Miasto: Kraków

Ulica: ul. Spławy 2

Kod pocztowy: 31-988

Email: oz_krakow_nowa_huta@sw.gov.pl

Telefon: 12 643 83 00

Fax: 12 645 15 54

Remont pawilonu mieszkalnego

14.02.2024
Na przełomie 2023 i 2024 roku wykonany został remont pawilonu mieszkalnego w Oddziale Zewnętrznym.

Informacja o możliwości dzierżawy hali produkcyjnej

08.02.2024
Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie informuję o możliwości dzierżawy hali produkcyjnej znajdującej się na terenie Oddziału Zewnętrznego w Krakowie Nowej Hucie wraz z obowiązkiem zatrudnienia osadzonych.

Pomoc dla DPS-u

05.02.2024
Jednym z podstawowych zadań Służby Więziennej jest prowadzenie oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym zakresie jednostki mogą współpracować m.in. z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, fundacjami oraz stowarzyszeniami.

Aktualności

Administracja Oddziału Zewnętrznego w Krakowie-Nowej Hucie informuje, że od 1 lutego 2024r. zmieniają się dni, w których realizowane są widzenia.

Oddział Zewnętrzny w Krakowie – Nowej Hucie, rokrocznie podejmuje współpracę z wieloma podmiotami, jednak w 2023 roku, to ta z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, okazała się – nomen omen – najbardziej „owocna”.

W ramach realizacji programu w „W służbie prawu” przeprowadzono zajęcia w dwóch kolejnych szkołach.

Święta i czas je poprzedzający to okres pełen życzliwości i dobra. To też czas obdarowywania wszystkich - od tych najmłodszych po najstarszych.

To nazwa kampanii realizowanej w ramach współpracy Fundacji „Czas Wolności” z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Pożar budynku powstały na skutek zwarcia instalacji fotowoltaicznej oraz usiłowanie przekazania na widzeniu substancji niedozwolonych - taki scenariusz przygotowany był w ramach ćwiczeń ochronnych realizowanych w dniu 14 listopada 2023r.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej