Miasto: Czerwony Bór

Ulica: Czerwony Bór 2

Kod pocztowy: 18-400

Email: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl

Telefon: 86 215 35 83

Fax: 86 276 48 50

Ppłk Zbigniew Jankowski nominowany w plebiscycie Osobowość Roku 2020

15.04.2021
Kierujący Zakładem Karnym w Czerwonym Borze ppłk Zbigniew Jankowski został nominowany przez Kolegium Redakcyjne do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna. O nominacji poinformował Redaktor Naczelny Gazety Współczesnej i Kuriera...

Komunikat o przedłużeniu ograniczeń w związku z Covid-19 do 25 kwietnia 2021 roku

09.04.2021
Komunikat o przedłużeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.

Pomagamy Irkowi!

07.04.2021
Jest potrzeba? Jest reakcja! Licytacje, z których dochód przeznaczony będzie na pomoc dla niepełnosprawnego Irka wzbogaciły prace osadzonych wykonane w ramach warsztatów plastycznych. Konto pomocowe zasiliły pierwsze wpłaty.

Aktualności

Do rąk osadzonych trafiła publikacja wydana staraniem lidera misji FYLAKE Edwarda Kędziery, poświęcona profilaktyce narkotykowej. Pomimo pandemii udaje się utrzymać współpracę czerwonoborskiej jednostki w ważnych dla resocjalizacji więźniów obszarach.

Pandemia zubożyła codzienność, ale pamięć o zaangażowaniu, oddaniu, odwadze i mocy kobiet w służbie towarzyszy nam co dnia. Dziś oddaliśmy cześć Paniom a życzenia w imieniu tej brzydszej części załogi Zakładu Karnego w Czerwonym Borze złożył Dyrektor jednostki.

Blisko 30 więzienników z Czerwonego Boru oddało honorowo krew 5 marca, w ramach trwającej akcji „Służymy pomocą- mamy to we krwi”. Jest to kolejna odsłona ogólnopolskiej akcji, której patronuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Komunikat o przedłużeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.

Wyłoniono laureatów VII Dyktanda dla Osadzonych Czerwony Bór 2020. Wręczenie nagród zwycięzcom i podsumowanie zbiegło się z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego.

Oficerowie Służby Więziennej z Czerwonego Boru spotkali się z młodzieżą klas o profilu mundurowym sokólskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Wideokonferencja była okazją do zaprezentowania struktury formacji i Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej