Miasto: Grodków

Ulica: ul. Sienkiewicza 23

Kod pocztowy: 49-200

Email: zk_brzeg@sw.gov.pl

Telefon: 77 410 73 80, 77 415 52 21,

Fax: 77 415 57 77

"Czym skorupka za młodu nasiąknie..."

13.05.2022
Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Brzegu i OZ Grodków w dniu 13 maja br. gościli w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy. Spotkanie stało się okazją do przedstawienia młodzieży zasad funkcjonowania Naszej formacji oraz zapoznania się ze...

Służymy Pomocą – mamy to we krwi

11.03.2022
Krew to dar miłości bliźniego, który może ofiarować tylko człowiek. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie włączyli się w ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi z okazji Święta Służby Więziennej pod hasłem: „Służymy pomocą...

Odprawa roczna

10.03.2022
10 marca br.odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu.

Aktualności

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

W związku z realizacją projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w roku 2021 r. w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie odbył się jeden cykl szkoleniowo - aktywizacyjny "...

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Brzegu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie w dniach od 20 października 2021 r. do 20 grudnia 2021 uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

20 grudnia br. na terenie Zakładu Karnego w Brzegu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie zakończyła się charytatywna akcja, mająca na celu zbiórkę słodyczy dla podopiecznych Domu Dziecka w Brzegu pt. „Bożonarodzeniowa Paka Dla Dzieciaka".

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Brzegu mjr Tomaszem Jastrzębskim i Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin, reprezentowanym przez Dyrektora Waldemara Wójtowicza do pracy w II etapie zostało skierowanych 20 osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej