Miasto: Cieszyn

Ulica: B. Chrobrego 2

Kod pocztowy: 43-400

Email: zk_cieszyn@sw.gov.pl

Telefon: 33 851 32 20

Fax: 33 851 17 55

2500 kompletów odzieży ochronnej dla medyków

29.04.2021
W Oddziale Zewnętrznym w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie nastąpiło dziś przekazanie ostatniej części kompletów odzieży ochronnej na rzecz Fundacji Ekologicznej ARKA. Trafi ona do pracowników DPSów oraz Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w ramach...

Dar dla Studia Filmowego

21.04.2021
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie przekazali dla Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej papierową makietę zamku wykonaną przez osadzonych.

Budki lęgowe i karmniki dla miasta Cieszyna

09.02.2021
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie przekazali na ręce Pani Burmistrz Gabrieli Staszkiewicz budki lęgowe oraz karmniki dla ptaków wykonane przez osadzonych.

Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie wzięli udział w spotkaniu on-line z uczestnikami XII edycji Dni Kryminalistyki zorganizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Wrocław.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie wzięli udział w spotkaniu on-line ze studentami II roku Resocjalizacji z Edukacją Międzykulturową Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie.

KOMUNIKAT

15.02.2021

W sprawie zmiany i przedłużenia mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

W Oddziale Zewnętrznym w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie nastąpiło dziś przekazanie 500 kompletów odzieży ochronnej Fundacji Ekologicznej ARKA. Odzież ta trafi w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #Resort Sprawiedliwości Pomaga do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. W sumie powstanie 2500 takich kompletów.

Pomimo panującej pandemii w Zakładzie Karnym w Cieszynie prowadzone są oddziaływania resocjalizacyjne przeciwdziałające m.in. uzależnieniom. Z nowym rokiem rozpoczęła się kolejna edycja programu readaptacji społecznej „Drogowskaz”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej