Miasto: Turawa

Ulica: ul. Spacerowa 14

Kod pocztowy: 46-045

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: (77) 549-23-60,

Pomagamy w walce z koronawirusem

08.12.2020
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie, zrzeszeni w Klubie HDK PCK Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu, przyłączyli się do zainicjowanej w tym tygodniu przez wiceministra...

Mediacje w areszcie

19.10.2020
15 października przypadał tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji - święto mediatorów oraz wszystkich osób zaangażowanych w polubowne rozwiązywanie konfliktów. Dzień ten jest okazją do promowania idei mediacji i propagowania wiedzy na ten temat, także wśród osadzonych.

Wsparcie dla opolskiego schroniska dla zwierząt

15.10.2020
Światowy Dzień Zwierząt to święto obchodzone corocznie 4 października, w dzień wspominania św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Właśnie w tym dniu w Areszcie Śledczym w Opolu rozpoczęliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt przebywających...

Aktualności

Komunikat

04.01.2021

Na podstawie art. 247 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2020, poz. 523 t.j.), a także w oparciu o zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku...

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu chętnie włączają się w inicjatywy kulturalno – oświatowe i profilaktyczne, organizowane w naszym regionie. W ostatnim okresie czasu uczestniczyli w kierowanym do młodzieży festynie w miejscowości Puszyna oraz w pikniku organizowanym w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w kompleksie pałacowo – parkowym w Kopicach.

Druga sobota września z inicjatywy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, ustanowiona została w 2000r. Światowym Dniem Pierwszej Pomocy.

Informacja

24.07.2020

Informacja w sprawie udzielania widzeń z osadzonymi.

Kurs zawodowy p.n. „Kurs malarza połączony z aktywizacją zawodową” jest kolejnym szkoleniem, które rozpoczęło się po pandemii w Oddziale Zewnętrznym w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej