Miasto: Czerwony Bór

Ulica: Czerwony Bór 2

Kod pocztowy: 18-400

Email: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl

Telefon: 86 215 35 81 do 84

Fax: 86 215 35 81 do 84 wewn. 510

Zapobieganie przemocy- więziennicy dzielą się doświadczeniem

07.12.2018
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czerwonym Borze wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży. Dogłębnej analizie poddano zjawisko przemocy domowej.

W hołdzie twórcom Niepodległej

20.11.2018
Delegacja Zakładu Karnego w Czerwonym Borze wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w jubileuszowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Zambrowie. Delegacji przewodził zastępca dyrektora kapitan Adam Samsel.

Awanse i odznaczenia w Czerwonym Borze

15.11.2018
Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Adam Kozioł wręczył podległym funkcjonariuszom awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia za zasługi dla pracy penitencjarnej. Kameralna uroczystość wpisała się w tegoroczny jubileusz 100 lecia odzyskania niepodległości.

Aktualności

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze przekazali 16 stycznia kilkadziesiąt kilogramów plastikowych nakrętek zebranych przez osadzonych w ramach- mającej już kilkuletnią historię- ZAKRĘCONEJ AKCJI.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czerwonym Borze przekazali dzieciom ze świetlicy popołudniowej zambrowskiej Szkoły Podstawowej nr 4 wielki karton słodyczy. Pyszności zebrane zostały wśród osadzonych w ramach świąteczno- noworocznej akcji „Paczki z Paki”.

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Ludzi Aktywnie Naznaczonych Ja i Ty z Łomży zaprezentowali osadzonym z Czerwonego Boru blisko godzinny koncert kolęd i piosenek świątecznych. W programie znalazły się też nastrojowe wiersze.

Kapelan Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ksiądz Sławomir Tomaszuk poprowadził spotkanie wigilijne Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Na soczelnik- czyli wigilię kościoła prawosławnego zaprosił funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Czerwonym Borze dyrektor ppłk Adam Kozioł.

Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Adam Kozioł był gospodarzem spotkania opłatkowego, które odbyło się w piątek 21 grudnia. W uroczystości udział wzięli kapelani, funkcjonariusze i pracownicy cywilni jednostki, oraz zaproszeni goście reprezentujące współpracujące na co dzień z jednostką placówki i firmy.

Osadzeni Zakładu Karnego w Czerwonym Borze spotkali się z rodzinami w ramach nadlimitowego, świątecznego widzenia. Choinka, opłatek i kolędy śpiewane na żywo budowały wyjątkową atmosferę „więziennej wigilii”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej