Miasto: Opole

Ulica: ul. Partyzancka 72

Kod pocztowy: 45-853

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: (77) 549-23-81, (77) 549-23-80

Fax: (77) 474 46 66

Krew dla Ojczyzny - podsumowanie

23.12.2019
W okresie od 20 października do 15 grudnia br. funkcjonariusze należący do Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK OISW w Opolu i AŚ w Opolu, przystąpili do udziału w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna".

Wyróżnienia i awanse zostały wręczone (video)

15.11.2019
15 listopada br. odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz awansów na wyższy stopień służbowy funkcjonariuszom i pracownikom Aresztu Śledczego w Opolu.

Oddaj krew i uratuj życie

06.11.2019
6 listopada br. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu oraz podległych mu oddziałów zewnętrznych w: Opolu i Turawie odwiedzili uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.

Aktualności

Komunikat

13.01.2020

Informujemy, że na podstawie decyzji Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wydanej w dniu 30 grudnia 2019 r. (nr pisma BIS.404.333.2019.MK), w okresie od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. działalność Oddziału Zewnętrznego w Opolu zostaje zawieszona.

Kontakty z osobami najbliższymi odgrywają istotną rolę w procesie resocjalizacji skazanych. Spotkania z rodziną zaspokajają bowiem podstawowe potrzeby emocjonalne osadzonych tj. poczucie bliskości i bezpieczeństwa.

5 listopada br. w Oddziale Zewnętrznym w Opolu odbyło się szkolenie i ćwiczenie ochronne pod kryptonimem „Opór”.

W październiku br. na terenie Aresztu Śledczego w Opolu przeprowadzono autorski program poświęcony przeciwdziałaniu agresji i przemocy, skierowany do osadzonych wykazujących deficyty w kontrolowaniu złości.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba podziękował mł. chor. Michałowi Romanów oraz mł. chor. Adamowi Zauder za godne reprezentowanie Służby Więziennej.

W okresie od 23 września 2019r. do 11 październiku 2019r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Opolu Aresztu Śledczego w Opolu odbywał się kurs „Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej