Miasto: Popowo Parcele

Ulica: ul. Nadbużańska 39

Kod pocztowy: 07-203

Email: oz_popowo@sw.gov.pl

Telefon: (29) 741 05 15 VoiP: 6241580

DOPALACZE - śmiercionośna inwestycja...

01.09.2022
Kolejna edycja programu readaptacji społecznej "STOP DOPALACZOM"

ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY W POPOWIE - KOLEJNA AKCJA SPRZĄTANIA LASÓW

01.09.2022
Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Popowie po raz kolejny organizują zajęcia kulturalno-oświatowe, łącząc przyjemne z pożytecznym w akcji #sprzątaMY

KOLEJNA AKCJA SPRZATANIA LASÓW W RAMACH ZAJĘĆ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH

18.07.2022
Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Popowie po raz kolejny aktywnie włączają się w akcję #sprzątaMY

Aktualności

Kadra penitencjarna Oddziału Zewnętrznego w Popowie przy współpracy ze szkoleniowcem i certyfikowanym instruktoema terapii uzależnień - Jackiem Znamierowskim przeprowadziła program resocjalizacji “Każdy ma to na co się odważy” którego głównym celem jest edukacja i  uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych.

Funkcjonariusze Służby Więziennej aktywnie włączają się w akcję #sprzątaMY

Z związku z Dniem Ojca karda Oddziału Zewnętrznego w Popowie zrealizowała program readaptacji społecznej skazanych sprzyjający integracji rodziny - przełamujący bariery „Ojciec – Mur – Dziecko” który ma na celu zacieśnienie i odbudowę więzi rodzinnych poprzez uświadomienie systemu wartości i odpowiedzialność za rodzinę. Wzbudzenie u skazanych woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, w szczególności wartości jaką jest rodzina,...

Tolerancja

06.05.2022

Zasada tolerancji wyraża się w twierdzeniu, że obowiązkiem moralnym każdej jednostki i grupy jest odnosić się pozytywnie do cudzych upodobań, poglądów i czynów na podstawie uznawania i szanowania uprawnień ludzi do swobodnego propagowania swych poglądów i upodobań i do postępowania zgodnie z nimi.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Popowie zakończyli realizację programu resocjalizacji „Kultura i pamięć” w którym uczestniczyli skazani mężczyźni pierwszy raz odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego.

1 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków, który został ustanowiony na pamiątkę pierwszej międzynarodowej konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej