Miasto: Łódź

Ulica: Beskidzka 54

Kod pocztowy: 91-612

Email: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 04 15

Fax: 42 675 05 00

Awanse funkcjonariuszy Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi

13.11.2018
W dniu 13 listopada 2018 r. w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się uroczystość wręczenia funkcjonariuszom Służby Więziennej odznaczeń resortowych oraz  mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Z pomocą Stasiowi

29.10.2018
W dniu 28.10.2018 r. w parku w Konstantynowie Łódzkim odbył się piknik charytatywny organizowany przez OSP Niesięcin. Celem była zbiórka pieniędzy na rzecz małego Stasia, u którego wymagane będzie wykonanie przeszczepu serca.

Osadzeni porządkowali Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

24.10.2018
W ramach współpracy z Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w dniu 22.10.2018 r. odbyły się zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem jednostki penitencjarnej dla skazanych mężczyzn.

Aktualności

W dniu 3.12.2018 roku w siedzibie firmy Sensilab Polska Sp. z o.o. podpisano koleją umowę z kontrahentem. Umowa zawarta została pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi ppłk. Grzegorzem Tomaszewski z prokurentem – Jackiem Czwarnym.

W dniu 29.11.2018 roku Zakład Karny Nr 1 w Łodzi odwiedzili studenci Uniwersytetu Łódzkiego uczący się na Wydziale Prawa i Administracji kierunków polityki społecznej oraz prawa.

W dniu 28.11.2018 roku administracja zakładu karnego zorganizowała grupowe wyjście na Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego w Łodzi dla kobiet odbywających karę pozbawienia wolności.

W dniu 19.11.2018 roku odbyły się zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem jednostki penitencjarnej dla skazanych mężczyzn.

W dniu 14.11.2018 r. skazani odbywający karę pozbawienia wolności mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach dramowych realizowanych przez Fundację Pedagogium.

W dniu 05.11.2018 r. w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbył się spektakl poetycko-muzyczny do wierszy Karola Wojtyły, z udziałem aktora Krzysztofa Kamińskiego, skierowany do osób pozbawionych wolności.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej