Miasto: Płońsk

Ulica: Warszawska 49

Kod pocztowy: 09-100

Email: zk_plock@sw.gov.pl

Telefon: (23) 662-27-38 / (23) 663-32-48

Koło krawieckie w OZ w Płońsku

06.08.2020
Stopniowe znoszenie kolejnych obostrzeń związanych z pandemią powoduje mniejsze zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej.

Program readaptacji społecznej "Tarcza" - przeciw wirusowi!!!

26.03.2020
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku zainicjowali akcję szycia maseczek ochronnych w Oddziale Zewnętrznym w Płońsku.

Szlachetna inicjatywa w Oddziale Zewnętrznym w Płońsku

18.12.2019
Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt, którego celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Aktualności

KOMUNIKAT

24.07.2020

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi

W ramach prowadzonych przez Oddział Zewnętrzny w Płońsku oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, jednostka ta jest systematycznie odwiedzana przez grupy młodzieży z różnych szkół średnich i liceów profilowanych z terenu powiatu płońskiego.

W Oddziale Zewnętrznym w Płońsku odbył się pierwszy w tym roku kurs zawodowy służący zdobyciu kwalifikacji w zawodzie malarza.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Płońsku odbyła się debata z udziałem młodzieży o tematyce „Blaski i cienie życia z telefonem – sąd nad telefonem”.

11 listopada 2019 roku uroczyście uczciliśmy pamięć bohaterów o wolną i niepodległą Polskę.

Służba Więzienna w ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych organizuje szereg kursów zawodowych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej