Miasto: Grodków

Ulica: ul. Sienkiewicza 23

Kod pocztowy: 49-200

Email: zk_brzeg@sw.gov.pl

Telefon: 77 415 52 21

Fax: 77 415 57 77

Nauka zawodu szansą na przyszłość

21.12.2018
W roku 2018 w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem...

Upamiętniono ofiary stanu wojennego

17.12.2018
16 grudnia br. w Grodkowie odbyły się obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości zorganizowali: NSZZ Solidarność Region Śląsk Opolski, NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej...

Uczczono 100 rocznicę odzyskania niepodległości (video)

10.11.2018
10 listopada br. funkcjonariusze Służby Więziennej okręgu opolskiego wzięli udział w pikniku wojskowym "Służymy Niepodległej", który z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

Aktualności

Pogorszenie atmosfery wśród skazanych. Umiejętność prowadzenia rozmów. Właściwe zastosowanie technik interwencyjnych. Poprawność współdziałania z Policją i Strażą Pożarną. To wszystko było przedmiotem ćwiczeń, które odbyły się w Zakładzie Karnym w Brzegu.

31 października br. funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie gościli na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie. Spotkanie stało się okazją do przedstawienia młodzieży zasad funkcjonowania naszej formacji.

19 października br. w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie odbyło się kolejne spotkanie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, Filia w Grodkowie, z osadzonymi. W spotkaniu uczestniczyli pełniąca obowiązki kierownika Filii w Grodkowie PUP w Brzegu Marta Szeląg, doradca zawodowy Anna Murgrabia oraz pośrednik pracy Bartłomiej Warowy.

17 października br. w Zakładzie Karnym w Brzegu odbyło się spotkanie Dyrektora ppłk. Zbigniewa Guzaka z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu Zbigniewem Kłaczkiem, w trakcie którego podpisano porozumienie dotyczące aktywizacji zawodowej skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie.

W ostatnią sobotę września na płycie starego lotniska z czasów II wojny światowej w Starym Grodkowie odbyły się uroczystości upamiętniające 72. rocznicę mordu dokonanego przez oprawców z UB i NKWD na żołnierzach Zgrupowania Partyzanckiego NSZ VII Okręgu kpt. Henryka Flamego "Bartka". Cześć poległym oddali funkcjonariusze Służby Więziennej.

26 września br. osadzeni odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie, pod nadzorem funkcjonariusza, aktywnie włączyli się do corocznej akcji „Sprzątanie Świata-Polska”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej