Miasto: Łódź

Ulica: Beskidzka 54

Kod pocztowy: 91-612

Email: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 04 15

Fax: 42 675 05 00

Z pomocą dla Antosia

17.03.2019
W ramach akcji charytatywnej organizowanej dla poważnie chorego Antosia Trębińskiego, Zakład Karny Nr 1 w Łodzi przekazał na licytację maskotkę promocyjną Służby Więziennej.

Rozpoczęcie naboru do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

07.03.2019
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461).

Aktualności

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi rozpoczął się cykl kursów skierowanych do osób pozbawionych wolności. Przedsięwzięcie zrealizowane jest dzięki środkom z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dniu 25.02.2019 roku Zakład Karny Nr 1 w Łodzi odwiedzili podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im Jana Ziei z Kolonii Ossa.

W dniu 18.01.2019 r. w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbyły się warsztaty ze studentami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi pt.: „Jak budować siebie OD-NOWA, w poszukiwaniu sposobu na wyjście z więzienia własnych przekonań”.

W dniu 11.01.2019 r. Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi ppłk Grzegorz Tomaszewski podpisał umowę o współpracy z Dyrektorem Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej "Wyspa" dr. Zuzanną Jeziorską.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej