Miasto: Toruń

Ulica: ul. Piekary 53

Kod pocztowy: 87-100

Email: zk_inowroclaw@sw.gov.pl

Telefon: Sekretariat Oddziału Zewnętrznego w Toruniu (56) 657 79 11 Sekretariat Zakładu Karnego w Inowrocławiu (52) 354-12-10.

Nabór do Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

07.04.2021
Trwa rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2021/2022.

Kobiety w Służbie Więziennej

08.03.2021
Dziś widok kobiety w mundurze nikogo już nie powinien dziwić. Jednak nie zawsze tak było. Rolę kobiety w szeregach Straży Więziennej usankcjonował już w 1919 roku w Dekrecie "W sprawie tymczasowych przepisów więziennych" Marszałek Państwa Józef Piłsudski. Był to jeden...

Awanse i odznaczenia z okazji Święta Służby Więziennej

24.02.2021
W Zakładzie Karnym w Inowrocławiu wręczono akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe, a także przyznane przez Ministra Sprawiedliwości odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej" z okazji przypadającego w lutym Święta Naszej formacji.

Aktualności

W tym roku Światowy Dzień Trzeźwości przypada na czwartek 15 kwietnia. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz Oddziału Zewnętrznego w Toruniu przygotowali inicjatywy związane z tym tematem.

Komunikat

12.04.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny, udział w nim to obowiązek każdego Polaka

Funkcjonariusze Służby Więziennej to osoby w pełni przygotowane do pełnienia służby w formacji. Aby właściwie i z pełnym zaangażowaniem wykonywać swoje obowiązki należy pamiętać też o odpoczynku i odskoczni od codziennych zajęć.

Więziennicy obchodzą swoje święto. Dokładnie 102. lata temu Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret, na mocy którego powstała Straż Więzienna przemianowana w późniejszych latach na Służbę Więzienną.

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu będą mieli szansę pracować na rzecz ochrony środowiska.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej