Ulica: Strzelewo

Kod pocztowy: 86-014

Email: oz_strzelewo@sw.gov.pl

Telefon: (52) 588-81-68

Fax: (52) 588-82-20

Strzelewo pomaga

08.07.2020
Funkcjonariusze z Oddział Zewnętrznego w Strzelewie w ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga przekazali w dniu dzisiejszym maseczki ochronne Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie.

Pomoc polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, ale by pomagać w odpowiedniej chwili

01.07.2020
W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga maseczki uszyte przez skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie trafiły do nakielskiego sanepidu.

Kolejna inicjatywa w ramach ogólnopolskiej akcji "zbieramy nakrętki"

30.06.2020
Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie przekazali kolejną partię plastikowych nakrętek, którą zbierali osadzeni w ramach akcji: "Nakrętkami ratujemy świat i słuch".

Aktualności

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Komunikat

01.07.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami,...

Komunikat

17.06.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Komunikat

03.06.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie biorą udział w programie resocjalizacji w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych „Świat rękodzieła”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej