Miasto: Sieradz

Ulica: Torowa 2

Kod pocztowy: 98-200

Email: oz_sieradz@sw.gov.pl

Telefon: 43 827 19 60

Fax: 43 827 06 21

'' Tato – wróć do mnie ''

31.12.2018
Spotkanie integracyjne osadzonych prowadzone w ramach programu resocjalizacyjnego z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i integracji rodzin.

Sieradzki zakład karny aktywizuje zawodowo osadzonych

02.11.2018
Szkolenie zawodowe z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych dla osadzonych z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Sieradzu.

''Skazany na wolność''

26.10.2018
Program profilaktyczny dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w sieradzkim zakładzie karnym.

Aktualności

Edukacja ekologiczna osadzonych odbywających kary pozbawienia wolności w sieradzkim zakładzie karnym.

Szkolenia zawodowe osadzonych realizowane w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Sieradzu w ramach POWER 2014 – 2020.

Zespół '' KRYZYS '' zaprezentował się z koncertem muzyki RAP dla osadzonych odbywających kary pozbawienia wolności w OZ ZK Sieradz.

Wystawa patriotyczno - historyczna w sieradzkim Oddziale Zewnętrznym.

Wystawa promująca Sieradz.

Książki w pace

19.02.2018

Czytelnictwo – jedna z najczęstszych form spędzania czasu wolnego przez osadzonych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej