Miasto: Kędzierzyn-Koźle

Ulica: ul. Racławicka 10

Kod pocztowy: 47-200

Email: zk_2_strzelce_opolskie@sw.gov.pl

Telefon: 77 482 10 01 wewn. 21

Fax: 77 461 35 41

Kolejne wsparcie

30.04.2020
W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie - Koźlu 30 kwietnia br. przekazał na rzecz kędzierzyńskich placówek służby zdrowia prawie dwa tysiące maseczek jednorazowego użytku. Maseczki wykonane przez osadzonych odebrała przedstawicielka grupy...

Pomoc dla seniorów

21.04.2020
W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie - Koźlu 21 kwietnia br. przekazał na rzecz miejscowych seniorów 213 maseczek wielokrotnego użytku. Maseczki odebrała przedstawicielka Stowarzyszenia Patriotyczny Kędzierzyn - Koźle.

Kursy dla osadzonych z funduszy unijnych - podsumowanie 2019 roku

20.04.2020
W 2019 roku Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia" z Warszawy, na terenie Oddziału Zewnętrznego w Kędzierzynie - Koźlu, zrealizowała łącznie jeden cykl szkoleniowo-aktywizacyjnych, który ukończyło 12 osadzonych.

Aktualności

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Komunikat

29.05.2020

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.03.2020 r., dotyczące odwiedzin w jednostkach penitencjarnych; mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych...

W 2020 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, na terenie Oddziału Zewnętrznego w Kędzierzynie Koźlu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu wyznaczył do realizacji 1 cykl szkoleniowo-aktywizacyjnych.

W akcję szycia maseczek włączył się również Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie -Koźlu. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Patriotyczny Kędzierzyn - Koźle osadzeni od 16 kwietnia br. będą szyli maseczki dla kędzierzyńskich seniorów.

Nadal trwa nabór do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Kandydaci na rok akademicki 2020/2021 mogą do 15 maja br. rejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej