Miasto: Popowo Parcele

Ulica: ul. Nadbużańska 39

Kod pocztowy: 07-203

Email: oz_popowo@sw.gov.pl

Telefon: (29) 741 05 15 VoiP: 6241580

Zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii i ochrony środowiska

24.01.2023
Kadra Oddziału Zewnętrznego w Popowie w ramach współpracy z Nadleśnictwem Pułtusk zorganizowała zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem jednostki dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego na terenie obszaru Natura...

Dbamy o przyrodę….

16.12.2022
Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Popowie w ramach prowadzonych oddziaływań, akcji i programów ekologicznych wspomagają kształtowanie i utrwalanie postaw pro-ekologicznych wśród osadzonych.

Zachowaj trzeźwość czyli “Trzeźwe życie”

01.12.2022
W oddziale Zewnętrznym w Popowie rozpoczął się program resocjalizacji “Trzeźwe życie” którego głównym celem jest edukacja i  uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych

Aktualności

W dniu dzisiejszym na terenie Oddziału Zewnętrznego w Popowie odbyło się spotkanie funkcjonariuszy ze słuchaczami Policealnej Szkoły Cosinus III w Warszawie.

Skazani mężczyźni odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Popowie wzięli udział w koncercie muzyczno-profilaktycznym zorganizowanym w ramach współpracy z Fundacją SNAP - Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.

STOP DOPALACZOM

04.11.2022

Grupa skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Popowie wzięła udział w programie resocjalizacji stworzonym przez kadrę penitencjarną którego głównym celem jest edukacja i  uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z  zażywaniem nieznanych substancji chemicznych.

Kolejna edycja programu readaptacji społecznej "STOP DOPALACZOM"

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Popowie po raz kolejny organizują zajęcia kulturalno-oświatowe, łącząc przyjemne z pożytecznym w akcji #sprzątaMY

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Popowie po raz kolejny aktywnie włączają się w akcję #sprzątaMY

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej