Miasto: Szczytno

Ulica: ul. Sienkiewicza 10

Kod pocztowy: 12-100

Email: as_olsztyn@sw.gov.pl

Telefon: 89 624 32 03

Fax: 89 624 36 16

Skazani szkolą się w ramach projektu POWER 2014-2020

03.07.2019
Realizujemy projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na 100-lecie Służby Więziennej-Zawody Siatkówki Plażowej

21.06.2019
15 czerwca na plaży miejskiej w Szczytnie odbyły się 8 Okręgowe Mistrzostwa Służb Mundurowych w siatkówce plażowej o puchar Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie.

Narkotyki - Złodzieje życia

17.04.2019
Muzycy Studio Art Profilaktyka z Choroszczy odwiedzili jednostkę z koncertem o tematyce profilaktyki uzależnień.

Aktualności

Spotkanie skazanych z dr hab. Marcinem Chełminiakiem

W 228. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odbyły się w Szczytnie uroczystości patriotyczne

Skazani z OZ w Szczytnie, w czynach prospołecznych dla miasta.

20 marca b.r w ramach Dnia Przedsiębiorczości 2019, gościliśmy w jednostce grupę uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Szczytnie.

Targi Pracy

26.03.2019

21 marca b.r w Szczytnie odbyła się kolejna, XIII edycja Powiatowych Targów Pracy.

Wzorem ubiegłego roku w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie dla wszystkich przyjaciół, sympatyków i potrzebujących odbył się Otwarty Rocznicowy Mityng AA

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej