Miasto: Łódź

Ulica: Beskidzka 54

Kod pocztowy: 91-612

Email: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 04 15

Fax: 42 675 05 00

Awanse funkcjonariuszy Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi

13.11.2018
W dniu 13 listopada 2018 r. w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się uroczystość wręczenia funkcjonariuszom Służby Więziennej odznaczeń resortowych oraz  mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Aktualności

W dniu 18.01.2019 r. w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbyły się warsztaty ze studentami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi pt.: „Jak budować siebie OD-NOWA, w poszukiwaniu sposobu na wyjście z więzienia własnych przekonań”.

W dniu 11.01.2019 r. Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi ppłk Grzegorz Tomaszewski podpisał umowę o współpracy z Dyrektorem Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej "Wyspa" dr. Zuzanną Jeziorską.

W dniu 15.12.2018 roku w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi dział penitencjarny zorganizował spotkanie z przedstawicielami projektu profilaktycznego „Skazany Na Wolność” działającymi z ramienia Fundacji „Brama”.

W dniu 15.12.2018 roku W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbyło się spotkanie gwiazdkowe osób pozbawionych wolności ze swoimi dziećmi.

W dniu 3.12.2018 roku w siedzibie firmy Sensilab Polska Sp. z o.o. podpisano koleją umowę z kontrahentem. Umowa zawarta została pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi ppłk. Grzegorzem Tomaszewski z prokurentem – Jackiem Czwarnym.

W dniu 29.11.2018 roku Zakład Karny Nr 1 w Łodzi odwiedzili studenci Uniwersytetu Łódzkiego uczący się na Wydziale Prawa i Administracji kierunków polityki społecznej oraz prawa.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej