Miasto: Lubliniec - adres do korespondencji: 42-284 Herby ul. Krótka 28

Ulica: Sobieskiego 6

Kod pocztowy: 42-700

Email: oz_lubliniec@sw.gov.pl

Telefon: 34 353 02 81

Fax: 34 353 16 99

Rok 1920 na Górnym Śląsku

27.07.2021
Wystawa Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu.

Bezpieczeństwo pod czujnym okiem

30.06.2021
Pełni służbę w jednym z newralgicznych miejsc, a od jego czujności w obserwowaniu obrazów z kamer zależy szybkość reakcji na dostrzeżone zagrożenia bezpieczeństwa osadzonych – Monitorowy.

Szczepienia funkcjonariuszy Służby Więziennej

02.04.2021
Trwa akcja szczepień służb mundurowych w ramach I Etapu Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Aktualności

Dzięki działaniom funkcjonariuszy Służby Więziennej kolejnych 10 kobiet odbywających karę pozbawienia wolności otrzymało uprawnienia zawodowe po zdaniu egzaminów kończących kurs "Ogrodnik terenów zielonych z elementami aranżacji i wyposażenia ogrodu z cyklem zajęć aktywizacji zawodowej".

KOMUNIKAT

26.11.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Wspieramy

29.10.2021

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Herbach i Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu czynnie wspierają akcje charytatywne.

W dniu 29 października br. Zakład Karny w Herbach reprezentowany przez por. Adama Maćkowskiego oraz MIDABO spółka jawna, w imieniu której działał jej właściciel - Dariusz Kolerski, zawały umowę o zatrudnieniu skazanych.

Arteterapia jest jedną z ulubionych form terapii zajęciowej wśród kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

Szkolimy z PO WER

12.08.2021

W Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach realizujemy kurs dla skazanych „Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej