Miasto: Kędzierzyn-Koźle

Ulica: ul. Racławicka 10

Kod pocztowy: 47-200

Email: zk_2_strzelce_opolskie@sw.gov.pl

Telefon: 77 482 10 76

Fax: 77 461 35 41

103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

11.11.2021
11 listopada obchodzone jest jedno z najważniejszych świąt dla każdego Polaka. To w tym dniu w 1918 roku po 123 latach Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość i wróciła na mapy świata. W Kędzierzynie-Koźlu odbyły się obchody upamiętniające wydarzenia, które miały...

Dzień Sybiraka

17.09.2021
17 września przypada Dzień Sybiraka, upamiętniający rocznicę zsyłki na Sybir obywateli polskich. To również dzień, w którym obchodzimy rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

Upamiętnienie wybuchu II Wojny Światowej

01.09.2021
Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Kędzierzynie - Koźlu por. Bogumił Filarowski wziął udział w upamiętnieniu 82. rocznicy napaści Niemiec na Polskę.

Aktualności

Komunikat

01.12.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 ze zm.), art. 247 § 1 i 2 Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 53) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.); mając na uwadze...

Komunikat

01.12.2021

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021 r. zniesiono Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie Koźlu Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich, w jego miejsce tworząc Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie - Koźlu, który od dnia 1 grudnia 2021 r. administracyjnie podlega pod Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Komunikat

26.11.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1064,464), art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53, 472) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491,...

W ramach rządowego programu "Praca dla Więźniów" Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich/Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie – Koźlu zaprasza do współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle i okolic.

Komunikat

01.09.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1064,464), art. 247 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53, 472) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491,...

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej