Miasto: Bobolice

Ulica: Opatówek

Kod pocztowy: 76-020

Email: pawel.jankowski@sw.gov.pl

Telefon: 94 318 74 21

Fax: 94 318 78 11

Pasjonaci historii z OZ Opatówek

17.05.2018
Osadzeni z OZ Opatówek gościli w Muzeum Regionalnym w Bobolicach.

Wojna o autostradę

30.04.2018
Prelekcje autorstwa Bronisława Malinowskiego, kierownika Muzeum Regionalnego w Bobolicach, to bardzo wartościowe lekcje szacunku do historii i krzewienia lokalnego patriotyzmu.

Bez wspomagania

14.03.2018
Zachęcanie do zdrowego trybu życia i nie sięgania po używki, to nieustanne zadanie kadry penitencjarnej względem swoich podwładnych. Szukane są rozmaite sposoby w dotarciu do świadomości skazanych.

Aktualności

Kolejni skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Starem Bornem i podlegającym mu Oddziale Zewnętrznym w Opatówku poddani zostają resocjalizacji poprzez sztukę.

Refleksja nad złem

19.04.2019

Wobec skazanych stosowane są różne metody, by skłonić ich do refleksji nad zmianą dotychczasowego swojego postępowania. Jedną z dróg są spektakle profilaktyczno-wychowawcze.

Nie takie straszne

28.02.2019

W Oddziale Zewnętrznym w Opatówku kontynuowany jest program, dzięki któremu skazani poznają zagadnienia prawno-finansowe.

W Oddziale Zewnętrznym w Opatówku zamontowano nowy kocioł centralnego ogrzewania. Jest nie tylko sprawniejszy, ale przede wszystkim bardziej ekologiczny.

Ćwiczenie reakcji

31.12.2018

Czym może się skończyć próba wniesienia amfetaminy na teren jednostki przekonać się można było podczas ćwiczeń w Oddziale Zewnętrznym w Opatówku.

Miniatura świąt

24.12.2018

Namiastkę Wigilii mogli przeżyć osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Opatówku.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej