Miasto: Sieraków Śląski

Ulica: ul. Cegielniana 13

Kod pocztowy: 42-793 Ciasna

Email: zk_sierakow_slaski@sw.gov.pl

Telefon: 34 353 85 05

Fax: 34 353 85 06

Sprzątanie terenów leśnych

23.05.2023
W ramach współpracy z Nadleśnictwem Lubliniec grupa 7 osadzonych z sierakowskiej jednostki, pod nadzorem funkcjonariuszy, włączyła się w sprzątanie terenów leśnych wokół jednostki. Osadzeni oczyścili przydrożne rowy na odcinku około 5 km.

KOMUNIKAT PERSONALNY

13.04.2023
W dniu 13 kwietnia 2023 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jarosław Banasik na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku mjr. Tomasza Iwaniuka powołał na stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku kpt. Piotra Patrzykowskiego.

Aktualności

Nagroda roczna – tzw. trzynastka, mundurówka, dodatki za stopień, staż pracy, wcześniejsza emerytura – to atrakcyjne przywileje, które zyskujesz zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej.

W dniach 15-16 marca br. grupa funkcjonariuszy z kluczborskiej jednostki uczestniczyła w Dniach Otwartych w Zespole Szkół w Ozimku.

W dniu dzisiejszym na terenie Zespołu Szkół w Ozimku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Kluczborku mjr. Tomaszem Iwaniukiem a Dyrektorem Zespołu Szkół w Ozimku Panem Tomaszem Ciekalskim.

"Kobiety, kobiety...któż je zrozumie? Na pewno pojmie tylko ten co kochać je umie..."

W dniu 28 lutego 2023 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jarosław Banasik na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku mjr. Tomasza Iwaniuka, powołał na stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku mjr. Andrzeja Bróździaka.

Program „Praca dla Więźniów”, zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną, polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary pozbawienia wolności poprzez ich aktywizację zawodową.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej