Miasto: Pionki

Ulica: Adolfin 60

Kod pocztowy: 26-670

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 381 79 29, (48) 385-25-12

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

16.11.2018
W dniu 11 listopada w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach odbył się uroczysty apel z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów

14.11.2018
W Oddziale Zewnętrznym w Pionkach odbyło się spotkanie mediacyjne, pogłębiające wiedzę i umożliwiające zdobycie praktycznych wskazówek dotyczących mediacji

Polska biega w hołdzie Żołnierzom Niezłomnym

13.06.2018
Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach wraz z wychowawcą uczestniczyli w 72 rocznicy bitwy Armii Czerwonej z paryzantami pod dowództwem Franciszka Jaskulskiego “Zagończyka” oraz wzięli udział w II Biegu Niezłomnych -Zwoleń 2018

Aktualności

Pamiętamy o tych, którzy przelali krew za ojczyznę, często ginęli męczeńską śmiercią w ruinach okupowanej Warszawy, pamiętamy o młodych oczach patrzących bez nadziei na bezkres okrucieństwa i bestialstwa najeźdźcy...

Rozwijaniu ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody oraz wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej służyła zorganizowana piesza wycieczka krajoznawcza skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach do rezerwatu przyrody „Pionki”

Skazani odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach już po raz kolejny uczestniczyli w kwalifikacyjnym kursie zawodowym

Zajęcia Terapii Uzależnień dla skazanych odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach

W Oddziale Zewnętrznym w Pionkach odbyła się prelekcja połączona z wystawą w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "S.O.S. Przeciw handlarzom i łowcom dusz"

Skazani przebywający w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach po raz kolejny zdobywają praktyczną naukę zawodu którą będą mogli wykorzystać po powrocie do społeczeństwa

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej