Miasto: Toruń

Ulica: ul. Piekary 53

Kod pocztowy: 87-100

Email: zk_inowroclaw@sw.gov.pl

Telefon: Sekretariat Oddziału Zewnętrznego w Toruniu (56) 657 79 11 Sekretariat Zakładu Karnego w Inowrocławiu (52) 354-12-10. Po godzinie 15:30 oraz w dni ustawowo wolne od pracy obowiązuje adres Email: sd_zk_inowroclaw@sw.gov.pl

komunikat

24.07.2020
W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu...

#ResortSprawiedliwości ZNOWU Pomaga

01.07.2020
Po Przedszkolu nr 1, Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 26, w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, kolejna toruńska placówka oświatowa otrzymała środki ochrony w postaci masek wielokrotnego użytku przygotowanych przez osadzonych...

Oddział Zewnętrzny Dzieciom

22.05.2020
W ramach prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną akcji #ResortSprawiedliwościPomaga funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego przekazali maseczki wielokrotnego użytku dzieciom z Domów Dziecka „Młody Las” w Toruniu.

Aktualności

Komunikat

15.09.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Oddział Zewnętrzny w Toruniu włączył się w akcję zainicjowaną przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W tym roku podczas „Narodowego czytania” wspólnie czytano fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Sierpień w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu upływa pod znakiem abstynencji. Podczas gdy jedni w izolacji więziennej widzą karę i nieszczęście, dla innych może to być początek nowej, trzeźwej drogi. Tych, którzy chcą zacząć trzeźwe życie wspiera „ALA”.

Weekend w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu upłynął pod szyldem biało czerwonej flagi. 15 sierpnia przypada 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Pamięć o tych ważnych dla Kraju wydarzeniach kultywowana jest wśród podopiecznych toruńskiej jednostki penitencjarnej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej