Miasto: Poznań

Ulica: ul. Nowosolska 37

Kod pocztowy: 60-171

Email: oz_nowosolska@sw.gov.pl

Telefon: 61 86 74 020

Pomoc dla czworonożnych przyjaciół

31.03.2023
"Dobro rodzi się wtedy, gdy człowiek zapomina o sobie". Takim hasłem skazani z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w  Poznaniu rozpoczęli rok 2023r. Uczestnicy programu readaptacyjnego "Kreatywność zza krat" nawiązali współpracę z Fundacją Schronisko dla Zwierząt w Gaju.

Prezenty dla najmłodszych

18.01.2023
W ramach programu readaptacyjnego "Kreatywność zza krat" skazani uszykowali podarunki w postaci własnoręcznie uszytych poduszek dla podopiecznych Fundacji Dzieci z Chorobami Nowotworowymi Poznaniu.

Umowa z firmą Steelpress Sp. z o.o.

10.05.2022
W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu nowych doświadczeń oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Aktualności

"Podziękowania"

22.04.2022

W opinii społecznej zakład karny kojarzy się z miejscem, w którym przebywają osoby stwarzające realne zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu od grudnia 2021 roku świadczą pracę na rzecz nowego kontrahenta, którym jest WARS S.A.

"Pomagamy"

09.03.2022

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu przeprowadzili wewnątrz jednostki akcję "Pomagamy".

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Pomagamy!

21.02.2022

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej, ograniczającej działania z powodu obostrzeń, Areszt Śledczy w Poznaniu cały czas pomaga tym najbardziej potrzebującym.

Służba Więzienna - trudna, odpowiedzialna i ciekawa praca. Zapewniamy porządek i bezpieczeństwo w zakładach karnych i aresztach śledczych. Przygotowujemy skazanych do powrotu do społeczeństwa.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej