Miasto: Wrocław

Ulica: ul. Kleczkowska 35

Kod pocztowy: 50-211

Email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 327 26 00

Fax: 71 329 17 72

Służba Więzienna charytatywnie

04.09.2021
Przedstawiciele Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami wrocławskiej sekcji Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, uczestniczyli 04 września br. w charytatywnym pikniku rodzinnym zorganizowanym w Jaworzynie Śląskiej.

25 – lecie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu

01.09.2021
Wrocławska jednostka penitencjarna stworzona została w XIX wieku jako miejsce izolowania przestępców od społeczeństwa, jednak dopiero od 01 września 1996 funkcjonuje jako Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu.

Wspólnie „Na Ratunek” najmłodszym pacjentom kliniki Przylądek Nadziei

17.08.2021
Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, przekazali kilkadziesiąt poduszek sensorycznych uszytych przez skazanych Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

Aktualności

Personel penitencjarny Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu ustawicznie inicjuje zróżnicowane działania edukacyjne, przyczyniające się osiągnięcia nadrzędnych celów wykonywania kary pozbawienia wolności.

W ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu realizowany jest cykl szkoleniowo-aktywizacyjny „Brukarz” skierowany do osadzonych.

W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu „Praca dla Więźniów”, administracja Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu zapewnia setkom skazanym zatrudnienie.

Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali kilkadziesiąt hoteli dla owadów pożytecznych przedstawicielom wrocławskiego ZOO, przygotowanych przez skazanych w ramach zrealizowanego programu resocjalizacji.

„Praca” funkcjonariusza Służby Więziennej to niezwykle trudna służba dla społeczeństwa w stałym kontakcie ze sprawcami przestępstw. Decyzja o wstąpieniu do służby powinna być poprzedzona odpowiednim wykształceniem i przygotowaniem merytorycznym. Z tego względu funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu aktywnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju inicjatywach mających na celu wypracowanie właściwych programów studiów wyższych, których absolwenci będą...

W dniu 2 lipca 2021 r. w ramach oddziaływań penitencjarnych na jednym z placów spacerowych Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu odbył się plenerowy koncert muzyki klasycznej zorganizowany przez Służbę Więzienną wspólnie z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej