Miasto: Tychowo

Ulica: Dobrowo 53

Kod pocztowy: 78-220

Email: as_koszalin@sw.gov.pl

Telefon: 94 311 03 34

Fax: 94 312 89 47

Wizyta węgierskich funkcjonariuszy

01.10.2018
Delegacja z Budapesti Fegyhàz Ѐs Börtön w miesiącu wrześniu 2018 r. odwiedziła Areszt Śledczy w Koszalinie.

Koncert Vinesong w Dobrowie

20.08.2018
W połowie sierpnia w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie przy Areszcie Śledczym w Koszalinie odbyło się spotkanie profilaktyczno - edukacyjne wraz z koncertem muzycznym grupy Vinesong.

Komunikat personalny

02.08.2018
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie powołał z dniem 1 sierpnia 2018 r. mjr. Mariusza Sas na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie i  por. Grzegorza Rybińskiego na stanowisko zastępcy Dyrektora Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu...

Aktualności

W mijającym tygodniu z okazji Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca Oddział Zewnętrzny w Dobrowie przy Areszcie Śledczym w Koszalinie zorganizował szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Funkcjonariusz działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Koszalinie zorganizował dla osadzonych tutejszego aresztu spotkanie z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie.

W zeszłym tygodniu doszło kolejnego spotkania w Muzeum Regionalnym w Bobolicach kierownictwa Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie oraz Zakładu Karnego w Starym Bornym z dyrektorem muzeum.

Gruzja

09.10.2018

Gruzja – państwo położone na pograniczu Europy i Azji, w Kaukazie Południowym. Jest to niesamowity kraj, który zachwyca, ale i zaskakuje w wielu kwestiach.

Na początku października Oddział Zewnętrzny w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie zorganizował kolejna edycję programu „Klub Miłośników Ekologii”.

Lekcja Historii

02.10.2018

Z okazji obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, w  ramach edukacji historycznej Oddział Zewnętrzny w Dobrowie przy Areszcie Śledczym w Koszalinie zorganizował wycieczkę dla skazanych do muzeum w  pobliskim Podborsku.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej