Miasto: Wolbórz

Ulica: Golesze Małe 20

Kod pocztowy: 97-320

Email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Telefon: 44 616 44 12

Fax: 44 616 63 15

Osadzeni rozbudowują ogrodzenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach

19.09.2018
Solidne nowoczesne ogrodzenie wybudowano już w ubiegłym roku, ale skazani zostali skierowani do jego dalszej rozbudowy

Nowe kwalifikacje zawodowe osadzonych

21.06.2018
Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach trwa kurs zawodowy przyuczający skazanych do zawodu dekarza

Dzień Dziecka za murami więzienia

04.06.2018
Dbając o podtrzymywanie i wzmacnianie więzi rodzinnych osób pozbawionych wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach zorganizowano Dzień Dziecka

Aktualności

Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros przekazał na ręce Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk. Krzysztofa Mrówczyńskiego narkotesty, które będą wykorzystane przez funkcjonariuszy pełniących służbę w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach

Skazani odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach nie mogą narzekać na brak zajęcia

19 kwietnia 2018 roku skazani odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach wysłuchali wykładu na temat poszukiwania mogił żołnierzy Legionów Polskich poległych w latach 1915-1916 na Wołyniu

Do prac w okolicach Zalewu Sulejowskiego skierowano grupę osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Goleszach

2 marca 2018 roku odbyły się Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego w koszykówce

Z dniem 1 lutego 2018 zmienił się podmiot realizujący paczki dla osadzonych w OZ Golesze oraz Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej