Miasto: Strzelce Opolskie

Ulica: ul. Karola Miarki 1

Kod pocztowy: 47-100

Email: zk_1_strzelce_opolskie@sw.gov.pl

Telefon: 77 440 04 20 do 23

Fax: 77 440 04 26

Honorowe krwiodawstwo

21.12.2020
Kolejny raz w tym roku grupa funkcjonariuszy z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich honorowo oddała krew w Strzeleckim Domu Kultury.

Nowi oficerowie

07.12.2020
Choć epidemia uniemożliwia organizowanie uroczystości, to jednak udało się złożyć gratulacje nowym oficerom w naszej jednostce.

W strzeleckiej "jedynce" skazani szyją maseczki

30.11.2020
W Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich ruszył program resocjalizacyjny, w ramach którego skazani ponownie szyją maseczki ochronne. Trwa akcja Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej "Resort Sprawiedliwości Pomaga".

Aktualności

Podsumowanie szkoleń skazanych zrealizowanych w zakresie projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

W całym kraju trwa akcja honorowego krwiodawstwa "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna", której koordynatorem w naszej formacji jest Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej.

30 października br. funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich wsparli poprzez zbiórkę karmy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie Koźlu.

W październiku obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Nasza kadra penitencjarna na co dzień podejmuje korekcyjne działania wobec osadzonych.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej w Warszawie, Ośrodek Szkolenia w Koszalinie, w okresie od 28.09.2020 do 22.10.2020 zakończyła na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich realizację ostatniego cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego dla osadzonych w ramach projektu, a mianowicie kurs płytkarza-posadzkarza, który ukończyło 8 osadzonych.

Komunikat

16.10.2020

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.03.2020 r., dotyczące odwiedzin w jednostkach penitencjarnych; mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej