Miasto: Radom

Ulica: Witosa 62

Kod pocztowy: 26-600

Email: oz_radom@sw.gov.pl

Telefon: (48) 330-81-53

Wystawa S.O.S. przeciw handlarzom i łowcom dusz

24.05.2019
W Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Radomiu skazani zapoznali się z wystawą S.O.S. przeciw handlarzom i łowcom dusz

Oddajmy krew, uratujmy życie !

20.02.2019
Do 23 marca 2019r. trwa ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta 100-lecia powstania Służby Więziennej.

Aktualności

6 maja 2019r w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Radomiu rozpoczął się kolejny kurs zawodowy w zawodzie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie w ramach PO WER

Zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem ZK

W Oddziale Zewnętrznym w sali widzeń odbywa się wystawa prac skazanych.

W radomskim OZ zakończyła się edycja kursu zawodowego PO WER.

W Areszcie Śledczym w Radomiu zorganizowano szkolenie dla kadry penitencjarnej w zakresie postępowania z osobami niepełnosprawnymi.

W dniu 28.08.2018r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej