyczne oddziaływania korekcyjne wobec sprawców przestępstw na tle seksualnym

Kolejni osadzeni podjęli pracę

16.07.2019
W ramach realizacji rządowego programu „Praca dla więźniów” Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu podpisał umowę z nowym kontrahentem - Spółdzielnią „Premegal” Zakładem Pracy Chronionej z siedzibą we Wrocławiu.

Aktualności

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu od wielu lat prowadzi współpracę z Zakładem Karnym w Valdicach, w Republice Czeskiej. Wczoraj dobiegł końca tegoroczny cykl bilateralnych wizyt studyjnych polskich i czeskich funkcjonariuszy.

8 czerwca 2019 r., na terenie Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego Golina, Zarząd Okręgowy NSZZF i PW Wrocław zorganizował wydarzenie dla najmłodszych – „Dzień dziecka - Golina 2019”.

...czyli Projekt „Podniesienia kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez Służbę Więzienną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - kolejny już rok realizowany m.in. w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu.

KAIN na wolności

06.06.2019

Spektakl KAIN więziennej grupy teatralnej, został po raz pierwszy zaprezentowany poza murami wrocławskiego Zakładu Karnego Nr 1 

W ramach dobrych praktyk penitencjarnych oraz współpracy ze środowiskiem akademickim, Oddział Zewnętrzny w Oleśnicy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu gościł grupę studentów trzeciego roku Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

18 maja 2019 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu rozpoczęli cykl szkoleń strzeleckich.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej