Miasto: Działdowo

Ulica: Wł. Jagiełły 31a

Kod pocztowy: 13-200

Email: oz_dzialdowo@sw.gov.pl

Telefon: 23 697 22 83

Fax: 23 697 37 06

Skuteczne oddziaływania - skuteczna pomoc

26.11.2021
Trzech skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Działdowie wykazało się wzorową postawą obywatelską udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym.

Awanse i odznaczenia

23.11.2021
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 19 listopada 2021 roku w Oddziale Zewnętrznym w Działdowie Zakładu Karnego w Iławie odbyła się uroczystość nadania wyższych stopni służbowych oraz wręczenia odznaczeń funkcjonariuszom Służby Więziennej.

Udaremnienie próby przemytu

22.09.2021
Skutecznie dokonana kontrola osadzonych powracających z zatrudnienia zewnętrznego zapobiegła przeniknięciu na teren jednostki środków psychoaktywnych.

Aktualności

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczęła nabór na studia niestacjonarne i studia podyplomowe w roku akademicki 2021/2022

8. edycja rajdu rowerowego sympatyków literatury i książkomaniaków z Działdowa już za nami. Oczywiście nie mogło zabraknąć i nas.

27 i 28 maja br. delegacja Służby Więziennej uczestniczyła w obchodach 80. rocznicy męczeńskiej śmierci Patronów Miasta Działdowo: Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej