Miasto: Turawa

Ulica: ul. Spacerowa 14

Kod pocztowy: 46-045

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: (77) 549-23-60

Kultura – pomimo ciemności i ograniczeń (video)

13.09.2018
Od 10 do 12 września br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyły się niecodzienne warsztaty teatralno - integracyjne, w trakcie których osadzone miały okazję spotkać się i pracować z aktorami z Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego ITAN z Krakowa. Projekt...

Uroczyste podniesienie flagi RP (video)

06.09.2018
6 września br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyła się uroczystość podniesienia flagi państwowej. Maszt flagowy stanął w centralnym miejscu jednostki, tuż przed budynkiem administracji oddziału.

Teatr dla przedszkolaka

04.09.2018
4 września br. grupa teatralna „Widno-kręgi” z Oddziału Zewnętrznego w Turawie odwiedziła wychowanków Publicznego Przedszkola w Ozimku. Skazane zaprezentowały przedszkolakom przygotowaną przez siebie adaptację bajki pt. „Królewna śnieżka”.

Aktualności

Akcja Segregacja

24.09.2018

W miniony piątek, 21 września br., skazani z Oddziału Zewnętrznego w Opolu oraz skazane z Aresztu Śledczego w Opolu i Oddziału Zewnętrznego w Turawie wzięły udział w corocznej akcji "Sprzątanie Świata-Polska". Przewodnim hasłem tegorocznej akcji było „Akcja-Segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”.

Pomocni nawzajem

22.08.2018

W lipcu i sierpniu br. w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziałach Zewnętrznych w Turawie i w Opolu realizowany był program resocjalizacyjny dla skazanych, w tym osadzonych niepełnosprawnych pn. "Pomocni nawzajem". Uczestniczyło w nim łącznie 27 skazanych kobiet i mężczyzn.

10 sierpnia br. na terenie Aresztu Śledczego Opolu oraz podległego mu Oddziału Zewnętrznego w Turawie przeprowadzono szkolenie przewodników i tresurę psów w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych.

W sierpniu br. zakończyła się kolejna edycja programu readaptacji społecznej, skierowanego do skazanych kobiet, odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Turawie pt. "Chcę być rodzicem".

Żołnierze z batalionu medycznego 10 Opolskiej Brygady Logistycznej zaprezentowali skazanym kobietom z Oddziału Zewnętrznego w Turawie zasady udzielania pierwszej pomocy. Na taką naukę nigdy nie jest za późno.

Dział ochrony to najliczniejsza grupa reprezentująca Służbę Więzienną. Funkcjonariusze pełniący w nim służbę, realizują jedno z najważniejszych zadań stawianych przed naszą formacją - ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarówno wewnątrz jednostki, jak i poza nią.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej