Miasto: Toruń

Ulica: ul. Piekary 53

Kod pocztowy: 87-100

Email: zk_inowroclaw@sw.gov.pl

Telefon: Sekretariat Oddziału Zewnętrznego w Toruniu (56) 657 79 11 Sekretariat Zakładu Karnego w Inowrocławiu (52) 354-12-10.

Toruńskie obchody Święta Niepodległości

11.11.2021
Toruń uczcił 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas obchodów Święta nie mogło zabraknąć funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Inowrocławiu, który reprezentował kpt. Krzysztof Brzozowski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Ekipa filmowa w toruńskim Oddziale Zewnętrznym

11.10.2021
Repliki broni palnej oraz mundury Wehrmachtu pojawiły się na terenie toruńskiego oddziału zewnętrznego. Wszystko za sprawą ekipy filmowej realizującej zdjęcia do filmu historycznego pt.: "Barbarka 1939".

Służba Więzienna uczestnikiem Pikniku Militarnego w Muzeum Artylerii w Toruniu

16.08.2021
15 sierpnia br. funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Inowrocławiu oraz Oddziału Zewnętrznego w Toruniu, jednostek które podlegają Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy wzięli udział w Pikniku Militarnym zorganizowanym przez Muzeum Artylerii w Toruniu...

Aktualności

Komunikat

26.11.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzone zostają ograniczenia.

Kolejne osoby zainteresowane podjęciem służby w formacji Służby Więziennej uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym we współpracy dwóch jednostek penitencjarnych: Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie oraz Zakładu Karnego w Inowrocławiu. Spotkanie odbyło się dzięki nawiązaniu współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu na mocy porozumienia będą kształtować postawy młodzieży – uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu.

W ramach zorganizowanego przez Oddział Zewnętrzny w Toruniu wyjścia kulturalno-oświatowego dwaj skazani uporządkowali groby i alejki na jednym z toruńskich cmentarzy.

Miasto Toruń po wielu latach doczekało się nowej siedziby Sądu Rejonowego. W uroczystej gali otwarcia udział wziął kpt. Krzysztof Brzozowski - zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Komunikat

22.10.2021

Zmiana organizacji rejestracji na widzenia

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej