Miasto: Grudziądz

Ulica: ul. Wybickiego 10/22

Kod pocztowy: 86-300

Email: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl

Telefon: (56) 644-04-00 / (56) 644 -04-99

Bydgoski Festiwal Nauki

22.05.2019
Bydgoski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową, organizowaną co roku przez środowiska akademickie oraz pozauczelniane. Wśród instytucji prezentujących się w czasie festiwalu nie zabrakło przedstawicieli Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu

Szkoła i praca jednocześnie

22.05.2019
22 maja 2019 r. ppłk Andrzej Gniot - Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu podpisał umowę z Panią Haliną Gałęską – Dyrektorem CKU przy ZK nr 1 w Grudziądzu oraz Panem Jackiem Pieścińskim - właścicielem PHU „Sara”, która skutkuje otwarciem pierwszej w historii...

Być coraz lepszym

14.05.2019
Funkcjonariusze Służby Więziennej muszą cały czas podnosić swoje kwalifikacje i przygotowywać się na sytuacje kryzysowe. Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy wspólnie z funkcjonariuszami Zakładu Karnego Nr...

Aktualności

Szkolimy się!

21.05.2019

Próba ucieczki skazanych przez bramę zakładu. Interwencja w celi gdzie zabarykadowało się 6-ciu skazanych i pożar w budynku kościoła. To założenia trzech epizodów w ramach ćwiczeń specjalistycznych realizowanych w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu. Celem było sprawdzenie procedur w sytuacjach kryzysowych i współdziałanie poszczególnych służb.

Podstawowe zasady funkcjonowania jednostki. Specyfika pracy oddziałów terapeutycznych: dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo oraz dla skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu. Zatrudnianie osób osadzonych – to główne tematy wizyty studyjnej studentów Uniwersytetu Gdańskiego w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu.

Ten rok obfituje w różnego rodzaju uroczystości, akcje, inicjatywy i przedsięwzięcia związane z uczczeniem 100-lecia więziennictwa. Funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu postanowili z tej okazji nakłonić przedstawicieli różnych służb mundurowych, by świętować na sportowo. Dlatego zorganizowano Turniej piłki nożnej służb mundurowych.

"Rodzice stanowią fundament rodziny, są reżyserami rodziny". Tymi słowami prof. dr hab. Lucyna Bakiera rozpoczęła I Ogólnopolską Konferencję Parentologiczną, podczas której jednym z tematów było "Macierzyństwo penitencjarne".

Kolejne miejsca pracy tworzone są w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu. Tym razem kontrahent produkujący akcesoria na potrzeby przemysłu meblarskiego ma zamiar uruchomić produkcję wewnątrz zakładu karnego.

Wspólne działania dotyczące osadzonych, warunki panujące w więzieniu, a szczególnie sprawy rodzinne osadzonych matek – to główne tematy wizyty roboczej 10 kuratorów i Prezesa Sądu Rejonowego w Koninie w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej