Miasto: Grudziądz

Ulica: ul. Wybickiego 10/22

Kod pocztowy: 86-300

Email: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl

Telefon: (56) 644-04-00 / (56) 644 -04-99

Historia więziennictwa

08.09.2020
Historia odpowiada na pytania, skąd się wzięliśmy, ale też pozwala znaleźć drogę życiową kolejnym pokoleniom. Ppor. Marcin Nowicki – opisał i zilustrował początki polskiego więziennictwa.

Nowy Rok Szkolny

01.09.2020
Po długiej przerwie w bezpośredniej edukacji, w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu, 127 uczennic rozpocznie naukę w szkolnych ławkach.

Masz Prz(e/y)szłość

12.08.2020
"Masz Prz(e/y)szłosć" to tytuł projektu mającego na celu prewencję przestępczości, zrealizowanego przez Służbę Więzienną dla dziewcząt z Zakładu Poprawczego w Koronowie.

Aktualności

Pomiar światła w archiwum, wygrodzenie terenu budowy, analiza ryzyka stanowiska pracy, szkolenia pracowników i wiele innych to zadania Pracowników służby BHP. W jednostkach penitencjarnych stanowią oni ważne ogniwo szeroko pojętego bezpieczeństwa.

19 września 2020 r. to Narodowy Dzień Sportu. To czas kiedy zwracamy uwagę na wszystkich, dla których sport jest ważny. Ma on także na celu promowanie aktywnego trybu życia. Wydaje się, że pobyt w więzieniu wyklucza możliwość uprawiania sportu, ale nic bardziej mylnego…

KOMUNIKAT

16.09.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz  w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz  kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Najczęściej odsuwamy od siebie myśli o tym, że może „stać się coś złego”. Statystyki temu przeczą i wielu z nas może być ofiarą lub świadkiem wypadku. Co wtedy zrobić? Jak się zachować? Światowy Dzień Pierwszej Pomocy może być pretekstem do tego by przypomnieć sobie lub nauczyć się właściwego pomagania.

Dom dla Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu włączył się w obchody Światowego Dnia FAS. 9.09 br. o godz 9:09 osadzone matki uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych na temat Płodowego Syndromu Alkoholowego.

Narodowe Czytanie

05.09.2020

W dniu Narodowego Czytania "Balladyna" Juliusza Słowackiego wybrzmiała także za murami.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej