Miasto: Grudziądz

Ulica: ul. Wybickiego 10/22

Kod pocztowy: 86-300

Email: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl

Telefon: (56) 644-04-00 / (56) 644 -04-99

Przygotowani do strzelania

14.01.2021
Odpowiednie przygotowanie Funkcjonariuszy Służby Więziennej do posługiwania się bronią ma wpływ na bezpieczeństwo Państwa i obywateli. W minionym roku Funkcjonariusze wszystkich działów uczestniczyli w teoretycznym i praktycznym szkoleniu strzeleckim.

Więźniowie dla społeczeństwa

31.12.2020
Rok 2020 całemu światu postawił szereg wyzwań, nie ominął również więzień. Jednocześnie, dzięki wspólnemu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej stał się możliwością do angażowania osadzonych w działalność na rzecz osób potrzebujących, co stało się nowym...

Szlachetna Paczka

12.12.2020
Kolejny raz udowodniliśmy, że ”w każdym z nas tkwi moc czynienia DOBRA!"

Aktualności

KOMUNIKAT

25.01.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz  w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz  kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Aktualnie w całym kraju trwają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Przystąpiły do nich także osoby pozbawione wolności.

Mimo trwającej pandemii Służba Więzienna nie ustaje w szkoleniu Funkcjonariuszy. 11 stycznia br. 168 Funkcjonariuszy działu ochrony rozpoczęło szkolenie na pierwszy stopień podoficerski.

„Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?” pytał Ks. Jan Twardowski i odpowiada: „ żeby podawać sobie ręce (…) żeby uśmiechać się do siebie” – jak to robić będąc w izolacji? Okres Świąt Bożego Narodzenia za murami to intensywny czas integracji rodzin.

Służba Więzienna angażuje się w szereg różnego rodzaju inicjatyw. Jedną z nich jest Festiwal Filmów Rosyjskich. Podczas jego trwania zaprezentowano film o więziennym macierzyństwie pt. „Mama dla Julii”, który był punktem wyjścia do rozmów o realizacji ról rodzicielskich przez osadzonych i formach oddziaływań w tym obszarze.

W 39. rocznicę wybuchu stanu wojennego na murze Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu zawisła tablica upamiętniająca działaczy NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej