Miasto: Sieradz

Ulica: Torowa 2

Kod pocztowy: 98-200

Email: oz_sieradz@sw.gov.pl

Telefon: 43 829 82 83, 43 829 82 84

Fax: 43 827 06 21

WAŻNY KOMUNIKAT

30.04.2021
Komunikat Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu

Życzenia i podziękowania

12.11.2020
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Aktualności

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Boże Narodzenie 2020

EKO - OZ

15.07.2020

Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Sieradzu w teorii i praktyce promuje świadomość ekologiczną.

Origami za kratami

20.05.2020

Twórczość własna osadzonych odbywających wyroki pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Sieradzu.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Kolejny rok uczestnictwa Zakładu Karnego w Sieradzu w szkoleniach zawodowych dla osadzonych realizowanych w ramach POWER 2014-2020.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej