Miasto: Białystok

Ulica: Hetmańska 89

Kod pocztowy: 15-727

Email: zk_bialystok@sw.gov.pl

Telefon: (85) 662-85-52

Fax: (85) 664-34-01

Dla zachowania zdrowia własnego, jak i w trosce o innych

02.04.2020
Szycie maseczek ochronnych, jednym z działań w ramach programu "Czyste Ręce".

Akcja krew - honorowo i solidarnie na rzecz dobra wspólnego

27.03.2020
W dniu 27.03.2020 roku, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białymstoku, w myśl haseł: oddając krew ratujesz życie i każda kropla jest cenna, wzięli udział w akcji honorowego oddawania krwi.

Aktualności

Zakład Karny w Białymstoku, w obliczu wyzwania spowodowanego bieżącą sytuacją w kraju, staje na wysokości zadania.

Komunikat finansowy

19.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wstrzymuje się do odwołania przyjęcia wpłat gotówkowych w kasie jednostki. Wpłaty dla osadzonych należy przekazywać w formie bezgotówkowej.

Zakład Karny w Białymstoku zawarł porozumienie z Muzeum Wojska w Białymstoku. Strony porozumienia będą realizowały współpracę, w celu promowania i szerzenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, patriotyzmu, historii i resocjalizacji.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

Program o charakterze profilaktyki uzależnień

W dniach 10-13.02.2020 roku, odbyły się kolejne szkolenia, dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Białymstoku

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej