Miasto: Pionki

Ulica: Adolfin 60

Kod pocztowy: 26-670

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 381 79 29, (48) 385-25-12

Pamiętamy o poległych bohaterach z regionu

31.10.2019
Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach przed zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych zadbali o miejsca upamiętniające poległych w trakcie II Wojny Światowej na Cmentarzu Komunalnym w Pionkach.

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

16.11.2018
W dniu 11 listopada w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach odbył się uroczysty apel z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów

14.11.2018
W Oddziale Zewnętrznym w Pionkach odbyło się spotkanie mediacyjne, pogłębiające wiedzę i umożliwiające zdobycie praktycznych wskazówek dotyczących mediacji

Aktualności

Przy wejściu na teren byłego niemieckiego-nazistowskiego obozu Lublin-Majdanek stoi monumentalny Pomnik Walki i Męczeństwa upamiętniający pomordowanych tu ludzi. Ich prochy spoczywają w mauzoleum, na którego kopule widnieje powyższy cytat...tak bardzo dający do myślenia…

Czarna Płyta

30.01.2020

Kształtowanie u skazanych szacunku dla lokalnej tradycji i kultury poprzez zapoznanie z historią tłoczni płyt gramofonowych „Pronit” służyło wyjście w dniu 27.01.2020 roku w ramach zajęć kulturalno oświatowych do Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.

Podtrzymanie i upowszechnienie pamięci o ofiarach holocaustu, uwrażliwienie na problem nienawiści i nietolerancji rasowej oraz ukazanie genezy męczeństwa narodów okupowanych przez hitlerowców wpisuje się na stałe w proces resocjalizacji wobec skazanych odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach.

Pełnometrażowa produkcja o jedynej od XVII wieku zwycięskiej bitwie stoczonej samodzielnie przez Polaków (13-25 sierpnia 1920 roku), która zadecydowała o losach wojny polsko - bolszewickiej

Pięknie wykonana Szopka Bożonarodzeniowa w Pionkach oraz oczekiwanie na narodzenie Zbawiciela było powodem przeprowadzenia w dniu 23 grudnia 2019 roku zajęć kulturalno-oświatowych z udziałem skazanych

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach w ramach zajęć kulturalno-oświatowych wykonali Bożonarodzeniowe stroiki, które przekazali swoim najbliższym...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej