Miasto: Grodków

Ulica: ul. Sienkiewicza 23

Kod pocztowy: 49-200

Email: zk_brzeg@sw.gov.pl

Telefon: 77 415 52 21

Fax: 77 415 57 77

Paka dla Dzieciaka (video)

18.06.2018
18 czerwca br. Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie chor. Daniel Sobieraj przekazał przygotowaną przez osadzonych paczkę ze słodyczami dla Domu Dziecka w Strzegowie.

Rok pomagania wcześniakom (video)

06.06.2018
6 czerwca br. odbyło się spotkanie rodzinne dla przebywających w Oddziale Terapeutycznym dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych w Zakładzie Karnym w Brzegu. Podsumowano także rok wspierania wcześniaków w ramach programu "Złap nadzieję".

Sportowy przykład

14.05.2018
12 maja br. w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie gościły: brązowa medalistka Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów w Bukareszcie Kinga Kaczmarczyk, reprezentantka Polski w przyszłych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio oraz dwukrotna Mistrzyni Polski Seniorów...

Aktualności

W roku 2018 w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Oddziale...

13 kwietnia br. w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie odbyło się szkolenie z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego i technik interwencji, które przeprowadzili funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Opolu.

16 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie doszło do spotkania Kierownika Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie chor. Daniela Sobieraja z Zastępcą Burmistrza Grodkowa Waldemarem Wójcickim.

Podczas uroczystości z okazji Święta Służby Więziennej, która odbyła się 8 lutego br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kilkiński wraz z Michałem Wosiem, Wiceministrem Sprawiedliwości, wręczył odznaki Semper Paratus pięciu funkcjonariuszom z Grodkowa.

25 stycznia br. w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie odbyło się szkolenie dla skazanych z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz gaszenia pożarów.

25 stycznia br. na terenie Zakładu Karnego w Brzegu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie, odbyło się szkolenie psów specjalnych wraz z przewodnikami.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej