Miasto: Poznań

Ulica: ul. Nowosolska 37

Kod pocztowy: 60-171

Email: oz_nowosolska@sw.gov.pl

Telefon: 61 86 74 020

„Świąteczne Skrzaty”

13.12.2018
W Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu w ramach programu resocjalizacji OKNO odbyła się akcja „Świąteczne Skrzaty”.

Praktyczne ćwiczenia ochronne

12.12.2018
W Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Poznaniu przeprowadzono praktyczne ćwiczenia ochronne przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

POWER 2018

20.11.2018
W Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu na rok 2018 zakończyła się realizacja projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Aktualności

Zespół redakcyjny dwumiesięcznika OZ Głos zadecydował o wzięciu udziału w konkursie „Szpalty za kratą” organizowanym po raz czwarty przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu.

11 listopada 2018 roku o godzinie 11:11 rozpoczął się w Poznaniu największy w Polsce Bieg Niepodległości.

ROTACJA

05.11.2018

W OZ w Poznaniu odbył się koncert grupy Rotacja, którą tworzą osadzeni z tutejszego oddziału.

Grupa skazanych z OZ w Poznaniu i OZ w Rosnowie kolejny raz miała okazję uczestniczyć w ostatnim już w tym roku „Spacerze z drzewami Starego Miasta”.

Osadzeni z OZ w Poznaniu wspólnie z mieszkańcami miasta uczestniczyli w „Spacerze z drzewami Starego Miasta” organizowanym przez Stowarzyszenie Łazęga Poznańska we współpracy z Dendroterapią Poznań.

Spotkanie z byłym więźniem reżimu stalinowskiego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej