Miasto: Czersk

Ulica: ul. Dworcowa 29

Kod pocztowy: 89-650

Email: oz_czersk@sw.gov.pl

Telefon: (52) 398-42-96 / (52) 398-48-26

Obchody Konstytucji 3 Maja

08.05.2019
Mjr Marcin Kallas – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie wziął udział w obchodach Święta Narodowego 3 Maja, które rozpoczęło się mszą świętą w kościele Marii Magdaleny w Czersku.

Odnawiamy powierzchnie poklęskowe Borów Tucholskich 2019

11.04.2019
Funkcjonariusze Służby Więziennej sadzą las na terenach po nawałnicy.

Kolejne miejsca pracy

26.03.2019
22 marca br. pomiędzy Zakładem Karnym w Koronowie, Oddział Zewnętrzny w Czersku reprezentowanym przez mjra Marcina Kallasa – zastępcę dyrektora, a firmą Textil – Trade, w imieniu której wystąpiła pani Justyna Szramke, podpisano umowę o zatrudnienie osadzonych kobiet.

Aktualności

Kurs w OZ Czersk

25.07.2019

W miesiącu lipcu grupa 8 skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Czersku uczestniczyła w kursie pn. Budowa i pielęgnacja terenów zielonych.

INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Z głębi serca...

03.06.2019

W Oddziale Zewnętrznym w Czersku, pod okiem wychowawców działu penitencjarnego osadzone rozpoczęły drogę swojej przemiany poprzez aktywny udział i zaangażowanie w wykonywaniu maskotek dla dzieci z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

8 marca to szczególny dzień dla wszystkich kobiet, również tych, które w swojej pracy muszą wykazać się cechami, które związane są z siłą i odpornością. Takie właśnie są funkcjonariuszki Służby Więziennej z Oddziału Zewnętrznego w Czersku.

Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

Oddział Zewnętrzny w Czersku odwiedziła młodzież ucząca się w kierunku pedagogicznym.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej