Miasto: Lubliniec - adres do korespondencji: 42-284 Herby ul. Krótka 28

Ulica: Sobieskiego 6

Kod pocztowy: 42-700

Email: oz_lubliniec@sw.gov.pl

Telefon: 34 353 02 81

Fax: 34 353 16 99

Mundurowi pomocnicy św. Mikołaja z SW

23.12.2020
Tradycją wpisaną już od kilku lat w grudniowy przedświąteczny czas w Zakładzie Karnym w Herbach i Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu jest przygotowywanie darów dla dzieci z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z Lublińca. „Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu...

PO WER - kurs „ogrodnik”

29.09.2020
W lublinieckiej jednostce realizujemy kurs „Zagospodarowanie terenów zielonych w tym z obsługą pił i kos spalinowych z cyklem zajęć z aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej”. Uczestniczy w nim 12 osadzonych kobiet.

Kreatywna wyobraźnia terapeutyczna

25.08.2020
Terapia zajęciowa w oddziale terapeutycznym Zakładu Karnego w Herbach w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu.

Aktualności

Komunikat

13.04.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Trwa akcja szczepień służb mundurowych w ramach I Etapu Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Chorąży Marcin Kubanek wśród wyróżnionych Odznaką Honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” przyznawaną przez Ministra Zdrowia.

W ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej przekazano kolejne maseczki. Tym razem 1000 szt. maseczek z Zakładu Karnego w Herbach wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Lublińcu dostarczono strażakom.

"Stawką w tej grze jest życie" to motto tegorocznej edycji ogólnopolskiej akcji „Służymy Pomocą – mamy to we krwi”, która rozpocznie się 8 lutego i potrwa do 19 marca br.

Kursy zawodowe dla skazanych to również szansa na prawidłową readaptację społeczną.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej