Ulica: Strzelewo

Kod pocztowy: 86-014

Email: oz_strzelewo@sw.gov.pl

Telefon: (52) 588-81-68

Fax: (52) 588-82-20

Programy readaptacji społecznej jako jedno z narzędzi oddziaływań penitencjarnych

14.01.2021
Jednym z zadań każdej jednostki penitencjarnej w Polsce jest izolowanie sprawców przestępstw od społeczeństwa. Pamiętać jednak należy, że przede wszystkim to praca z osadzonym nad jego deficytami, które sprawiły, iż wszedł w konflikt z prawem jest zadaniem...

Być razem na odległość

21.12.2020
Święta Bożego Narodzenia to czas kiedy większość z nas zwalnia swój życiowy bieg. To okres zadumy, miłości oraz ciepła, który spędzamy w gronie najbliższych, jednak święta spędzane w zakładach karnych są inne, często samotne.

Pandemia nie daje wyboru. Wybieramy BEZPIECZEŃSTWO!

14.12.2020
Panująca pandemia, której każdy z nas jest świadkiem, a nawet uczestnikiem to nie tylko próba, ale szansa… Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie ponownie włączyli się w akcję szycia środków ochrony osobistej.

Aktualności

KOMUNIKAT

17.12.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Rok 2020 był ciężkim rokiem, jeśli chodzi o realizację programów czy kursów. Nowa rzeczywistość, przed którą zmuszeni zostaliśmy stanąć z uwagi na panującą pandemię nauczyła wszystkich innej organizacji oddziaływań.

Funkcjonariusze działu ochrony Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie udaremnili próbę przekazania przedmiotu niedozwolonego na teren jednostki organizacyjnej.

Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Strzelewie otrzymali akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe i odznaczenie resortowe.

KOMUNIKAT

16.11.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie trwa kolejny kurs zawodowy „KUCHARZ”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej