Ulica: Strzelewo

Kod pocztowy: 86-014

Email: oz_strzelewo@sw.gov.pl

Telefon: (52) 588-81-68

Fax: (52) 588-82-20

Podwójna czujność funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie

15.04.2021
Służba Więzienna codziennie jest testowana przez więźniów i ludzi spoza murów, którzy nie ustają w próbach przemytu najczęściej narkotyków, ale też telefonów czy innych niedozwolonych przedmiotów. Dzięki czujności i sumiennej realizacji obowiązków służbowych przez...

Zdrowie jako jeden z aspektów więziennej codzienności

07.04.2021
Za więziennymi murami tematy związane z propagowaniem zdrowego stylu życia są nieodzownym elementem pracy kadry penitencjarnej Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności.

Uzależnieniu od alkoholu mówimy NIE!

29.03.2021
Statystyki policyjne i praktyka pokazują, iż alkohol stanowi jeden z podstawowych czynników kryminogennych. Często staje się on motywem, dla którego popełnione zostaje przestępstwo oraz w dużej mierze oddziałuje na sposób realizacji tego przestępstwa. Dlatego też tak ważne jest...

Aktualności

1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału.

KOMUNIKAT

17.03.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Od wielu lat funkcjonariusze Służby Więziennej i pracownicy fordońskiego zakładu karnego angażują się w pomoc na rzecz potrzebujących osób. Jedną z takich form jest zbieranie plastikowych nakrętek. Tym razem Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie i Oddział Zewnętrzny w Strzelewie zorganizowali akcję na rzecz 6-letniego Mikołaja.

8 marca każda kobieta obchodzi swoje święto. Przy tej okazji warto nadmienić, że 10 marca swoje święto obchodzą mężczyźni. Jak wygląda codzienna praca funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie? Na jakich stanowiskach są zatrudnieni? Jakie zadania stawia przed nimi Służba Więzienna?

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Psychologa. Jest to odpowiedni moment, aby wskazać czym zajmuje się psycholog więzienny i jak wygląda jego praca ze skazanymi w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie.

19 lutego br. po ponad 2 latach zarządzania Oddziałem Zewnętrznym w Strzelewie podległym Zakładowi Karnemu w Bydgoszczy-Fordonie i prawie 25 latach służby w formacji Służby Więziennej kpt. Waldemar Nowak odchodzi na zaopatrzenie emerytalne.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej