Miasto: Czerwony Bór

Ulica: Czerwony Bór 2

Kod pocztowy: 18-400

Email: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl

Telefon: 86 215 35 83

Fax: 86 276 48 50

Za bary z ortografią

14.01.2021
Osadzeni w całej Polsce mierzą się z VII Ogólnopolskim Dyktandem dla Osadzonych „Czerwony Bór 2020”. W rozpoczętym na przełomie roku wydarzeniu organizowanym przez Zakład Karny w Czerwonym Borze chęć uczestnictwa zgłosili osadzeni z 39 jednostek.

Komunikat o przedłużeniu ograniczeń w związku z Covid-19 do 25 stycznia 2021 roku

09.01.2021
Komunikat o zmianie ograniczeń w funkcjonowaniu Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.

Komunikat personalny

15.12.2020
Mjr Adam Samsel objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. 15 grudnia akt powołania wręczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk.

Aktualności

Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ufundował kominy na twarz dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowo okazja, aby pomóc innym. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Czerwonym Borze przyłączyli się do akcji charytatywnych...

Maseczki, przyłbice, dystans oraz dezynfekcja rąk to zjawiska, które wrosły już w codzienność za murami. Do wymogów sanitarnych stosują się zarówno funkcjonariusze jak i osadzeni.

Nastąpiła zmiana numeracji telefonów do poszczególnych działów Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych, ułatwienie powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności  to tylko niektóre założenia Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER, realizowanego w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. Dzięki POWER-owi kolejna grupa osadzonych uzyska kwalifikacje stolarza.

Petanque, bule, kule, boule, petanka – nazw jest wiele. Gra, która przywędrowała do nas z Francji dzięki włączeniu jej w program readaptacji "Ruch odmładza" ma coraz więcej zwolenników wśród osadzonych. To doskonały, relaksujący sport dla seniorów i nie tylko.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej