Miasto: Płońsk

Ulica: Warszawska 49

Kod pocztowy: 09-100

Email: zk_plock@sw.gov.pl

Telefon: (23) 662-27-38 / (23) 663-32-48

Szlachetna inicjatywa w Oddziale Zewnętrznym w Płońsku

18.12.2019
Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt, którego celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Narodowe Święto Niepodległości - obchody w Płońsku

19.11.2019
11 listopada 2019 roku uroczyście uczciliśmy pamięć bohaterów o wolną i niepodległą Polskę.

Kurs w zawodzie dekarza w OZ w Płońsku

12.11.2019
Służba Więzienna w ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych organizuje szereg kursów zawodowych.

Aktualności

W ramach prowadzonych przez Oddział Zewnętrzny w Płońsku oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, jednostka ta jest systematycznie odwiedzana przez grupy młodzieży z różnych szkół średnich i liceów profilowanych z terenu powiatu płońskiego.

W Oddziale Zewnętrznym w Płońsku odbył się pierwszy w tym roku kurs zawodowy służący zdobyciu kwalifikacji w zawodzie malarza.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Płońsku odbyła się debata z udziałem młodzieży o tematyce „Blaski i cienie życia z telefonem – sąd nad telefonem”.

W dniu 18.10.2019 r. w sali gimnastycznej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku po raz XIX odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie.

Sport jest jedną z najbardziej popularnych form aktywności człowieka, która pozwala na zachowanie dobrej kondycji fizycznej oraz psychicznej.

Od 09.09.2019 roku do 27.09.2019r. w Oddziale Zewnętrznym w Płońsku odbywał się kolejny kurs dla skazanych - technolog robót wykończeniowych w budownictwie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 POWER

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej