Miasto: Słońsk

Ulica: Winna 2

Kod pocztowy: 66-436

Email: zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl

Telefon: 95 757 22 81

Fax: 95 733 45 24

Sportowa resocjalizacja

18.06.2018
W dniu 24.05.2018 r. skazani w ramach zezwolenia z art. 91 pkt 4 KKW skorzystali z boisk rekreacyjnych zlokalizowanych poza terenem jednostki.

Kolejne szkolenie skazanych

15.06.2018
Obecnie w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku trwa kolejny kurs zawodowy realizowany w ramach POWER 2014-2020. W szkoleniu uczestniczy 12 skazanych. Osadzeni podczas szkolenia zdobywają wiedzę i kwalifikacje niezbędne w zawodzie brukarza.

Resocjalizacja poprzez naukę

21.05.2018
Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku.

Aktualności

Formy udzielania pomocy po opuszczeniu zakładu karnego.

Zmiana na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku odbyło się spotkanie z prof. Jackiem Kurzępą - socjologiem, naukowcem, wykładowcą akademickim, badaczem patologii młodzieży, autorem książek.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. włączyli się w działania na rzecz środowiska z okazji Światowego Dnia Ziemi.

Wystawa tego, co powstaje za więziennym murem

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej