Miasto: Popowo Parcele

Ulica: ul. Nadbużańska 39

Kod pocztowy: 07-203

Email: oz_popowo@sw.gov.pl

Telefon: (29) 742-17-36 / (22) 782-61-02

Wystawa Kobiety KL Auschwitz

28.06.2019
W dniach od 24 do 27 czerwca 2019 roku w Oddziale Zewnętrznym w Popowie eksponowano wystawę upamiętniającą "Kobiety w Auschwitz".

Kolejny kurs zawodowy w OZ Popowo

10.06.2019
Brukarz w Oddziale Zewnętrznym w Popowie.

OJCOWIE świętują z DZIEĆMI

06.06.2019
Dzień Dziecka w OZ Popowo

Aktualności

Kampania "S.O.S. przeciw handlarzom dusz" w Oddziale Zewnętrznym w Popowie

W Oddziale Zewnętrznym w Popowie rozpoczął się kurs przyuczający do zawodu technolog robót wykończeniowych

W ramach realizacji programu resocjalizacyjnego pt. „Pamięć i kultura” grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Popowie uczestniczyła w sprzątaniu cmentarza żydowskiego na terenie Popowa.

W Oddziale Zewnętrznym w Popowie rozpoczął się program readaptacji społecznej w oparciu o model Duluth kierowany do osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności za znęcanie nad rodziną.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Popowie odbył się kurs przyuczający skazanych do zawodu Stolarza meblowego, finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej