Miasto: Gdańsk

Ulica: Siennicka 23

Kod pocztowy: 80-758

Email: as_gdansk@sw.gov.pl

Telefon: 58 323 10 00

Fax: 58 302 51 25

Targi Pracy z udziałem Służby Więziennej

01.06.2022
Odbywające się w ostatnim dniu maja Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Gdyni oraz Szkolne Targi Pracy w Liceum Ogólnokształcącym nr IV w Gdańsku stały się okazją do zaprezentowania oferty rekrutacyjnej Służby Więziennej.

Z myślą o przyszłości - klasy mundurowe z wizytą w areszcie i oddziale zewnętrznym

23.05.2022
Z uczniami klas mundurowych o wyzwaniach jakie stoją przed Służbą Więzienną w codziennej pracy rozmawiali funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku oraz Oddziału Zewnętrznego w Gdańsku-Przeróbce.

W Muzeum II Wojny Światowej

27.04.2022
Edukacja, w tym edukacja historyczna wpisana jest w proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności. To ważny składnik resocjalizacji pomagający budować ich tożsamość narodową i postawy patriotyczne.

Aktualności

Już po raz kolejny funkcjonariusz Oddziału Zewnętrznego w Gdańsku-Przeróbce, szer. Łukasz Itrych stanął na podium. Tym razem miało to miejsce podczas V Mistrzostw Pomorza w Judo.

Proces resocjalizacji i readaptacji polega na kształtowaniu w osadzonych postaw prospołecznych, w tym obywatelskich i patriotycznych. Edukacja historyczna jest jego nieodzownym elementem, dlatego od lat Oddział Zewnętrzny w Gdańsku-Przeróbce współpracuje z gdańskim oddziałem IPN.

Zatrudnienie osadzonych niesie szereg korzyści dla skazanych, ich rodzin, jednostek penitencjarnych i pracodawców. Osadzeni rozwijają nowe umiejętności, zdobywają zawodową praktykę, uczą się systematyczności i odpowiedzialności.

Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Gdańsku regularnie włączają się w akcje charytatywne niosąc bezinteresowną pomoc. Zawsze starają się również, aby aktywizować w pomaganie osadzonych.

Od ogólnokrajowych akcji, po małe zbiórki, pomaganie potrzebującym wpisuje się w nasze człowieczeństwo. Czasem wystarczy mały gest jednego człowieka, niewielki wysiłek, który potrafi zmienić los obdarowanego. Kiedy na pokładzie jest wiele chętnych do zaangażowania się ludzi pomoc nabiera tempa i siły.

Przypadający 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet dedykowany jest wszystkim kobietom bez względu na ich wiek. Obchodzony jest w wielu krajach, a pierwsze ogólnoświatowe obchody odbyły się w 1975 roku. Tradycyjnie z tej okazji Panowie obdarowują bliskie im kobiety drobnymi upominkami i składają życzenia.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej