Miasto: Grudziądz

Ulica: ul. Wybickiego 10/22

Kod pocztowy: 86-300

Email: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl

Telefon: (56) 644-04-00 / (56) 644 -04-99

Powołanie Dyrektora jednostki i jego Zastępców

08.03.2021
Z dniem 4 marca 2021 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy, powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu mjr. Krystiana Wasińskiego oraz dwóch Zastępców Dyrektora.

Święto Służby Więziennej

08.02.2021
8 lutego zwykle był okazją do spotkania się Funkcjonariuszy i celebrowania Święta Służby Więziennej. W czasie pandemii świętujemy wszyscy razem, choć każdy osobno. W tym wyjątkowym dniu poza pełnieniem służby za murem wspominamy przodków i włączamy się do walki o zdrowie...

W intencji Funkcjonariuszy i Pracownków

06.02.2021
Z okazji Święta Służby Więziennej przypadającego w dniu 8 lutego, tradycyjnie ks. Wojciech Pyrzewski – kapelan więziennictwa odprawił uroczystą mszę świętą w intencji funkcjonariuszy i pracowników formacji.

Aktualności

KOMUNIKAT

20.04.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz  w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz  kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

18 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. To dzień, w którym warto przyjrzeć się zabytkowi będącemu na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu.

15 kwietnia 2021 na całym świecie obchodzony jest Dzień Trzeźwości. Bez wątpienia problematyka dotycząca uzależnienia od alkoholu jest ważnym problemem w aspekcie społecznym, a także penitencjarnym.

Dać komuś cząstkę siebie i tym samym uratować ludzkie życie - to wcale nie historia z bajki. Tego właśnie dokonała Elżbieta Trzebiatowska, która na co dzień pracuje w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu.

7 kwietnia to Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia - święta te mają za zadanie zwrócenie uwagi ludzkości na problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

Resocjalizacja poprzez sport to jedna z form oddziaływań, która aktywizuje osadzonych i uczy zasad współżycia społecznego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej