Miasto: Słońsk

Ulica: Winna 2

Kod pocztowy: 66-436

Email: zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl

Telefon: 95 757 22 82

Fax: 95 733 45 24

Komunikat z dnia 23 września 20r.

24.09.2020
COVID-19 (SARS-CoV-2)

Aktywnie, na sportowo poza służbą...

10.09.2020
I miejsce w turnieju piłki siatkowej o Puchar Dyrektora Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku

Kurs zawodowy realizowany w ramach projektu PO WER

25.08.2020
W Oddziale Zewnętrznym w Słońsku skazani uczestniczą w szkoleniu zawodowym ,,Malarz-szpachlarz”

Aktualności

"Zachować wolność, suwerenność, wiarę i polskość na przykładzie setnej rocznicy zwycięskiej wojny z Rosją w sierpniu 1920r."

Funkcjonariusz OZ Słońsk zajmuje drugie miejsce w zawodach wędkarskich

W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Słońsku przekazali maseczki ochronne.

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Z uwagi na aktualną trudną sytuację funkcjonariusze Służby Więziennej szukają alternatywnych metod resocjalizacji oraz umożliwiania kontaktu skazanych z rodzinami

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej