Miasto: Grudziądz

Ulica: ul. Wybickiego 10/22

Kod pocztowy: 86-300

Email: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl

Telefon: (56) 644-04-00 / (56) 644 -04-99

Boże Narodzenie

21.12.2018
Święta Bożego Narodzenia w izolacji penitencjarnej to okres szczególny. W Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu ponad 1000 osadzonych wraz z funkcjonariuszami stara się aby świąteczny nastrój zapanował także w więzieniu.

Od serca dla serca

18.12.2018
Ponad 50 maskotek ręcznie wykonanych przez podopieczne Zakładu Karnego Nr 1 trafiło do dzieci w szpitalu i w Zespole Placówek Edukacyjno – Rewalidacyjnych w Grudziądzu. Wszystko to w ramach akcji „Od serca dla serca”.

W 37. rocznicę Stanu Wojennego

14.12.2018
„Młodzież grudziądzka o losach bohaterów walczących o niepodległą Ojczyznę” - to hasło tegorocznych obchodów, które odbyły się przed Zakładem Karnym Nr 1 w Grudziądzu, gdzie stoi pomnik Solidarności. Na zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” oddział Grudziądz uroczystości...

Aktualności

Sobota 15 grudnia 2018 roku była dniem zmagań w zawodach sportowych w ramach IV Olimpiady Skazanych.

Rodzina mój dom

14.12.2018

Podtrzymywanie kontaktów z rodziną jest jednym ze środków procesu resocjalizacji. W celu wypełniania tego zdania funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu tworzą i realizują różne programy readaptacji społecznej wzmacniające więzi osób skazanych z ich bliskimi. Przykładem takiego działania jest program pt. „Rodzina mój Dom” realizowany w jednostce.

Funkcjonariusze służb mundurowych to często osoby, które na co dzień widząc wiele trudności i problemów społecznych zastanawiają się jak mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę losu drugiego człowieka.

Generał Zawacka

11.12.2018

Kilkadziesiąt osadzonych z Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu mogło wysłuchać wykładu dotyczącego burzliwego życia i konspiracyjnych działań jedynej kobiety wśród „cichociemnych” generał Elżbiety Zawackiej, która w czasach komunistycznych przez 10 miesięcy przebywała w grudziądzkim więzieniu.

W dniach od 3 do 13 grudnia 2018 r. w Polsce trwa pierwsza oficjalna wizyta Grupy Roboczej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce. Wśród wielu instytucji, organizacji i miejsc – Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu był jedyną jednostką penitencjarną, którą zwizytowali przedstawiciele ONZ.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej