Miasto: Opole

Ulica: ul. Partyzancka 72

Kod pocztowy: 45-853

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 474 20 80, 77 474 20 64

Fax: 77 474 46 66

Służymy, dbając o bezpieczeństwo (video)

13.07.2018
Dział ochrony to najliczniejsza grupa reprezentująca Służbę Więzienną. Funkcjonariusze pełniący w nim służbę, realizują jedno z najważniejszych zadań stawianych przed naszą formacją - ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno wewnątrz jednostki, jak i poza nią.

Historia, o której nie można zapomnieć

22.06.2018
W ramach działań kulturalno – oświatowych, ukierunkowanych na edukację osadzonych oraz kształtowanie w nich odczuć i postaw patriotycznych, od 1 do 22 czerwca br. w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziale Zewnętrznym w Turawie i Oddziale Zewnętrznym...

Pomagacze z oddziału zewnętrznego (video)

11.06.2018
Kadra Oddziału Zewnętrznego w Opolu od wielu lat aktywnie współpracuje z Fundacją Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. Współpraca ta realizowana jest na wielu płaszczyznach, które łączy wspólny cel - dążenie do niesienia nadziei i pomocy...

Aktualności

8 czerwca br. Służba Więzienna, na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, wzięła udział w imprezie organizowanej w ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania - Cała Polska Czyta Dzieciom „Czytanie łączy”.

8 czerwca br. w siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu odbyła się specjalna sesja edukacyjna pn. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”. W związku z aktywną współpracą CMJW w Opolu oraz Aresztu Śledczego w Opolu ukierunkowaną na edukowanie patriotyczne osadzonych, na zaproszenie Dyrektor Muzeum w sesji uczestniczył Dyrektor ppłk Artur Malczyk.

Od 14 do 27 maja 2018r. w Oddziale Zewnętrznym w Opolu z inicjatywy st. szer. Dawida Makowskiego oraz por. Jakuba Graczyka, osadzonym prezentowana była wystawa poświęcona ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

16 maja br. członkowie Klubu HDK PCK Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu oraz cywilni pracownicy Służby Więziennej zainaugurowali akcję krwiodawstwa pod nazwą "Krew na wakacje”. Potrwa ona do 22 czerwca br.

10 maja br. funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Opolu, w tym oddziałów zewnętrznych z Turawy i Opola, będący członkami Klubu HDK PCK Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu, wsparli Politechnikę Opolską w organizacji dnia sportu dla osób z niepełnosprawnościami.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Opolu od wielu lat aktywnie współpracują z Centrum Opieki Paliatywnej "Betania" w Opolu. Współpraca ta realizowana jest na wielu płaszczyznach, które łączy wspólny cel - dążenie do niesienia nadziei i pomocy wszystkim potrzebującym, zarówno chorym, jak i więźniom.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej