Miasto: Gubin

Ulica: Wałowice 74

Kod pocztowy: 66-620

Email: oz_walowice@sw.gov.pl

Telefon: 68 35 90 511

Fax: 68 35 93 119

Święto Narodowe Trzeciego Maja

04.05.2021
W tym roku obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zakładzie Karnym w Krzywańcu rozpoczęła Msza Święta odprawiona w intencji Ojczyzny przez ks. kan. Zygmunta Mokrzyckiego w kościele p.w. NSPJ w Lubsku

Z pomocą dla 4-letniego Jasia

04.05.2021
Wspólnie z nowosolskimi Policjantami po raz kolejny zaangażowaliśmy się w pomoc dla chorego Jasia Piórkowskiego

Finał konkursu Poezja mej duszy … lekarstwem na trudności

03.02.2021
O czym pisać? O wszystkim. O poezji zatem. Bo wszystko jest poezją, każdy jest poetą. Do sformułowania tej prawdy powoli doprowadziło mnie widziane, słyszane, przebyte, przeczute, przewrażliwione, przeklęte i błogosławione, z rzadka tu i tam przeczytane. Wszystko jest poezją, każdy...

Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

mjr Anna Stawna została nowym zastępcą dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu

Świąteczne upominki dla najmłodszych z Domu Matki i Dziecka

Daj sobie POWER-a

17.12.2020

W 2020 roku w Zakładzie Karnym w Krzywańcu oraz w Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach zrealizowaliśmy łącznie 5 szkoleń zawodowych w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał funkcjonariuszce Służby Więziennej, pełniącej służbę w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, stopień podporucznika

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i objęciem powiatu żarskiego strefą czerwoną - w Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach Zakładu Karnego w Krzywańcu wstrzymuje się udzielanie widzeń.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej