Miasto: Popowo Parcele

Ulica: ul. Nadbużańska 39

Kod pocztowy: 07-203

Email: oz_popowo@sw.gov.pl

Telefon: (29) 741 05 15 VoiP: 6241580

Moja droga do trzeźwości

01.12.2023
W oddziale Zewnętrznym w Popowie rozpoczął się program resocjalizacji “Trzeźwe życie” którego głównym celem jest edukacja i  uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych.

Lekcje z Temidą czyli kontynuacja zajęć w ramach ogólnopolskiego programu edukacji prawnej „W SŁUŻBIE PRAWU”

27.10.2023
W minioną środę, 25 października 2023 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Popowie młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku uczestniczyła w zajęciach ogólnopolskiego projektu natomiast w dniu dzisiejszym...

Kolejne zajęcia w ramach ogólnopolskiego programu edukacji prawnej „W SŁUŻBIE PRAWU”.

27.09.2023
Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Popowie w dniu dzisiejszym przeprowadzili zajęcia w ramach ogólnopolskiego programu edukacji prawnej „W SŁUŻBIE PRAWU” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bielinie.

Aktualności

W ramach ogólnopolskiego program edukacji prawnej w dniu dzisiejszym funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Popowie odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie oraz podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Helenka" w Kaliskach.

Skazani mężczyźni odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Popowie uczestniczyli w programie resocjalizacji z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych „Tolerancja”, który został zrealizowany przez kadrę penitencjarną popowskiej jednostki. Oddziaływania penitencjarne i prowadzenie programów resocjalizacji to jedne z głównych zadań funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Popowie włączyli skazanych w tegoroczną akcję „Sprzątania Świata 2023 ”

Kadra Oddziału Zewnętrznego w Popowie w ramach współpracy z Nadleśnictwem Pułtusk zorganizowała kolejne zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem jednostki dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego na terenie obszaru Natura 2000 w Dolinie Dolnego Bugu oraz Ostoi Nadbużańskiej.

Trzeźwe życie

14.06.2023

Grupa skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Popowie wzięła udział programie resocjalizacji “Trzeźwe życie” którego głównym celem jest edukacja i  uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych.

W dniu wczorajszym w ramach kampanii społecznej Służby Więziennej "Raz, dwa, trzy... zginiesz Ty!" odbyły się zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej