Miasto: Strzelce Opolskie

Ulica: ul. Karola Miarki 1

Kod pocztowy: 47-100

Email: zk_1_strzelce_opolskie@sw.gov.pl

Telefon: 77 440 04 20 do 23

Fax: 77 440 04 26

Odznaczenia dla funkcjonariuszy

23.11.2018
23 listopada br. w strzeleckim ratuszu spotkali się Honorowi Dawcy Krwi z terenu Strzelec Opolskich. Wśród nich byli również sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski i st. szer. Krzysztof Fijałkowski, którzy na co dzień pełnią służbę w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach...

Święto Niepodległości

12.11.2018
11 listopada br. pod Pomnikiem Ofiar i Przemocy w Strzelcach Opolskich odbyły się lokalne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w których uczestniczyli także przedstawiciele obu strzeleckich zakładów karnych.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

08.11.2018
8 listopada br. Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz wziął udział w uroczyści odsłonięcia tablicy pamiątkowej w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Kalinowicach.

Aktualności

Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich udaremnili próbę przemytu środków niedozwolonych na teren jednostki. Tym razem substancję próbowano przemycić w opakowaniu po prezerwatywach.

Miting AA

19.11.2018

17 listopada br. na terenie strzeleckiej jedynki odbył się otwarty miting AA. W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz oraz kierownik działu penitencjarnego mjr Wojciech Szaradowski.

23 października br. grupa skazanych ze „strzeleckiej jedynki” porządkowała cmentarz komunalny w Strzelcach Opolskich.

Akcja krwiodawstwa

19.10.2018

19 października br. ośmiu funkcjonariuszy strzeleckiej "jedynki" oddało honorowo krew w Strzeleckim Domu Kultury w Strzelcach Opolskich, wspierając potrzebujących blisko 4 litrami krwi.

Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz wspólnie z zastępcą ppłk. Andrzejem Dąbrowskim wzięli udział w uroczystości ślubowania pierwszego rocznika klas mundurowych oraz nadania stopnia młodszego kadeta. Uroczystość ślubowania odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

8 października br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Andrzej Dąbrowski uczestniczył w konferencji „Oferta edukacyjna szkolnictwa zawodowego dla młodzieży Powiatu Strzeleckiego”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej