Miasto: Toruń

Ulica: ul. Piekary 53

Kod pocztowy: 87-100

Email: zk_inowroclaw@sw.gov.pl

Telefon: Sekretariat Oddziału Zewnętrznego w Toruniu (56) 657 79 11 Sekretariat Zakładu Karnego w Inowrocławiu (52) 354-12-10. Po godzinie 15:30 oraz w dni ustawowo wolne od pracy obowiązuje adres Email: sd_zk_inowroclaw@sw.gov.pl

#ResortSprawiedliwości ZNOWU Pomaga

01.07.2020
Po Przedszkolu nr 1, Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 26, w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, kolejna toruńska placówka oświatowa otrzymała środki ochrony w postaci masek wielokrotnego użytku przygotowanych przez osadzonych...

Oddział Zewnętrzny Dzieciom

22.05.2020
W ramach prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną akcji #ResortSprawiedliwościPomaga funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego przekazali maseczki wielokrotnego użytku dzieciom z Domów Dziecka „Młody Las” w Toruniu.

Dzień Flagi w OZ Toruń

02.05.2020
Tym razem z powodu stanu epidemii majowe święta nie będą obchodzone tradycyjnie. Delegacje służb i instytucji nie przejdą w patriotycznych manifestacjach. Nie oznacza to jednak, że Oddział Zewnętrzny w Toruniu nie pamięta o tych jakże ważnych dla polaków dniach.

Aktualności

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

W Oddziale Zewnętrzny w Toruniu odbyła się rozmowa z przedstawicielem firmy Nomet w sprawie kontynuowania współpracy w ramach programu „Praca dla więźniów”.

Komunikat

01.07.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Udział w wyborach jest jednym z podstawowych obowiązków obywatela Polski. Możliwość oddania głosu stanowi jeden z fundamentów demokracji. Osadzeni, choć pozbawieni wolności nie zawsze są pozbawieni praw wyborczych i również mają możliwość wyboru swojego kandydata.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

W ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga po raz kolejny Oddział Zewnętrzny w Toruniu przekazał środki ochronne do dwóch placówek oświatowo-wychowawczych, tj. do Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 26 w Toruniu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej