Miasto: Radom

Ulica: Witosa 62

Kod pocztowy: 26-600

Email: oz_radom@sw.gov.pl

Telefon: (48) 330-81-53

Oddajmy krew, uratujmy życie !

20.02.2019
Do 23 marca 2019r. trwa ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta 100-lecia powstania Służby Więziennej.

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie ukończony

23.10.2018
W radomskim OZ zakończyła się edycja kursu zawodowego PO WER.

Aktualności

W Oddziale Zewnętrznym w sali widzeń odbywa się wystawa prac skazanych.

W Areszcie Śledczym w Radomiu zorganizowano szkolenie dla kadry penitencjarnej w zakresie postępowania z osobami niepełnosprawnymi.

W dniu 28.08.2018r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radomiu.

Osadzony odbywający karę pozbawienia wolności w OZ Radom za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków zmieniających świadomość opowiedział swoją historię w ramach projektu „Pomyśl i nie bierz ze mnie przykładu”.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi...

„Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945-1950, tak brzmi pełna nazwa wystawy, którą w radomskim Oddziale Zewnętrznym mogli zobaczyć skazani.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej