Miasto: Płońsk

Ulica: Warszawska 49

Kod pocztowy: 09-100

Email: zk_plock@sw.gov.pl

Telefon: (23) 662-27-38 / (23) 663-32-48

Resocjalizacja poprzez sport z udziałem osadzonych z OZ Płońsk

18.06.2019
Promowanie przez funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Płońsku sportowej rywalizacji i zdrowego trybu życia przyczynia się do aktywnego spędzania czasu przez osadzonych poza jednostką penitencjarną.

Funkcjonariusze OZ w Płońsku oddali cześć pamięci ofiarom zbrodni katyńskiej

15.04.2019
Delegacja funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Płońsku wzięła udział w uroczystościach upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej.

Przeciwko przemocy - zajęcia readaptacyjne w OZ w Płońsku

10.04.2019
Oddział Zewnętrzny w Płońsku Zakładu Karnego w Płocku współpracuje z podmiotami zewnętrznymi przy realizacji oddziaływań dla osadzonych z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy.

Aktualności

Funkcjonariusze OZ w Płońsku zorganizowali w ramach obchodów dnia dziecka, spotkanie integracyjne poza terenem jednostki dla skazanych i ich rodzin.

W dniu 26 marca 2019 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Płońsku odbyło się podpisanie umowy między Dyrektorem Zakładu Karnego w Płocku ppłk. Konradem Guzankiem a przedstawicielami firmy P.P.H.U. KAM-POL Import – Eksport.

Pamięci Wyklętych

05.03.2019

W dniu 1 marca 2019 roku na dziedzińcu kościoła św. Michała Archanioła w Płońsku miały miejsce obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Komunikat

12.02.2019

Administracja jednostki informuje, że w dniach od 15 do 17 lutego 2019 roku nie będą udzielane widzenia ani nie będą przyjmowane do jednostki paczki.

„Szlachetna Paczka” dla wielu wolontariuszy stała się częścią życia, to taka forma pomocy, która uzależnia.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej