Miasto: Zamość

Ulica: ul. Hrubieszowska 40

Kod pocztowy: 22-400

Telefon: 84 638 76 00

Fax: 84 639 84 10

Komunikat

09.07.2020
Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Schronisko dla Psów w Zamościu otrzymało wsparcie od Zamojskiej Służby Więziennej - 1 lipca „Dzień Psa”

01.07.2020
1 lipca Dzień Psa- W związku z “Dniem Psa”, który przypada 1 lipca funkcjonariusze Zakładu Karnego oraz Oddziału Zewnętrznego w Zamościu zorganizowali zbiórkę darów przeznaczonych dla Schroniska dla psów w Zamościu.

Aktualności

KOMUNIKAT Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu z dnia 14 lipca 2020 r.

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Osadzeni w ramach koła muzycznego, prowadzonego przez wychowawcę ds. kulturalno-oświatowych mają możliwość realizowania własnej twórczości. W związku z obchodami Dnia Muzyki przypadającymi na dzień 21 czerwca przygotowane zostały utwory muzyczne, które już od 17 czerwca były rozpowszechniane do cel mieszkalnych poprzez radiowęzeł. Takie formy oddziaływań są niezwykle istotnym elementem twórczej resocjalizacji, której głównym celem jest takie stymulowanie rozwoju struktur...

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Czterech osadzonych z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu przygotowało oryginalne upominki dla swoich pociech z okazji obchodzonego 1 czerwca Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej