Miasto: Wolbórz

Ulica: Golesze Małe 20

Kod pocztowy: 97-320

Email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Telefon: 44 616 44 12

Fax: 44 616 63 15

Zajęcia kulturalno-oświatowe poza terenem jednostki organizacyjnej

04.03.2019
W ramach szeroko rozumianej działalności resocjalizacyjnej prowadzonej w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach kilkunastoosobowa grupa skazanych zapoznała się z lokalną historią pożarnictwa

Lekcja historii

21.11.2018
W związku ze 100-leciem niepodległości Polski funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Goleszach zabrali osadzonych na wyjątkową lekcje historii

Kolejny kurs zawodowy dla skazanych

20.11.2018
Tym razem osadzeni zdobywają kwalifikacje zawodowe na kursie dla malarzy, który właśnie trwa w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach

Aktualności

17 października 2018 roku w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach odbyło się spotkanie dotyczące Mediacji

W Oddziale Zewnętrznym w Goleszach zorganizowano kolejny kurs przyuczający osadzonych do zawodu tynkarza

To już 25 akcja „Sprzątania Świata”, tym razem pod hasłem „Akcja – Segregacja! 2 X Więcej. 2 X Czyściej”

Solidne nowoczesne ogrodzenie wybudowano już w ubiegłym roku, ale skazani zostali skierowani do jego dalszej rozbudowy

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach trwa kurs zawodowy przyuczający skazanych do zawodu dekarza

Dbając o podtrzymywanie i wzmacnianie więzi rodzinnych osób pozbawionych wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach zorganizowano Dzień Dziecka

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej