Miasto: Sulejów

Ulica: Sulejów

Kod pocztowy: 97-330

Email: sow@sw.gov.pl

Telefon: 44 645 00 84

Fax: 44 645 00 80

Życzenia świąteczne

21.12.2020
Boże Narodzenie 2020

Kondolencje

21.10.2020
Zarząd Główny Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa z wielkim smutkiem i głębokim żalem zawiadamia o śmierci naszego Kolegi mjr. Rafała Dymowskiego.

Nadanie sztandaru dla Stowarzyszenia

18.02.2020
Konferencja Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa „Sztandar formacji jako symbol postaw patriotycznych funkcjonariuszy Służby Więziennej”

W dniach 23 – 24 lipca br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyła się narada instruktażowo – szkoleniowa dla kierowników działów dozoru elektronicznego

W dniach 07 - 08 listopada br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu Fundacji Sztandaru.

Nowy sztandar SOW

10.10.2019

Projekt sztandaru SOW, oraz zapowiedź konferencji o tematyce „rola sztandaru jako symbolu wyższych wartości, takich jak wolność, honor, duma, chwała”

Prymus szkolenia oficerskiego z rąk prezesa Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa otrzymał pamiątkową szablę oficerską.

W dniach 25-26 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

13 lutego 2019 roku w Piotrkowie Trybunalskim Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Włodzimierz Jacek Głuch wręczyli odznaczenia i awanse funkcjonariuszom i osobom zasłużonym w pracy penitencjarnej

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej