Miasto: Zamość

Ulica: ul. Hrubieszowska 40

Kod pocztowy: 22-400

Telefon: 84 638 76 00

Fax: 84 639 84 10

Terapia alkoholików w więzieniu

28.08.2019
Sierpień obchodzony w Polsce od 35 lat jako miesiąc abstynencji jest okazją do przybliżenia inicjatyw trzeźwościowych w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu.

Kultywujemy pamięć o bohaterach

26.07.2019
"Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma prawa do przyszłości". Skazani z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu uczcili miejsca pamięci polskiego podziemia niepodległościowego.

„Poznaj historię Zamościa i jego okolic" – nauka kreatywnego spędzania czasu

11.07.2019
W Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu zakończyła się dziesiąta edycja programu resocjalizacyjnego o charakterze edukacyjno - rekreacyjnym „Poznaj historię Zamościa i jego okolic”.

Aktualności

Pobyt św. Jana Pawła II w Zamościu w trakcie VII Pielgrzymki do Polski w 1999 r. był jednym z najważniejszych wydarzeń życia Zamościa jak i diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

09 czerwca br. w Zamościu odbyły się uroczystości związane z 76. rocznicą ludobójstwa jakiego dopuścili się ukraińscy nacjonaliści na Polakach z Wołynia.

W dniu 24 maja 2019 r. na kompleksie boisk sportowych OSiR w Zamościu odbyły się XVII Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w Piłce Nożnej.

Prelekcja historyczna w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu w hołdzie ofiarom zbrodni hitlerowskich zamordowanym w niemieckich obozach zagłady.

2 maja 2019 r. skazani z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu uczcili Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu dołączyli się do akcji sprzątania świata.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej