Miasto: Łódź

Ulica: Beskidzka 54

Kod pocztowy: 91-612

Email: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 04 15

Fax: 42 675 05 00

Gotowi na kryzys! – ćwiczenia w Zakładzie karnym Nr 1 w Łodzi

24.05.2018
Pokonanie czynnego oporu, udział w akcji gaśniczej oraz udaremnienie odbicia konwojowanego to tylko niektóre z wyzwań, jakim musieli stawić czoło funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, GISW, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

„Bezpieczni w służbie i w pracy”

11.05.2018
Po raz kolejny funkcjonariusze łódzkiej Służby Więziennej przekazali wiedzę o tym, jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów kuratorom zawodowym.

Aktualności

W dniu 11 lipca 2018 roku w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi miało miejsce kolejne spotkanie osadzonych z pracownikami Oddziału Łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej. Tym razem omawianym przez prelegentów tematem była „Zbrodnia Wołyńska”.

W dniu 22.06.2018 r. Na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi Pan Konrad Czernielewski, pracownik Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, poprowadził prelekcję skierowaną do osób pozbawionych wolności.

W dniu 14.06.2018 r. funkcjonariusze działu penitencjarnego przygotowali wykład dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej - członków Koła Naukowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Kolejna impreza zorganizowana na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, której nadrzędnym celem było zatarcie granicy jaką tworzą więzienne mury.

W dniu 28.05.2018 r. osadzeni z Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi mieli okazję wysłuchać wykładu dotyczącego działalności konspiracyjnej prowadzonej przez władze polskie w trakcie trwania II Wojny Światowej.

W ramach współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi i Sądu Okręgowego w Łodzi zorganizowano spotkanie przedstawicieli sadu z osobami pozbawionymi wolności na temat mediacji.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej