Miasto: Poznań

Ulica: ul. Nowosolska 37

Kod pocztowy: 60-171

Email: oz_nowosolska@sw.gov.pl

Telefon: 61 86 74 020

Cóż rzec można w takiej chwili, gdy głos się łamie, a łzy twarz znaczą? Tak wiele wspólnych doświadczeń, tyle lat wypełnionych pracą…

02.03.2021
Po 3 latach zarządzania Aresztem Śledczym w Poznaniu i ponad 27 latach służby płk Bogumił Pachulski przechodzi na zaopatrzenie emerytalne.

Pies, najlepszy przyjaciel człowieka

27.01.2021
Do pełniącego służbę w Areszcie Śledczym w Poznaniu psa specjalnego o imieniu Nes dołączyła Naja - owczarek niemiecki.

''Razem do celu''

27.01.2021
Program resocjalizacji z zakresu kształtowania umiejętności społecznych w celu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym.

Aktualności

Akcja charytatywna

21.12.2020

Areszt Śledczy w Poznaniu wraz z Oddziałem Zewnętrznym, jak co roku, przystąpił do udziału w akcji charytatywnej na rzecz najbardziej potrzebującym.

Szpitale i centra krwiodawstwa apelują o oddawanie krwi i osocza przez ozdrowieńców z COVID-19.

Maseczki ochronne

10.11.2020

W związku nadejściem drugiej fali epidemii wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Poznaniu, wykorzystując umiejętności i predyspozycje skazanych, rozpoczęto szycie maseczek ochronnych.

Ogrodnik

22.10.2020

W Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Poznaniu zakończył się kurs "Ogrodnik".

Od dnia 17 października 2020 roku w Areszcie Śledczym w Poznaniu widzenia osób pozbawionych wolności z najbliższymi zostają wstrzymane.

Zakończył się kurs zawodowy BRUKARZ w ramach projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej