Miasto: Pionki

Ulica: Adolfin 60

Kod pocztowy: 26-670

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 675 05 07

KOMUNIKAT dotyczący widzeń

26.11.2021
Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus...

Komunikat

09.11.2021
Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2)...

KOMUNIKAT dotyczący przywrócenia widzeń od dnia 19.07.2021

16.07.2021
W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia.

Aktualności

1 listopada

02.11.2021

Pamiętamy o poległych bohaterach z regionu.

Dzięki dobremu rozpoznaniu i sumiennej pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej udało się zapobiec przedostaniu na teren jednostki substancji odurzających

Służba Więzienna pod względem wzrostu wynagrodzeń musi być zawsze traktowana tak samo jak inne służby mundurowe. Takie zdecydowane stanowisko Ministra Sprawiedliwości było respektowane od 2015 roku z korzyścią dla blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W 28 ogólnopolską akcję Sprzątania Świata aktywnie włączył się też Oddział Zewnętrzny w Pionkach

W Oddziale Zewnętrznym w Pionkach po raz kolejny w ramach realizacji projektu ,,Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności’’ finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – PO WER - 12 skazanych ukończyło szkolenie kursowe w zawodzie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

W ramach realizacji projektu ,,Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności’’ odbyło się kolejne szkolenie kursowe.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej