Miasto: Lubsko

Ulica: ul. Nowa 2

Kod pocztowy: 68-300

Email: as_lubsko@sw.gov.pl

Telefon: 68 37 25 400

Fax: 68 37 21 563

Służba Więzienna – to mądry wybór

13.05.2022
W dniu 12 maja br. gościliśmy uczniów klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności pn. ''Most ku...

Kwietniowe lekcje patriotyzmu pod hasłem „Katyń historia wciąż żywa”

06.04.2022
Podczas powadzonych warsztatów organizowanych w ramach realizowanego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej z zakresu kształtowania umiejętności społecznych pn. „Czas na Patriotyzm” kwietniowe lekcje patriotyzmu mają...

Stop Agresji

05.04.2022
Przeciwdziałanie agresji i przemocy względem innych osób to jedna z form resocjalizacji skazanych realizowana w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Sprawcy przemocy kierowani są do uczestnictwa w specjalnie dedykowanych dla nich programach resocjalizacji. Jednym...

Aktualności

W dniu 11 kwietnia br. gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, w tym klasę mundurową. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności pn. ''Most ku Trzeźwości''

Dzięki współpracy Służby Więziennej z Żagańskim Pałacem Kultury skazani z Zakładu Karnego w Krzywańcu w ramach działań resocjalizacyjnych po raz kolejny w dniu 02 kwietnia pomagali przy pracach porządkowych w Parku Książęcym w Żaganiu

W ramach zawartej umowy partnerskiej z początkiem 2022 roku Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan we współpracy z Zakładem Karnym w Krzywańcu rozpoczęło działania w ramach utworzonego Centrum Sztuki Osadzonych.

„Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – św. Jan Paweł II

Bariery Cyfryzacji

30.03.2022

Przełamujemy bariery cyfryzacji. W ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji osób pozbawionych wolności pn. "Projekt Wolność" rozpoczęliśmy warsztaty edukacji informatycznej. Blok informatyczny programu ma na celu zapobieganie e-wykluczeniu osób pozbawionych wolności

Praktyki zawodowe

30.03.2022

W dniu 28 marca br. studenci II roku Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie rozpoczęli w Zakładzie Karnym w Krzywańcu dwutygodniowe praktyki zawodowe

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej