Ulica: Strzelewo

Kod pocztowy: 86-014

Email: oz_strzelewo@sw.gov.pl

Telefon: (52) 588-81-68

Fax: (52) 588-82-20

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

10.09.2022
Cyklicznie na terenie Oddziału Zewnętrznego prowadzone są szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Tego typu szkolenia w głównej mierze mają na celu zwiększenie świadomości funkcjonariuszy, a także przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Można zacząć od najmniejszej rzeczy

09.09.2022
W swojej codziennej pracy z osadzonymi funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie kładą duży nacisk na działania proekologiczne. Dzięki tak prowadzonym oddziaływaniom skazani segregują odpady, poznają zachowania chroniące przyrodę, zbierają nakrętki, czy zużyte baterie....

Zakończenie wakacji dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej

26.08.2022
Na pomysł nietypowego zakończenia wakacji dla dzieci wpadli funkcjonariusze z bydgoskiego aresztu przy wsparciu Zarządu Okręgowego NSZZFIPW w Bydgoszczy, Zarządu Terenowego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Oddziału Zewnetrznego w Bydgoszczy-Fordonie.

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego i koszalińskiego.

Załoga Aresztu Śledczego w Bydgoszczy przy udziale Zarządu Terenowego NSZZFiPW przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy oraz Oddziale Zewnętrznym w Bydgoszczy-Fordonie oraz Zarządu Okręgowego NSZZFiPW zorganizowała piknik z okazji Dzień Dziecka, który odbył się w Myślęcinku.

Trzy epizody były przedmiotem ćwiczeń ochronnych zorganizowanych przy udziale Straży Pożarnej i Policji na terenie Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie kadra penitencjarna stara się minimalizować deficyty związane z rozłąką z najbliższymi realizując programy resocjalizacyjne, których głównym celem jest przeciwdziałanie dezintegracji rodzin skazanych poprzez zintensyfikowanie i urozmaicanie form kontaktów z bliskimi.

Więzienna służba zdrowia ma ustawowy obowiązek zapewnić opiekę medyczną osobom odbywającym karę pozbawienia wolności. Corocznie 7 kwietnia obchodzone jest święto tych, którzy z ogromną cierpliwością i zaangażowaniem, a także sumiennością dbają o zdrowie innych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej