Miasto: Strzelce Opolskie

Ulica: ul. Karola Miarki 1

Kod pocztowy: 47-100

Email: zk_1_strzelce_opolskie@sw.gov.pl

Telefon: 77 440 04 20 do 23

Fax: 77 440 04 26

Służba przewodnika i psa specjalnego

09.09.2021
Podczas spotkania z najmłodszymi mieszkańcami wsi Dziewkowice funkcjonariusz Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich przeprowadził pokaz umiejętności psa specjalnego Nabu.

Rozpoczęcie roku szkolnego klas patronackich

01.09.2021
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Dariusz Kaczorowski wspólnie z por. Mariuszem Rewerskim wzięli udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Strzeleckie jednostki upamiętniły wybuch II Wojny Światowej

01.09.2021
Jak co roku dyrektorzy strzeleckich jednostek penitencjarnych wzięli udział w obchodach rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dniu Weterana Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

Aktualności

Kurs kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród osadzonych. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji dwóch szkoleń w tym zakresie, na które uczęszcza 20 kursantów.

16 sierpnia br. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie, jako lider konsorcjum zrealizowała na terenie Zakładu karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich cykl szkoleniowo-aktywizacyjny z kursem opiekuna / asystenta osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu sierż. Bartosz Duda, młodszy wychowawca działu penitencjarnego Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich otrzymał odznakę "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Nowi oficerowie

02.08.2021

Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Leszek Jankowski wręczył mł. chor. Tomaszowi Stamblewskiemu, st. szer. Krzysztofowi Fijałkowskiemu oraz szer. Łukaszowi Traczyńskiemu dekrety o nadaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stopnia podporucznika Służby Więziennej.

O tym w teorii i praktyce uczyli się osadzeni podczas kursu zorganizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza - Edukacja - Rozwój".

Konieczność życia w epidemii nauczyła nas, że trzeba szukać nowych metod, jakie daje technika, aby móc pracować również nad rozwojem zawodowym. Dlatego dwóch funkcjonariuszy ze strzeleckiej "jedynki" z działu ochrony uczestniczy w zajęciach prowadzonych za pośrednictwem wideokonferencji.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej