Miasto: Zabłocie nr 122

Kod pocztowy: 21-509 Kodeń

Telefon: 83 375 19 60

Fax: 83 342 84 13

Zajęcia terenowe studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

20.05.2019
16 maja 2019 r. w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu odbyły się zajęcia terenowe dla studentów trzeciego roku socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z przedmiotu DIAGNOZA PRZESTĘPCZOŚCI.

Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny w Kodniu

05.07.2018
W dniu 28 czerwca 2018 r. już po raz dwunasty odbył się Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny. Organizatorami festiwalu byli: Wójt Gminy Kodeń, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Kodniu i Środowiskowy Dom Samopomocy w Kodniu.

XXV Memoriał Stanisława Seheniuka

05.07.2018
W dniu 24 czerwca 2018 r. na boisku Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu odbył się jubileuszowy XXV Memoriał Stanisława Seheniuka.

Aktualności

Dnia 16 czerwca 2018 r. odbyła się VII Pielgrzymka Leśników i Myśliwych Podlasia wraz z rodzinami do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – Królowej Podlasia.

Zakład Green Office Ecologic Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Łomazach od piętnastu miesięcy zatrudnia odpłatnie skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu. Na rzecz tego kontrahenta pracuje obecnie 37 skazanych. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym.

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Domu Kultury w Kodniu odbył się II Przegląd Teatrów ,,W świecie Niepełności" organizowany pod patronatem Starosty Bialskiego i Wójta Gminy Kodeń przez Środowiskowy Dom Samopomocy i Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu.

Funkcjonariusze i skazani z Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu wzięli udział w biegu "Tropem Wilczym".

Dnia 9 stycznia 2018 r. zakończył się szósty cykl spotkań studentów trzeciego roku psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, którzy prowadzili badania w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu w ramach przedmiotu Patologie Społeczne.

W dniu 12 grudnia 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu zakończył się kurs, który pozwolił grupie dziesięciu osadzonych zdobyć nowe umiejętności zawodowe.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej