Miasto: Zamość

Ulica: ul. Hrubieszowska 40

Kod pocztowy: 22-400

Telefon: 84 638 76 00

Fax: 84 639 84 10

Pracujący więźniowie

11.07.2018
W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu „Praca dla więźniów”, poza mury z zamojskiej jednostki penitencjarnej, wychodzi do pracy coraz więcej osadzonych pracujących odpłatnie.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

24.04.2018
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowana została w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu wystawa plakatów i artykułów poświęconych tematyce "Żołnierzy Wyklętych".

Pamięci Ofiar

21.02.2018
Więźniowie z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu uczcili Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Reżimu Hitlerowskiego.

Aktualności

Pomoc osadzonych

26.01.2018

Osadzeni z Zakładu Karnego w Zamościu dołączyli do organizowanych akcji charytatywnych.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu przystąpili do sakramentu bierzmowania.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Zamościu uczcili wszystkich tych, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Sprzątanie Świata

20.09.2017

50 więźniów z zamojskiej jednostki penitencjarnej czynnie włączyło się w sprzątanie i porządkowanie terenów zielonych Zamościa i okolic.

Zakład Karny w Zamościu wspiera akcję sprzątania świata w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Akcję sprzątania świata zorganizowano przy współpracy z Fundacją "Nasza Ziemia".

Wzorem lat ubiegłych Zakład Karny w Zamościu pomógł podopiecznych Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej