Miasto: Kolno

Ulica: Kikity

Kod pocztowy: 11-311

Email: os_kikity@sw.gov.pl

Telefon: 89 762 77 77

Fax: 89 718 30 00

Szkolenia w czasie pandemii

07.09.2020
Po czteromiesięcznej przerwie spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie w Oddziale Zamiejscowym w Kikitach wznowione zostały kursy przygotowawcze dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Akcja charytatywna

09.07.2020
Funkcjonariusze i pracownicy Oddziału Zamiejscowego w Kikitach włączyli się w akcję #gaszynchallenge

Wsparcie dla zwierząt

03.07.2020
Oddział Zamiejscowy w Kikitach Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie nie zapomina o podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Olsztynie.

Aktualności

Funkcjonariusze i pracownicy Oddziału Zamiejscowego w Kikitach włączyli się w akcję honorowego oddawania krwi w związku ze Światowym Dniem Krwiodawcy.

Komunikat

12.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych.

Słuchacze kursu przygotowawczego postanowili spędzić swój wolny czas w sposób niezwykle pożyteczny.

Kurs przygotowawczy

08.08.2019

Rozpoczął się kolejny kurs przygotowawczy dla specjalizacji ochronnej.

Działalność dydaktyczna niedawno utworzonego Oddziału Zamiejscowego w Kikitach OSSW w Popowie nabiera tempa.

Pod koniec kwietnia zakończył się pierwszy kurs przygotowawczy dla funkcjonariuszy dwóch plutonów specjalizacji ochronnej realizowany w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie Oddział Zamiejscowy w Kikitach.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej