Miasto: Turawa

Ulica: ul. Spacerowa 14

Kod pocztowy: 46-045

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: (77) 549-23-60,

Spotkania ewangelizacyjne

15.11.2021
W Oddziale Zewnętrznym w Turawie regularnie odbywają się spotkania skazanych kobiet z Grupą Ewangelizacyjną z Bielska. Ostatnie z nich odbyło się przy udziale księdza kapelana Marcina Ogioldy, proboszcza Parafii w Szczedrzyku.

Historia Żołnierzy Wyklętych

11.10.2021
W Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyło się spotkanie prowadzone przez członków Stowarzyszenia Biało Czerwone Opole p. Alberta Ogioldę i p. Patryka Frydla nt. Żołnierzy Wyklętych.

Konflikt (video)

07.10.2021
6 października br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyło się szkolenie i ćwiczenie ochronne pod kryptonimem „Konflikt”. Wzięli w nim udział funkcjonariusze i pracownicy Oddziału Zewnętrznego w Turawie oraz Aresztu Śledczego w Opolu.

Aktualności

7 listopada br. grupa teatralna skazanych kobiet „Widnokręgi” działająca w Oddziale Zewnętrznym w Turawie, zaprezentowała współosadzonym sztukę teatralną pt. „Biuro Matrymonialne”.

6 września br. na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbyło się szkolenie przewodników psów z jednostek okręgu opolskiego oraz tresura psów specjalnych wyszkolonych w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych.

1 września br. zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu ppor. Arkadiusz Idzi wręczył kolejnym oficerom Służby Więziennej akty mianowania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na stopień podporucznika.

W lipcu i sierpniu br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Opolu Aresztu Śledczego w Opolu zrealizowany został „Kurs malarza połączony z aktywizacją zawodową dla skazanych kobiet” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

21 lipca br. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu wzięli udział w spotkaniu z młodzieżą podczas pikniku rodzinnego w Korfantowie.

6 lipca br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyła się wizytacja Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Artura Koczerby.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej