Miasto: Popowo Parcele

Ulica: ul. Nadbużańska 39

Kod pocztowy: 07-203

Email: oz_popowo@sw.gov.pl

Telefon: (29) 742-17-36 / (22) 782-61-02

Skazani ponoszą kompetencje zawodowe

29.08.2018
W Oddziale Zewnętrznym w Popowie rozpoczął się kurs przyuczający do zawodu technolog robót wykończeniowych

Program resocjalizacji skazanych „Pamięć i kultura”

24.04.2018
W ramach realizacji programu resocjalizacyjnego pt. „Pamięć i kultura” grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Popowie uczestniczyła w sprzątaniu cmentarza żydowskiego na terenie Popowa.

Aktualności

W Oddziale Zewnętrznym w Popowie rozpoczął się program readaptacji społecznej w oparciu o model Duluth kierowany do osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności za znęcanie nad rodziną.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Popowie odbył się kurs przyuczający skazanych do zawodu Stolarza meblowego, finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) grupa skazanych z OZ Popowo uczestniczyła w kursie zawodowym technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Z uwagi na Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji w Służbie Więziennej administracja Oddziału Zewnętrznego w Popowie zorganizowała spotkanie skazanych z Mediatorem Stałym przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga Panem Bogusławem Ciejka.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) grupa skazanych z  Oddziału Zewnętrznego w Popowie uczestniczyła w kursie przyuczającym do zawodu Technologa Robót Wykończeniowych w Budownictwie.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Popowie w ramach zajęć kulturalno-oświatowych uczestniczyli w uroczystych obchodach drugiej rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Popowskiej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej