Ulica: Strzelewo

Kod pocztowy: 86-014

Email: oz_strzelewo@sw.gov.pl

Telefon: (52) 588-81-68

Fax: (52) 588-82-20

Integracja rodzin zza więziennego muru

15.05.2022
W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie kadra penitencjarna stara się minimalizować deficyty związane z rozłąką z najbliższymi realizując programy resocjalizacyjne, których głównym celem jest przeciwdziałanie dezintegracji rodzin skazanych poprzez zintensyfikowanie i urozmaicanie...

Dzień Pracownika Służby Zdrowia

07.04.2022
Więzienna służba zdrowia ma ustawowy obowiązek zapewnić opiekę medyczną osobom odbywającym karę pozbawienia wolności. Corocznie 7 kwietnia obchodzone jest święto tych, którzy z ogromną cierpliwością i zaangażowaniem, a także sumiennością dbają o zdrowie innych.

Świadomość, która prowadzi do podjęcia odpowiednich działań

29.03.2022
Alkohol jest jednym z głównych czynników kryminogennych. Jest przyczyną wielu patologii społecznych oraz przestępstw, których konsekwencją jest nieraz wieloletnie pozbawienie wolności. Dlatego tak ważne są oddziaływania w warunkach izolacji penitencjarnej, mające na celu...

Aktualności

Z okazji Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia corocznie osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie pod opieką funkcjonariuszy Służby Więziennej rozpoczęli porządki na terenie jednostki.

Zbiórka artykułów żywnościowych, higienicznych, materiałów opatrunkowych, krwi, a także wolontariat mający na celu pomoc dzieciom niepełnosprawnym przybyłym z Domu Dziecka z Ukrainy - w taką aktywność włączyli się funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Bydgoszczy wraz z podległymi oddziałami zewnętrznymi, tj. Oddziałem Zewnętrznym w Bydgoszczy-Fordonie i Oddziałem Zewnętrznym w Strzelewie.

Coraz więcej pracy dla osadzonych zgodnie z realizacją programu "Praca dla Więźniów" w strzelewskim Oddziale Zewnętrznym

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Przesyłanie korespondencji w postaci listów nie jest zapomnianą formą kontaktu, jak to mogłoby się wydawać w dobie cyfryzacji, Internetu czy wirtualnych znajomości. Jest ona podstawową i nadal jedną z najpopularniejszych form stosowanych przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej