Miasto: Piława Dolna

Ulica: Błotnista

Kod pocztowy: 58-241

Email: as_dzierzoniow@sw.gov.pl

Telefon: 74 831 31 09

Bieg z przeszkodami Krata 2

18.09.2018
W dniu 9.09.2018 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie odbyła się druga edycja Biegu z przeszkodami KRATA.

"Pomaganie pomaga też nam"

06.12.2017
W jednostce realizowany jest program readaptacji społecznej osadzonych wykorzystujący elementy arteterapii w procesie oddziaływań resocjalizacyjnych.

Aktualności

W dniu 17 września 2018 roku w Dzierżoniowie odbyły się uroczystości związane z obchodami światowego dnia Sybiraka, które przypadają na 79 Rocznicę napaści sowieckiej na Polskę oraz 10 Rocznicę działalności Stowarzyszenia Dzieci Wojny.

Narodowe czytanie

07.09.2018

Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej pod patronatem Pary Prezydenckiej

Pętla w Ozecie

05.09.2018

Pętla to spektakl z zakresu tematyki profilaktyki uzależnień

Skazani Oddziału Zewnętrznego w Piławie Dolnej ponownie odwiedzili dzieci z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Wierzbicach

"Moc bez Przemocy"

15.01.2018

W jednostce realizowany jest program społecznej readaptacji osadzonych skierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Kontrola złości

20.11.2017

W dniu 18 listopada 2017 roku w jednostce odbyły się zajęcia grupowe w ramach programu readaptacji społecznej "Jak opanować złość ?"

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej