Miasto: Potulice

Ulica: ul. Działkowa 6

Kod pocztowy: 89-120

Email: oz_potulice@sw.gov.pl

Telefon: (52) 587-43-62 / (52) 587-43-62

Wyhamuj w porę

20.03.2019
Osoby skazane na karę pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, osadzone w Oddziale Zewnętrznym w Potulicach uczestniczą w programie resocjalizacji "Wyhamuje w porę".

Nasza krew – Nasza ojczyzna

11.03.2019
Trwa ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji 100-lecia powstania Służby Więziennej.

Służba Kobiet w Niepodległej

08.03.2019
W szeregach Służby Więziennej obecnie jest 5282 funkcjonariuszek i 1553 pracownic. Stanowi to aż 22,7 % ogółu funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji.

Aktualności

Wychowawcy z Oddziału Zewnętrznego w Potulicach zorganizowali dla osadzonych zajęcia kulturalno – oświatowe poza terenem oddziału pod nazwą "Spacer po historycznych miejscach Potulic".

Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

W Oddziale Zewnętrznym w Potulicach w ubiegłym roku przeprowadzono szereg programów resocjalizacji dla skazanych celem niwelowania zdiagnozowanych u nich deficytów i przygotowania ich do opuszczenia zakładu karnego.

To już jedenasty rok z rzędu, kiedy to Zakład Karny w Potulicach pomaga osadzonym zorganizować akcję ,,PODARUJ DZIECIOM ŚWIĘTA". Osadzeni przez prawie 2 miesiące zbierali słodycze i prezenty w ramach tej akcji.

W piątek 21 grudnia 2018 roku na zaproszenie Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach naszą jednostkę odwiedził piłkarz reprezentacji Polski Pan Jacek Góralski.

W ostatnim czasie w ramach współpracy z lokalnym społeczeństwem administracja Zakładu Karnego w  Potulicach zaangażowała osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Potulicach do udziału w czynnościach porządkowych na terenie Potulic.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej