Miasto: Turawa

Ulica: ul. Spacerowa 14

Kod pocztowy: 46-045

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: (77) 549-23-60,

Edukacja w zakresie ochrony środowiska

18.03.2021
W Oddziale Zewnętrznym w Turawie przypomniano sobie jak powinna wyglądać prawidłowa segregacja odpadów.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

08.03.2021
Dzień 8 marca od 111 lat jest okazją do złożenia hołdu i wyrażenia szacunku matkom, żonom, córkom, koleżankom, wszystkim kobietom, które swoją mądrością, zapałem i zaangażowaniem kształtują współczesny świat.

Oddziaływania profilaktyczno – terapeutyczne

23.02.2021
Nadużywanie alkoholu jest jednym z głównych czynników kryminogennych. Wielu osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Opolu i jego oddziałach zewnętrznych odbywa karę pozbawienia wolności za przestępstwa pod wpływem alkoholu.

Aktualności

W marcu i kwietniu 2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Opolu i Oddziału Zewnętrznego w Turawie realizowane są autorskie programy poświęcone przeciwdziałaniu agresji i przemocy skierowane do osadzonych wykazujących deficyty w kontrolowaniu złości i gniewu.

Komunikat

01.02.2021

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2020, poz. 848 tj.) oraz art. 247 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2020, poz. 523 t.j.), a także w oparciu o zapisy pisma z dnia 27.01.2021 r. Dyrektora Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej i zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, mając na uwadze konieczność podjęcia działań...

Osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w programach readaptacyjnych, kształtujących umiejętności społeczne i poznawcze, a w szczególności te, które rozwijają kreatywności i twórczość własną.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie, zrzeszeni w Klubie HDK PCK Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu, przyłączyli się do zainicjowanej w tym tygodniu przez wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, akcji oddawania krwi i osocza dla chorych na koronawirusa.

15 października przypadał tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji - święto mediatorów oraz wszystkich osób zaangażowanych w polubowne rozwiązywanie konfliktów. Dzień ten jest okazją do promowania idei mediacji i propagowania wiedzy na ten temat, także wśród osadzonych.

Światowy Dzień Zwierząt to święto obchodzone corocznie 4 października, w dzień wspominania św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Właśnie w tym dniu w Areszcie Śledczym w Opolu rozpoczęliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej