Miasto: Popowo Parcele

Ulica: ul. Nadbużańska 39

Kod pocztowy: 07-203

Email: oz_popowo@sw.gov.pl

Telefon: (29) 741 05 15 VoiP: 6241580

Dopalacze kradną życie..

25.11.2021
STOP DOPALACZOM – program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Popowie.

Tolerując innych, tolerujesz siebie.

14.11.2021
Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Aktualności

Grupa skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Popowie wzięła udział  w programie którego głównym celem jest edukacja i  uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych.

Służba Więzienna pod względem wzrostu wynagrodzeń musi być zawsze traktowana tak samo jak inne służby mundurowe. Takie zdecydowane stanowisko Ministra Sprawiedliwości było respektowane od 2015 roku z korzyścią dla blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Kolejna grupa skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Popowie, wzięła udział w programie którego głównym celem była edukacja i uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z zażywania nieznanych substancji chemicznych.

W Oddziale Zewnętrznym w Popowie aktualnie realizowany jest kurs zawodowy „Hydraulik” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.

KOMUNIKAT

21.07.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

KOMUNIKAT

12.07.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej