Miasto: Olsztyn

Ulica: Opolska 42

Kod pocztowy: 10-626

Email: as_olsztyn@sw.gov.pl

Telefon: (89) 545-14-20

Udaremnienie przemytu przedmiotu niedozwolonego

27.06.2018
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Olsztynie udaremnili przemyt substancji niedozwolonych na teren jednostki.

Kolejne kursy zawodowe

12.06.2018
W połowie kwietnia br. Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Olsztynie rozpoczął realizację 3 kursów w zawodach w ramach Projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Szkolimy się aby zapobiegać

30.03.2018
29 marca 2018 r. z inicjatywy Pana Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie por. Gawła Gałdzińskiego w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników SW na temat nowych środków psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy”.

Aktualności

Dnia 10 maja 2018 r. w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie odbyło się spotkanie osadzonych z Panią Verą Kobylińską – malarką, rysowniczką i rzeźbiarką, absolwentką grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

20 kwietnia 2018 r. w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie odbyło się szkolenie dla kadry penitencjarnej z zakresu pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym na terenie jednostek penitencjarnych.

Tegoroczny Światowy Dzień Ziemi przebiegał pod hasłem: „Walka z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami”.

W Areszcie Śledczym w Olsztynie od 2016 roku na podstawie Porozumienia dotyczącego bieżącej współpracy Służby Więziennej i Służby Kuratorskiej działa Zespół ds. readaptacji społecznej osób skazanych, objętych działaniami w trybie art. 164 § 1 Kkw.

Od dnia 30 listopada 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Olsztynie funkcjonuje nowa - autorska forma zatrudnienia nieodpłatnego. Osadzeni zatrudnieni w jej ramach zajmują się produkcją kopert pocztowych.

W Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie odbyło się wyjątkowe spotkanie osadzonych z rodzinami i osobami bliskimi.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej