Miasto: Potulice

Ulica: ul. Działkowa 6

Kod pocztowy: 89-120

Email: oz_potulice@sw.gov.pl

Telefon: (52) 587-43-62 / (52) 587-43-62

Komunikat

24.03.2020
Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19...

Komunikat

18.03.2020
Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez...

Komunikat w sprawie widzeń

04.03.2020
Informujemy, że z dniem 29.03.2020 roku w Zakładzie Karnym w Potulicach wprowadzone zostają nowe zasady udzielania widzeń. Widzenia będą udzielane wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej odwiedzających pod numerem telefonu (52) 587-42-24.

Aktualności

Funkcjonariusze Służby Więziennej zachęcają do przyłączenia się do akcji #ZostańWdomu! Wychodząc naprzeciw organizacji czasu wolnego wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych z potulickiej jednostki przygotowali konkurs dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, licząc na ich kreatywność i innowacyjne pomysły. Przewodnie hasło tegorocznego konkursu brzmi: "Moje życie to moja olimpiada - Tokio 2021".

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Skazani wykorzystują praktyczne umiejętności zdobyte podczas kursów.

Rok 2019 był dla funkcjonariuszy potulickiej jednostki bardzo pracowity. Skazani z Oddziału Zewnętrznego w ramach oddziaływań penitencjarnych zostali objęci zatrudnieniem, brali udział w programach resocjalizacji oraz uczestniczyli w szkoleniach kursowych.

Sportowe sukcesy

17.12.2019

14 grudnia 2019 roku odbyła się V Halowa Olimpiada Lekkoatletyczna skazanych z okręgu bydgoskiego zorganizowana przez funkcjonariuszy z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu.

Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy w Oddziale Zewnętrznym w Potulicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Bractwa Więziennego Samarytania.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej