Miasto: Malbork

Ulica: ul. Poczty Gdańskiej 19A

Kod pocztowy: 82-200

Email: zk_sztum@sw.gov.pl

Telefon: 55 267 28 00

Fax: 55 267 28 20

Listopadowe awanse w Zakładzie Karnym w Malborku

16.11.2021
Narodowe Święto Niepodległości jest okazją do wręczenia funkcjonariuszom Służby Więziennej odznaczeń państwowych i resortowych oraz awansów na wyższe stopnie służbowe

103. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

12.11.2021
11 listopada w Malborku odbyły się uroczystości upamiętniające 103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. W uroczystościach uczestniczył ppłk Robert Witkowski – Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku wraz z pocztem sztandarowym Zakładu Karnego w Malborku

Anioły dla hospicjum. Kilka słów o naszej współpracy

10.11.2021
Już po raz trzeci w Zakładzie Karnym w Malborku odbyły się zajęcia o charakterze readaptacyjnym i resocjalizującym z Panią Ewą Liegman, Prezesem Zarządu Hospicjum Pomorze Dzieciom oraz Panią Iwoną Wybranowską, pracownikiem socjalnym

Aktualności

Komunikat

27.01.2022

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego oraz w związku narastającą falą zakażeń nową mutacją SARS-Cov-2 Omikron a co za tym idzie koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, począwszy od dnia 31 stycznia 2022r., na terenie Zakładu Karnego w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym...

Zgodnie z Zarządzeniem nr 100/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2), na terenie Oddziału Zewnętrznego w Malborku Zakładu Karnego w Sztumie przedłuża się do dnia 31 stycznia 2022r. okres trwania wprowadzonych ograniczeń i zakazów

Komunikat

30.11.2021

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Malborku.

Zakład Karny w Malborku współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku już od 2011 roku, kiedy to zawarte zostało porozumienie dotyczące działań wspierających proces aktywizacji zawodowej osadzonych. W ramach zawartego porozumienia osoby pozbawione wolności, którym zbliża się termin końca kary mogą wziąć udział w programie resocjalizacji w zakresie aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia pod nazwą „Umiejętności – praca – przyszłość”.

Znaczenie zatrudnienia w zakresie przygotowania do życia w społeczeństwie wynika z potrzeby kształtowania nawyku pracy i przybliżania osadzonych do sposobu funkcjonowania w warunkach wolnościowych. Zakład Karny w Malborku, po długiej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, wznowił współpracę z Krajową Spółką Cukrową S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”

Memoriał Tomasza Mielko, to Bieg Służb Mundurowych i Sympatyków organizowany przez Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu. Pokonaj dystans 5 kilometrów w dowolnym miejscu na świecie w terminie 10.10.2021-15.10.2021.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej