Miasto: Popowo Parcele

Ulica: ul. Nadbużańska 39

Kod pocztowy: 07-203

Email: oz_popowo@sw.gov.pl

Telefon: (29) 742-17-36 / (22) 782-61-02

Program resocjalizacji skazanych „Pamięć i kultura”

24.04.2018
W ramach realizacji programu resocjalizacyjnego pt. „Pamięć i kultura” grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Popowie uczestniczyła w sprzątaniu cmentarza żydowskiego na terenie Popowa.

Resocjalizacja w OZ Popowo

19.02.2018
W Oddziale Zewnętrznym w Popowie rozpoczął się program readaptacji społecznej w oparciu o model Duluth kierowany do osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności za znęcanie nad rodziną.

OZ Popowo kształci stolarzy

30.11.2017
Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Popowie odbył się kurs przyuczający skazanych do zawodu Stolarza meblowego, finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Aktualności

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) grupa skazanych z OZ Popowo uczestniczyła w kursie zawodowym technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Z uwagi na Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji w Służbie Więziennej administracja Oddziału Zewnętrznego w Popowie zorganizowała spotkanie skazanych z Mediatorem Stałym przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga Panem Bogusławem Ciejka.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) grupa skazanych z  Oddziału Zewnętrznego w Popowie uczestniczyła w kursie przyuczającym do zawodu Technologa Robót Wykończeniowych w Budownictwie.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Popowie w ramach zajęć kulturalno-oświatowych uczestniczyli w uroczystych obchodach drugiej rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Popowskiej.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Popowie odbył się kolejny kurs przyuczający skazanych do zawodu tym razem Technologa Robót Wykończeniowych w Budownictwie w ramach projektu POWER 2014-2020.

W dniu 27 maja 2017 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Popowie administracja jednostki zorganizowała imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka w ramach programu resocjalizacyjnego pt. „Ojciec - Mur - Dziecko”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej