Ulica: Strzelewo

Kod pocztowy: 86-014

Email: oz_strzelewo@sw.gov.pl

Telefon: (52) 588-81-68

Fax: (52) 588-82-20

PO(moc) ma MOC

06.12.2021
Kolorowy papier, ozdobna wstążka, karnecik z życzeniami i błyszcząca kokardka... Na Mikołajki i na święta, dla dużych i dla małych... W tym roku w rolę Świętego Mikołaja wcielili się funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu bydgoskiego. Zamiast czapki służbowej założyli...

Odznaczenia i awanse z okazji Narodowego Święta Niepodległości

25.11.2021
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Strzelewie otrzymali akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe i odznaczenie resortowe.

Praca w czasach epidemii

15.11.2021
W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie rozpoczęto kolejną odpłatną formę zatrudnienia. Więźniowie zatrudnieni zostali na rzecz kontrahenta zewnętrznego firmę FUTURE Mateusz Derengowski z Bydgoszczy. Zajmować się będą produkcją akcesoriów dla zwierząt.

Aktualności

Osadzeni na terenie Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie zatrudnieni są w myśl art. 121 kkw, art. 123 kkw. Wśród nich znajdują się m.in. pomocnicy kucharza, pracownicy ogólnobudowlani, pracownicy fizyczni, pracownicy gospodarczy, fryzjerzy, ogrodnicy oraz świadcząc pracę przy wydawaniu posiłków, obsłudze łaźni oraz segregacji odpadów.

KOMUNIKAT

26.11.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego począwszy od dnia 01.12.2021 roku, na terenie Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie, wprowadza się następujące zmiany w zakresie:

11 listopada Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie ppłk Jakub Niekrasz wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w 103. obchodach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Nowe miejsca pracy

02.11.2021

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy - Fordonie ppłk Jakub Niekrasz podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych z firmą BIO – SET Sp. z o.o. Sp. k. z Kruszyna reprezentowaną przez wspólnika firmy Szymona Tomaszewskiego.

Strzelewska kadra penitencjarna niejednokrotnie organizuje czas wolny osób pozbawionych wolności, gdzie skazani obok różnego rodzaju uczestnictwa w zajęciach kulturalno-oświatowych, czy sportowych również poświęcają czas na zajęcia własne. Do takich zajęć zaliczyć można najczęściej tworzenie różnego rodzaju origami.

W dobie cyfryzacji, Internetu, portali społecznościowych oraz wirtualnych znajomości coraz częściej zapomina się o tradycyjnej formie kontaktu, jaką jest pisanie listów. Zaznaczyć jednak należy, iż jest ona jedną z najbardziej wartościowych i przepełnionych emocjami form kontaktu. Odgrywa znaczącą rolę w codziennym życiu osób, które weszły w konflikt z prawem i przebywają w warunkach izolacji penitencjarnej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej