Miasto: Potulice

Ulica: ul. Działkowa 6

Kod pocztowy: 89-120

Email: oz_potulice@sw.gov.pl

Telefon: (52) 587-43-62 / (52) 587-43-62

81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

01.09.2020
Delegacja funkcjonariuszy potulickiej jednostki penitencjarnej i oddziału zewnętrznego złożyła kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności Wojsku Polskiemu upamiętniając 81. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Szkolimy!

27.08.2020
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Potulicach umożliwiają skazanym udział w kursach zawodowych, które są jednym z elementów oddziaływań resocjalizacyjnych.

Nie zwalniamy tempa

30.07.2020
Mimo trwającej pandemii funkcjonariusze Służby Więziennej umożliwiają skazanym aktywne zagospodarowanie czasu wolnego. Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Potulicach uczestniczą w kolejnych edycjach programów resocjalizacyjnych przestrzegając reżimu sanitarnego.

Aktualności

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Potulicach mł. chor. Arkadiusz Szymanowicz ukończył szkolenie zawodowe na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej uzyskując tytuł prymusa szkolenia!

Komunikat

15.09.2020

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

Komunikat

31.08.2020

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W Potulicach zorganizowano uroczystość z okazji 75. rocznicy zakończenia wojny. Służbę Więzienną reprezentowała delegacja funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Potulicach.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej