Miasto: Herby

Ulica: Krótka 28

Kod pocztowy: 42-284

Email: zk_herby@sw.gov.pl

Telefon: tel: 34 352 81 15

Fax: 34 357 45 52

Mundurowi pomocnicy św. Mikołaja z SW

18.12.2020
„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."

Podaruj życie

07.10.2020
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach i Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu zawsze są gotowi nieść pomoc potrzebującym.

Zakład Karny w Herbach dla Wojtusia w GaszynChallenge

08.06.2020
Herbska Służba Więzienna zawsze chętnie pomaga potrzebującym. Tym razem „pompowali” dla chorego małego Wojtusia.

Aktualności

Kursy zawodowe dla skazanych to również szansa na prawidłową readaptację społeczną .

KOMUNIKAT

19.01.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Kursy kwalifikacyjne dla skazanych to jedno z ważniejszych oddziaływań resocjalizacyjnych.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego funkcjonariusze Służby Więzienny zawsze muszą być w pełnej gotowości do profesjonalnego wykonywania powierzonej im misji.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej